دسترسی سریع به :

فهرست مجوزهای اعطایی به کسب و کارها به شرح زیر می باشد:

برای دریافت اطلاعات مربوط به قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی تهران اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت اطلاعات مربوط به هزینه کرد دانشگاه علوم پزشکی تهران اینجا کلیک نمایید.

گفتگو آنلاین