فهرست دسترسی سریع

يكشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ EN

اخبار
  • مدیر امور مالی دانشگاه علوم پزشکی تهران افتتاح پروژه مرکز آکادمیک بیمارستان فارابی را یکی از اولویت های این دانشگاه دانست 17 مرداد 1399
  • قدردانی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي تهران از بیمارستان‌های برتر دانشگاه در حوزه کنترل عفونت 15 مرداد 1399
  • آزمون فلوشیپ پزشکی بازساختی دردندانپزشکی، برای اولین بار در ایران برگزار شد 14 مرداد 1399
  • فاطمه محمودزاده: نقش حمایت های دانشگاه در زمینه تامین دارو و بستری بیماران کرونا بسیار تاثیرگذار بود 14 مرداد 1399
  • دکتر سعیدرضا مهرپور: مسئله بسیار مهم در بحران کرونا مدیریت منابع انسانی بود؛ کارکردن در بیمارستان دولتی را افتخار خودم می دانم 14 مرداد 1399
  • بررسی عملکرد دانشگاه در عرصه صیانت از حقوق شهروندی با حضور رئیس دانشگاه 15 مرداد 1399
  • انتصاب دکتر شعبان علیزاده به عنوان رئیس دانشکده پیراپزشکی و قدردانی رئیس دانشگاه از تلاش های دکتر چنگیزی 14 مرداد 1399
  • دکتر کریمی: ویروس کرونا من را قوی تر کرد 15 مرداد 1399