دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

محمدرضا آي

اطلاعات تماس
http://tums.ac.ir/faculties/mohammadreza_ay
تلفن: 09125789765
مرتبه علمی
استاد
دانشکده
پزشكي
فيزيك پزشكي
درباره
آخرین به روزرسانی: 1394/08/19

1.

B.Sc


Electronic Engineering, Shiraz University School Of Engineering , Shiraz, Iran , 1990-1995
2.


Medical Radiation, Tehran Polytechnic University, Tehran, Iran, 1996-1998
3.

Ph.D


Medical Radiation, Tehran Polytechnic University, Tehran, Iran, 1999-2004
4.

Ph.D


Medical Physics , Geneva University, Geneva, Switzerland, 2003-2006
1.

English


صحبت: Good, خواندن: Good, نوشتن: Good
2.

Persian


صحبت: Native, خواندن: Native, نوشتن: Native
1.

Achieving second position in admission exam entering M.S. degree program in IRAN, i.e. 2st among 7500 participants


1996 ,
2.

Tehran Polytechnic University, Iran, Named as Top student among Nuclear Engineering M.S. students


1997 ,
3.

Tehran Polytechnic University, Iran, Achieving first position in admission exam entering PhD program in Polytechnic University


1998 ,
4.

Geneva University, Switzerland, Achieving the Swiss National Science Foundation grant SNSF 3152A0-102143 for PhD program in Geneva University


2003,
5.

The recipient of a 2006 Young Investigator Award, 12th Razi International Festival in Medical Sciences , Tehran, December 12, 2006


2006 ,
6.

The recipient of a 2006 IEEE MIC Trainee Award, IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference, San Diego, California, October 29 –November 4, 2006


2006 ,
7.

International Union Against Cancer, The recipient of the ICRETT Transfer Technology Grant No. ICR/07/160 / 2007


2008 ,
8.

Foundation of National Genius, The recipient of Research Grant for young Investigator


2008,
1.

Development of an x-ray spectra database in mammographic energy range using all computational models


Status: Completed, Sponser: Research Center for Science and Technology in Medicine, 2006
2.

Development of an x-ray spectra database in diagnostic radiology energy range using all computational models


Status: Completed, Sponser: Research Center for Science and Technology in Medicine, 2006
3.

Automatic segmentation of oral contrast agent in CT images: Application in CT-based attenuation correction


Status: Completed, Sponser: Research Center for Science and Technology in Medicine, 2006
4.

Improvement of image quality and patient’s dose reduction in 64 slice CT scanner by optimization of x-ray spectra filtration usi


Status: Completed, Sponser: Research Center for Science and Technology in Medicine, 2007
5.

Comparative assessment of different energy mapping methods for generation of attenuation map at 511 keV from CT images in hybrid


Status: Completed, Sponser: Research Center for Science and Technology in Medicine, 2007
6.

Calculation of scattered radiation profile in 64 slice CT scanners using MonteCarlo simulation and experimental measurement


Status: Completed, Sponser: Tehran University of Medical sciences, 2007
7.

Evaluation of Time of Flight benefits for fully 3D PET using Monte Carlo simulation


Status: Completed, Sponser: Research Center for Science and Technology in Medicine, 2008
8.

The influence of patient miscentering on patient dose and image noise in computed tomography


Status: Completed, Sponser: Research Center for Science and Technology in Medicine, 2008
9.

Designing and Implementation of Hardware and Software for Accurate Measurement of Contrast and Resolution of Images in Spiral CT


Status: Completed, Sponser: Research Center for Science and Technology in Medicine, 2008
10.

Design, development and implementation of a clinical QCT system using CT scan images with DICOM format


Status: Completed, Sponser: Tehran University of Medical Sciences, 2008
11.

Quantification of CT-based Attenuation Correction Metalic Artifacts in Whole Body PET/CT Imaging in the Presence of Cardiac Stim


Status: Completed, Sponser: Research Center for Science and Technology in Medicine, 2009
12.

Reduction of Dental Filling Artifact in CT-Based Attenuation Correction in Hybrid PET/CT Imaging


Status: Completed, Sponser: Research Center for Science and Technology in Medicine, 2009
13.

Quantification of Parallax and Inter-Crystal Scattering in Commercial PET Systems for Improving Spatial Resolution and Enhancin


Status: Completed, Sponser: Research Center for Science and Technology in Medicine, 2009
14.

Feasibility study on using single energy CT image for the purpose of dual energy mapping technique with minimum patient dose for


Status: Completed, Sponser: Research Center for Science and Technology in Medicine, 2009
15.

Quantification of Metalic Leads Artifact from Estimulator Cardiac Devices in Cardiac Perfusion and Viability PET/CT Imaging and


Status: Completed, Sponser: Research Center for Science and Technology in Medicine, 2010
16.

Coronary calcium score scan-based attenuation correction in cardiovascular PET imaging


Status: Completed, Sponser: Research Center for Science and Technology in Medicine, 2010
17.

Quantification of Artifcat arising from Misalignment between PET and CT Images in Myocardium PET/CT Imaging Using Experimental M


Status: Completed, Sponser: Research Center for Science and Technology in Medicine, 2010
18.

Implementation of an X-ray Spectra Database in Mammography Energy Range Based on all computational Models


Status: Completed, Main Partners: M.R. Ay et al,
19.

Implementation of an X-ray Spectra Database in Diagnostic Radiology Energy Range Based on all computational Models


Status: Completed, Main Partners: M.R. Ay et al,

Advisor/Consulter

1.

Evaluation of the Accuracy of 3D MRI-based Polymer Gel Dosimetry (MRPD-3D) on Srereotactic Radiosurgery (SRS) Using Monte Carlo


,
Ph.D, 2006
2.

Monte Carlo investigation of Time-of-Flight benefits for fully 3D PET


,
2006
3.

Monte Carlo modeling and performance prediction of slit-slat collimator in low energy SPECT imaging using GATE


,
2006
4.

Evaluation of Scatter and Septal Penetration Components in LEGP and HEGP Collimator Using Monte Carlo Simulation


,
2006
5.

Monte Carlo assessment of the impact of inter crystal scattering on PET scanner's PSF as a function of crystal size and materi


,
2006
6.

Improvement of image quality and patient’s dose reduction in 64 slice CT scanner by optimization of x-ray spectra filtration usi


,
2007
7.

Calculation of scatter profile in 64 slice CT scanners using experimental measurement and Monte Carlo simulation


,
2007
8.

Targeted radiation treatment using Monte Carlo simulation


,
2007
9.

Optimization of dedicated gamma camera for high performance breast tumor imaging using Monte Carlo simulation


,
Ph.D, 2007
10.

Comparative assessment of different energy mapping methods for generation of attenuation map at 511 keV from CT images in hybrid


,
2007
11.

Reduction of Dental Filling Artifact in CT-Based Attenuation Correction of PET Images


,
2008
12.

Monte Carlo Assessment of photonutron contamination in Medical linear Accelerators


,
Ph.D, 2008
13.

CTDI Measurement using gel dosimetry in 64 slice CT scanner


,
2008
14.

Monte Carlo assessment of the Influence of X-Ray Anode Surface Roughness on X-ray Spectra


,
2008
15.

Dual Energy CT Imaging: Application in CT Based Attenuation Correction in PET


,
2008
16.

Noise Reduction on Ultra Low Dose CT images


,
2008
17.

Monte Carlo Modeling of RRPET Using GATE


,
2008
18.

Monte Carlo Characterization of Scattered Radiation in 64 Volumetric CT Using GATE


,
2008
19.

A Novel Approach for Implementation of Dual Energy Mapping Technique in CT-Based Attenuation Correction Using Single kVP Imaging


,
2008
20.

Quantification of Respiratory Induced Artifact in CT- Based Attenuation Correction of PET Data Using NCAT Phantom and Analytic M


,
2009
21.

Modeling and optimization of detection system in multiple head small animal PET scanner using Monte Carlo method


,
2009
22.

Design and Performance Evaluation of Small Animal Gamma Camera Detection System Based on Pixelated Crystal Using Monte Carlo Sim


,
2009
23.

Improving the Accuracy of Energy mapping algorithm in CT-Based Attenuation Correction of PET data Using Energy Sensitive CT


,
Ph.D, 2010
24.

Reduction of Respiratory Induced Artifact in PET/CT Imaging Using Virtual Average CT


,
Ph.D, 2010
25.

Generation of attenuation map for hybrid PET/MRI systems using MRI image segmentation of torso based on bones morphology


,
Ph.D, 2010
26.

Quantification of the influence of resiratory and cardiac motion induced mis alignment between CT and PET data of diagnosis accu


,
2010

English

1.

Comprehensive book on Radiology, Nuclear Medicine and Therapy Systems


English, Publisher: Andishe Rafi Publisher: Tehran, Iran, 2003, Original
Abstract :

M.R. Ay, "Cyclotrons in nuclear medicine"  pp. 1742-1756

 J. Shokohi, A.A. Ameri, and H.R. Sagha, Editors

2.

Comprehensive book on Radiology, Nuclear Medicine and Therapy Systems


English, Publisher: Andishe Rafi Publisher: Tehran, Iran, 2003, Original
Abstract :

M.R. Ay,  "Introduction to PET and PET/CT systems"   pp. 1757-1781

J. Shokohi, A.A. Ameri, and H.R. Sagha, Editors

3.

Emerging Technologies in Breast Imaging and Mammography


Authors:
English, Publisher: American Scientific Publishers: Valencia, CA, 2006, Original
Abstract :

M.R. Ayand H. Zaidi, "Analytical and Monte Carlo modeling of x-ray spectra in mammography ISBN: 1-58883-090-X, 2006, pp 25-44.",

J.S. Suri, R.M. Rangayyan, and S. Laxminarayan, Editors

مقالات

English

1.

Smoothly Clipped Absolute Deviation (SCAD) Regularization for Compressed Sensing MRI Using an Augmented Lagrangian Scheme


Authors: A. Mehranian, H. Salighe Rad, A. Rahmim, M. R. Ay and H. Zaidi
Magnetic Resonance Imaging, Vol.in press, Year. 2013,
2.

Respiratory-Induced Errors in Tumor Quantification and Delineation in CT Attenuation Corrected PET Images: Effects of Tumor Size, Tumor Location and Respiratory Trace - A Simulation Study Using the 4D XCAT Phantom


Authors: P. Geramifar, M. Shamsaie Zafarghandi, P. Ghafarian, A. Rahmim and M. R. Ay
Molecular Imaging & Biology, Vol.in press, Year. 2013,
3.

X-ray CT metal artifact reduction using wavelet domain L0 sparse regularization


Authors: A. Mehranian, M. R. Ay, A. Rahmim and H. Zaidi
" IEEE Trans Med Imaging, Vol.in press, Year. 2013,
4.

Evaluation of whole-body MR to CT deformable image registration


Authors: A. Akbarzadeh, D. Gutierrez, A. Baskin, M. R. Ay, A. Ahmadian, N. Riahi Alam, K. Lövblad and H. Zaidi
J Appl Clin Med Phys,, Vol.in press, Year. 2013,
5.

An ordered-subsets proximal preconditioned gradient algorithm for edge-preserving PET image reconstruction


Authors: A. Mehranian, A. Rahmim , M. R. Ay, F. Kotasidis and H. Zaidi
Medical Physics , Vol.40, No.5, Year. 2013, Page:052503-14,
6.

MRI-guided attenuation correction in whole-body PET/MR: Assessment of the effect of bone attenuation


Authors: A. Akbarzadeh, M. R. Ay, A. Ahmadian, N. Riahi Alam and H. Zaidi
Annals of Nuclear Medicine, Vol.27, Year. 2013, Page:152-162,
7.

EBT GHAFCROMIC film dosimetry in compensator-based intensity modulation radiation therapy


Authors: S. Vaezzadeh, M. Allahverdi, H. Nedaei, M. R. Ay, A. Shirazi and M. Yarahmadi
Medical Dosimetry , Vol.32, Year. 2013, Page:176-183,
8.

A novel non-linear recursive filter design for extracting high rate pulse features in nuclear medicine imaging and spectroscopy


Authors: S. Sajedi, A. Kamali Asl, M. R. Ay, M.H. Farahani and A. Rahmim
Medical Engineers & Physics , Vol.35, No.6, Year. 2013, Page:754-764,
9.

The infuence of resolution recovery by using collimator detector response during 3D OSEM image reconstruction on 99mTc-ECD brain SPET images


Authors: F. Kalantari, H. Rajabi, M. R. Ay, A. Fard Esfahani, M. Eftekhari, B. Fallahi, A. Emami Ardekani
Hellenic Journal of Nuclear Medicine, Vol.15, No.2, Year. 2012, Page:91-96,
10.

Generation of attenuation map for MR-based attenuation correction of PET data in the head area employing 3D short echo time MR imaging


Authors: P. Khateri, H. Saligeh Rad, A, Fathi and M.R. Ay
Nuclear. Instrumentation Methods in Physics Research A, Vol.720, No.21, Year. 2012, Page:133-136,
Download
11.

Experimental assessment of the influence of beam hardening filters on image quality and patient dose in volumetric 64-slice x-ray CT scanners


Authors: M. R. Ay, A. Mehranian, A. Maleki, H. Ghadiri,P. Ghafarian and H. Zaidi
Phys Med , Vol.29, Year. 2013, Page:249-260,
Download
12.

Quantitative assessment of the influence of crystal material and size on the performance of rotating dual head small animal PET scanners: Monte Carlo modeling


Authors: Ghazanfari, S. Sarkar, G. Loudos, M.R. Ay
Hellenic Journal of Nuclear Medicine, Vol.15, No.1, Year. 2012, Page:33-39,
Download
13.

A novel energy mapping approach for CT-based attenuation correction in PET


Authors: B. Teimourian , M. R. Ay, M. Shamsaei-Zafarghandi, P. Ghafarian, H. Ghadiri and H. Zaidi
Med Phys , Vol.39, No.4, Year. 2012, Page:2078-2089,
14.

Monte Carlo estimation of electron contamination in a 18MV clinical photon beam


Authors: M. Allahverdi, M. Zabih Zadeh, M.R. Ay, S.R. Mahdavi, M. Shahriari , A. Mesbahi and H. Alijanzadeh
Iranian Journal of Radiation Research, Vol.9, Year. 2011, Page:15-28,
15.

CT-based attenuation correction on the FLEX Triumph™ preclinical PET/CT scanner


Authors: R. Prasad, M.R. Ay, O. Ratib and H. Zaidi
IEEE Trans Nuclear Sciences, Vol.58, Year. 2011, Page:66-75,
16.

Is Metal Artifact Reduction Mandatory in Cardiac PET/CT Imaging in the Presence of Pacemaker and Implantable Cardioverter Defibrillator leads?


Authors: P. Ghafarian, S.M.R. Aghamiri, M.R. Ay, A. Rahmim, T. Schindler, O. Ratib and H. Zaidi
European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, Vol.38, No.2, Year. 2011, Page: 252-262,
17.

Accurate Monte Carlo modeling and performance assessment of the X-PET™ subsystem of the FLEX Triumph™ preclinical PET/CT scanner


Authors: N. Zaratkar, M.R. Ay, A Kamaliasl and H. Zaidi
Medical Physics, Vol.38, No.3, Year. 2011, Page:1217-1225,
18.

Novel detector design for reducing inter-cell x-ray cross-talk in the variable resolution x-ray CT scanner: A Monte Carlo study


Authors: H. Arabi, A Kamaliasl, M.R. Ay and H. Zaidi
Medical Physics, Vol.30, Year. 2011, Page:1389-1396,
19.

Comparative assessment of energy-mapping approaches in CT-based attenuation correction for PET


Authors: M. R. Ay, M. Shirmohammad, S. Sarkar, A. Rahmim, H. Zaidi
Molecular Imaging & Biology, Vol.13, Year. 2011, Page:187-198,
20.

Investigation of Time-of-Flight Benefits on the LYSO-Based PET/CT Scanner: A Monte Carlo Study Using GATE


Authors: P. Geramifar, M.R. Ay, M. Shamsaie Zafarghandi, S. Sarkar, G. Loudos, A. Rahmim
Nuclear. Instrumentation Methods in Physics Research A, Vol.641, Year. 2011, Page:121-127,
21.

Qualitative and quantitative assessment of metal artefacts arising from implantable cardiac pacing devices in oncological PET/CT studies: A phantom study


Authors: M.R. Ay, A. Mehranian, M. Abdoli, P. Ghafarian and H. Zaidi
Molecular Imaging & Biology, Vol.13, Year. 2011, Page: 1077-1088,
22.

Assessment of the impact of applying attenuation correction on the accuracy of activity recovery in Tc99m-ECD brain SPECT of healthy subject using Statistical Parametric Mapping (SPM)


Authors: F. Vedaei, A. Kamali asl, F. Kalantari, M. Ansari, M.R. Ay
Iranian Journal of Nuclear Medicine, Vol.19, Year. 2011, Page:52-59,
23.

3D Calculation of Absorbed Dose for 131I Targeted Radiotherapy: A Monte Carlo Study


Authors: E. Saeedzadeh, S. Sarkar, A. Abbaspour Tehrani-Fard, M.R. Ay, H.R. Khosravi, G. Loudos
Radiation Protection Dosimetry, Year. 2011,
24.

Impact of miscentering on patient dose and image noise in x-ray CT imaging: Phantom and clinical studies


Authors: M.A. Habibzadeh, M.R. Ay, A.R. Kamali Asl, H. Ghadiri and H. Zaidi H
Phys Med , Vol.37, Year. 2011,
25.

Monte Carlo-based evaluation of inter-crystal scatter and penetration in the PET subsystem of three GE Discovery PET/CT scanners


Authors: N. Zeraatkar, M. R. Ay, P. Ghafarian, S. Sarkar, P. Geramifar, and A. Rahmim
Nuclear. Instrumentation Methods in Physics Research A, Vol.659, Year. 2011, Page:508-514,
26.

Evaluation of MRI-based Polymer Gel Dosimetry for Measurement of CT Dose Index (CTDI) on 64 slices CT Scanners


Authors: L. Karimi-Afshar, N. Riahi Alam, M.R.Ay, M. Allahverdi, T. Purfallah, H. Hashemi, A. Farahani, B. Efie, M. Bakhteiari
Iran J. Medical Physics , Vol.6, Year. 2010, Page:59-70,
27.

Calculation Of Scattered Radiation Profile In 64 Slice CT Scanners Using Experimental Measurement


Authors: A. Akbarzadeh, M.R.Ay ,H.Ghadiri, S.Sarkar
Iran J. Medical Physics , Vol.6, Year. 2010, Page:1-10,
28.

A new method for experimental characterization of scattered radiation in 64-slice CT scanner


Authors: A. Akbarzadeh, M.R.Ay ,H. Ghadiri, S.Sarkar
Biomedical Imaging and Intervention Journal, Vol.6, No.1, Year. 2010, Page:e3,
29.

A Virtual Sinogram Method to Reduce Dental Metallic Implant Artefacts in CT-based Attenuation Correction for PET


Authors: M. Abdoli, M.R. Ay, A. Ahmadian and H. Zaidi
Nuclear Medicine Communication, Vol.31, Year. 2010, Page: 22-31,
30.

Quantifying the effect of anode surface roughness on diagnostic x-ray spectra using Monte Carlo simulation


Authors: A. Mehranian, M.R. Ay, N. Riahi and H. Zaidi
Medical Physics, Vol.37, Year. 2010, Page:742-752,
31.

Measurement of scattered radiation in a volumetric 64-slice CT scanner using three experimental techniques


Authors: A. Akbarzadeh, M. R. Ay, H. Ghadiri, S. Sarkar and H. Zaidi
Physics Medicine and Biology, Vol.55, Year. 2010, Page:2269-2280,
32.

Coronary calcium score scan-based attenuation correction in cardiovascular PET imaging


Authors: P. Ghafarian, S.M.R. Aghamiri, M.R. Ay, B. Fallahi, A. Rahmim, T. Schindler, O. Ratib and H. Zaidi
Nuclear Medicine Communication, Vol.31, No.9, Year. 2010, Page:780-787,
33.

Effects of Crystal Pixel Size and Collimator Geometry on the Performance of a Pixelated Crystal Gamma Camera Using Monte Carlo Simulation


Authors: M. Rasouli, A. Takavar, M.R. Ay, S. Saber, and G. Loudos
Journal of Nuclear Medicine Technology, Vol.38, No.4, Year. 2010, Page:199-204,
34.

Reduction of dental filling metallic artefacts in CT-based attenuation correction of PET data using weighted virtual sinograms optimized by a genetic algorithm


Authors: M. Abdoli, M.R. Ay, A. Ahmadian, A. J. O. Dierckx and H. Zaidi
Medical Physics, Vol.37, No.12, Year. 2010, Page:6166-6177,
35.

Performance evaluation of MRI-based PAGAT polymer gel dosimeter in an inhomogeneous phantom using EGSnrc code on a co-60 machine


Authors: T. Allahverdi, M. Allahverdi, N. Riahi Alam, M.R. Ay, M. Zahmatkesh and J.S. Ibbott
Applied Radiation and Isotopes, Vol.67, Year. 2009, Page:186-191,
36.

Evaluation of Dose Delivery Accuracy of Gamma Knife Using MRI Polymer Gel Dosimeter in an Inhomogeneous Phantom


Authors: T. Allahverdi, M. Allahverdi, N. Riahi Alam, M.R. Ay, M. Zahmatkesh
Journal of Physics: Conference Series , Vol.164, Year. 2009,
37.

Verifying the accuracy of dose distribution in Gamma Knife unit in presence of inhomogeneities using PAGAT polymer gel dosimeter and MC simulation


Authors: T. Allahverdi, M. Allahverdi, N. Riahi Alam, M.R. Ay, M. Zahmatkesh
Iranian J. of Radiation Research, Vol.7, Year. 2009, Page:49-56,
38.

Differential Dose Volume Histograms of Gamma Knife in Presence of Inhomogeneities Using MRI- polymer Gel Dosimetry and MC Simulation


Authors: T. Allahverdi, M. Allahverdi, N. Riahi Alam, M.R. Ay, M. Zahmatkesh
Medical Physics, Vol.36, Year. 2009, Page:3002-3012,
39.

Monte Carlo Estimation of Photoneotrons Contamination from High Energy Medical Accelerator in Threatment Room and Maze: A Simplified Model


Authors: M. Zabih Zadeh, M.R. Ay, M. Allahverdi, A. Mesbahi, S.R. Mahdavi and M. Shahriari
Radiation Detection Dosimetry, Vol.135, Year. 2009, Page:21-32,
40.

Performance Comparison of Four Commercial GE Discovery PET/CT Scanners: A Monte Carlo Study Using GATE


Authors: P. Geramifar, M.R. Ay, M. Shamsaie Zafarghandi,G. Loudos, A. Rahmim
Iranian Journal of Nuclear Medicine, Vol.17, Year. 2009, Page:26-33,
41.

A Novel Dual Energy CT-Based Attenuation Correction Method in PET/CT Systems: A Phantom Study


Authors: B. Teymoorian, M.R. Ay, M. Shamsaei Zafarghandi and H. Ghadiri
Iranian Journal of Nuclear Medicine, Vol.17, Year. 2009, Page:42-49,
42.

Correction of oral contrast artefacts in CT-based attenuation correction of PET images using an automated segmentation algorithm


Authors: A. Ahmadian, M.R. Ay, J.H. Bidgoli, S. Sarkar and H. Zaidi
European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, Vol.35, Year. 2008, Page:1812-1823,
43.

Analytic System Matrix Resolution Modeling in PET: An Application to Rb-82 Myocardial Perfusion Imaging


Authors: A. Rahmim, J. Tang, M. A. Lodge, S. Lashkari, M.R. Ay, R. Lautamaki, B. M. W. Tsui, and F. Bengel
Physics in Medicine and Biology, Vol.53, Year. 2008, Page:5947-5965,
44.

The Influence of Crystal Material on Intercrystal Scattering and the Parallax Effect in PET Block Detectors: A Monte Carlo Study


Authors: S. Lashkari, S. Sarkar, M.R. Ay, R. Rahmim
Iran J. Medical Physics , Vol.21, Year. 2008, Page:67-76,
45.

Comparing 511 keV attenuation maps obtained from different energy mapping methods for CT based attenuation correction of PET data


Authors: M. Shirmohammad, M.R. Ay, S. Sarkar and A. Rahmim
Iran J. Medical Physics , Vol.5, Year. 2008, Page:23-34,
46.

Improved clinical and quantitative dynamic Rb-82 cardiac imaging with resolution modelling


Authors: A. Rahmim, J. Tang, M. A. Lodge, S. Lashkari, M.R. Ay, R. Lautamaki, B. M. Tsui, and F. Bengel
J. Nucl. Med, Vol.49, Year. 2008, Page:62,
47.

Impact of x-ray tube settings and metallic leads on neurological PET imaging when using CT-based attenuation correction


Authors: M.R. Ayand H. Zaidi
Nuclear. Instrumentation Methods in Physics Research A, Vol.571, Year. 2007, Page:411-417,
48.

Current status and new horizons in Monte Carlo simulation of x-ray CT scanners


Authors: H. Zaidi and M.R. Ay
Medical & Biological Engineering & Computing, Vol.45, Year. 2007, Page:809-817,
49.

Computed Tomography Based Attenuation Correction in PET/CT: Principles, Instrumentation, Protocols, Artifacts and Future Trends


Authors: M.R. Ay and S. Sarkar
Iranian J. Nucl. Med, Vol.15, Year. 2007, Page:1-29,
50.

Assessment of errors caused by x-ray scatter and use of contrast medium when using CT-based attenuation correction in PET


Authors: M.R. Ayand H. Zaidi
European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, Vol.33, No.11, Year. 2006, Page:1301-1313,
52.

Assessment of different computational models for generation of x-ray spectra in diagnostic radiology and mammography


Authors: M.R. Ay, S. Sarkar, M. Shahriari, D. Sardari, and H. Zaidi
Medical Physics, Vol.32, No.6, Year. 2005, Page:1660-1675,
53.

Development and validation of MCNP4C-based Monte Carlo simulator for fan- and cone-beam x-ray CT


Authors: M.R. Ay and H. Zaidi
Physics in Medicine and Biology, Vol.50, No.20, Year. 2005, Page:4863-4885,
54.

Measurement of Organ Dose in Abdomen-Pelvis CT Exam as a Function of mA, KVp and Scanner Type by Monte Carlo Method


Authors: M.R. Ay, S. Sarkar, M. Shahriari and P. Ghafarian
Iranian J. of Radiation Research, Vol.1, No.4, Year. 2004, Page:187-194,
55.

Monte Carlo simulation of x-ray spectra in diagnostic radiology and mammography using MCNP4C


Authors: M.R. Ay, M. Shahriari, S. Sarkar, , M. Adib and H. Zaidi
Physics in Medicine and Biology, Vol.49, No.19, Year. 2004, Page:4897-4917,
56.

Experimental assessment of the influence of beam hardening filters on image quality and patient dose in volumetric 64-slice x-ray CT scanners"2012


Authors: M. R. Ay, A. Mehranian, A. Maleki, H. Ghadiri,P. Ghafarian and H. Zaidi
Phys Med , Vol.28,

ارائه ها و خلاصه ها

English

1.

Providing software for PET (Coincidence) 3D simulation using Monte Carlo method


The International Conference on Radiation and its Role in Diagnosis and Treatment (FICR2000)
Location: Tehran, Iran,
Date: 14 October 2000- 18 October 2000
Authors: M.R. Ay and M.E. Ashrafi
Type : Abstract, Lecturer,
2.

Comparison of PET detectors


The 6th Annual Meeting of Nuclear Medicine
Location: Mashhad, Iran ,
Date: 2002-
Authors: M.R. Ay
Type : Abstract, Lecturer,
3.

Steps toward building a PET center


In The 6th Annual Meeting of Nuclear Medicine
Location: Mashhad, Iran ,
Date: 2002-
Authors: M.R. Ay
Type : Abstract, Lecturer,
4.

Image fusion in nuclear medicine


The 7th Annual Meeting of Nuclear Medicine
Location: Tehran, Iran,
Date: 2003-
Authors: M.R. Ay
Type : Abstract, Lecturer,
5.

Measurement of organ dose in abdomen-pelvis CT exams as a function of mA, KVp and scanner type by Monte Carlo method


International Conference of The Effect of Low and Very Low Doses of Ionizing Radiation on Human Health
Location: Tehran, Iran ,
Date: 21 October 2003- 23 October 2003
Authors: M.R. Ay,M. Shahriari, S. Sarkar, and P. Ghafarian
Type : Abstract, Lecturer,
6.

Development of a Monte Carlo simulation package for scintillation cameras operation in single photon and coincidence imaging mod


Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine (EANM03)
Location: Amsterdam, The Netherlands,
Date: 23 August 2003- 28 August 2003
Authors: M.R. Ay, M. Adib, and H. Zaidi
Type : Presentaion, Lecturer,
7.

Estimating of patient dose in abdomen-pelvis CT exam as a function of scan techniques in single and multi-slice speiral CT by Mo


In 2th International Conference on Nuclear Science and Technology in Iran
Location: Shiraz, Iran,
Date: 27 April 2004-30 April 2004
Authors: M.R. Ay, S. Sarkar, M. Shahriari, and P. Ghafarian
Type : Abstract, Lecturer,
8.

Characterization of sources of artefact when using CT-based attenuation correction in PET


In 7th annual congress of the Swiss Society of Nuclear Medicine (SSNM
Location: Lausanne, Switzerland,
Date: 1 June 2006-3 June 2006
Authors: M.R. Ay and H Zaidi
Type : Abstract, Journal: Nuklearmedizin , Volume: 45, Lecturer,
9.

Assessment of the impact of x-ray tube voltage on quantitative analysis of neurological PET when using CT-based attenuation corr


In1st European conference in Molecular Imaging Technology
Location: Marseille, France,
Date: 9 May 2006-12 May 2006
Authors: M.R. Ay and H. Zaidi
Type : Abstract, Lecturer,
10.

Validation and Performance Evaluation of Discovery Rx whole Body PET/CT Scanner Using GATE


14th Iranian Nuclear Science Conference
Location: Yazd, Iran,
Date: 2007-
Authors: P. Geramifar, M.R. Ay, M. Shamsaei
Type : Abstract, Lecturer,
11.

Automatic Segmentation of Oral Contrast Enhanced CT Images for Artifact Free Attenuation Correction in PET/CT


Oral presentation at the European Association of Nuclear Medicine Annual Congress
Location: Copenhagen, Denmark,
Date: 13 October 2007-19 October 2007
Authors: M.R. Ay, J.H. Bidgoli, S. Sarkar and A. Ahmadian
Type : Presentaion, Journal: Eur J Nucl Med Mol Imaging, Suppl: 2, Volume: 34, Lecturer,
12.

Characterization of Scatter and Penetration Using Monte Carlo Simulation in Ga-67 Imaging


9th ASIA Oceania Congress of Nuclear Medicine and Biology
Location: New Delhi, India,
Date: Oct 31st , 2008-Nov 4th, 2008
Authors: M. Shafaee, M.R. Ay and D. Sardari
Type : Abstract, Journal: Indian Journal of Nuclear Medicine, Volume: 23, Lecturer,
13.

The Influence of Crystal Depth on Position Detection Accuracy and Detection Efficiency in PET Block Detector: A Monte Carlo Stud


European Association of Nuclear Medicine Annual Congress
Location: Munich, Germany,
Date: 11 October 2008-15 October 2008
Authors: S. Lashkari, S. Sarkar, M.R. Ay and A. Rahmim
Type : Poster, Journal: Eur J Nucl Med Mol Imaging, Suppl: 2, Volume: 35, Lecturer,
14.

Monte Carlo Simulation of The GE LYSO-Based Discovery RX PET/CT Scanner Using GATE: a Validation Study


Oral presentation at the European Association of Nuclear Medicine Annual Congress
Location: Munich, Germany,
Date: 11 October 2008-15 October 2008
Authors: P. Geramifar, M.R. Ay, M. Shamsaii Zafarghandi,G. Lodous, A. Rahmim
Type : Abstract, Journal: Eur J Nucl Med Mol Imaging, Suppl: 2, Volume: 35, Lecturer,
15.

A novel energy mapping method for attenuation map generation at 511 keV in computed tomography based attenuation correction


Oral presentation at the European Association of Nuclear Medicine Annual Congress
Location: Munich, Germany,
Date: 11 October 2008-15 October 2008
Authors: M. Shirmohammad, M.R. Ay, A. Rahmim A, S. Sarkar and H. Zaidi
Type : Abstract, Journal: Eur J Nucl Med Mol Imaging, Suppl: 2, Volume: 35, Lecturer,
16.

Evaluation of polymer gel dosimetry based on MRI imaging for measurement of CTDI in 64 slice CT scanner


The 1st Congress of Radiation Protection in Radiotherapy, Diagnostic and Interventional Radiology
Location: Tehran, Iran,
Date: 19 February 2009-20 February 2009
Authors: L. Karimiafshar, N. Riahi Alanm and M.R. Ay
Type : Abstract, Lecturer,
17.

PET/CT: Site Planning and Shielding Calculation


The 1st Congress of Radiation Protection in Radiotherapy, Diagnostic and Interventional Radiology
Location: Tehran, Iran,
Date: 19 February 2009-20 February 2009
Authors: M.R. Ay
Type : Abstract, Lecturer,
18.

Validation of the GATE Monte Carlo Code in Evaluation of Organ Doses Calculation in Zubal Voxelized Phantom


International Congress of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
Location: Tabriz, Iran,
Date: 23 September, 2-25 September, 20
Authors: E. Saeedzadeh, S. Sarkar, A. Abbaspour Tehrani-Fard, M.R. Ay, H.R. Khosravi
Type : Abstract, Lecturer,
19.

Implementation of Dual Energy Mapping Techniques in CT-Based Attenuation Correction Method Using Single Energy Imaging: A Novel


International Congress of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
Location: Tabriz, Iran,
Date: 23 September, 2-25 September, 20
Authors: B. Teimourian, M.R. Ay, M. Shamsaei Zafarghandi
Type : Abstract, Lecturer,
20.

Implementation and comparison of different energy mapping approaches in CT-based attenuation correction of PET


International Congress of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
Location: Tabriz, Iran,
Date: 23 September, 2- 25 September, 2
Authors: M.R.Ay, M. Shirmohammad, S. Sarkar, A. Rahmim, H. Zaidi
Type : Abstract, Lecturer,
21.

CT Based Attenuation Correction in Cardiac PET/CT Using Calcium Score CT Image: A Feasibility Study


International Congress of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
Location: Tabriz, Iran,
Date: 23 September, 20-25 September, 20
Authors: P. Ghafarian, S.M.R. Aghamiri, M.R. Ay, A. Rahmim and H. Zaidi
Type : Abstract, Lecturer,
22.

Challenges for Planning and Running a PET/CT and Cyclotron Facility


International Congress of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
Location: Tabriz, Iran,
Date: 23 September, 2- 25 September, 2
Authors: M.R.Ay
Type : Abstract, Lecturer,
23.

Strategies for Attenuation Correction in PET/CT and PET/MRI


International Congress of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
Location: Tabriz, Iran,
Date: 23 September, 2- 25 September, 2
Authors: M.R.Ay
Type : Abstract, Lecturer,
24.

Monte Carlo Estimation of Photoneotrons Contamination from High Energy Medical Accelerator in Treatment Room and Maze


10th Biennial ESTRO Conference on Physics and Radiation Technology for Clinical Radiotherapy
Location: Maastricht,
Date: August 30, 2009-September 3, 200
Authors: M. Zabih Zadeh, M.R. Ay, M. Allahverdi, A. Mesbahi, S.R. Mahdavi and M. Shahriari
Type : Abstract, Lecturer,
25.

Evaluation of Dose Distribution in Co-60 Machine Using Radicromic Film and Monte Carlo


16th Conference of Biomedical Engineering
Location: Tehran, Iran,
Date: 2010-
Authors: M. Mollazadeh, , M. Allahverdi, T. Pourfallah, N. Riahi Alam, M.R. Ay
Type : Abstract, Lecturer,
26.

Implementation and Comparison of to Empirical Methods for Calculation of MTF in CT


16th Conference of Biomedical Engineering
Location: Tehran, Iran,
Date: 2010-
Authors: M. Akbari, M.R. Ay, A. Kamali Asl, H. Ghadiri
Type : Abstract, Lecturer,
27.

The Influence of Patient Miscentering of Patient Dose and Image Noise in Two Commercial CT Scanners


16th Conference of Biomedical Engineering
Location: Tehran, Iran,
Date: 2010-
Authors: M. Habibzadeh, M.R. Ay, A. Kamali Asl, H. Ghadiri
Type : Abstract, Lecturer,
28.

The Effect of Crystal Size on Position Detection Accuracy in PET Block Detectors: A Monte Carlo Study


Poster presentation at the European Association of Nuclear Medicine Annual Congress
Location: Barcelona, Spain,
Date: 10 October 2009-14 October 2009
Authors: S. Lashkari, S. Sarkar, M.R. Ay and A. Rahmim
Type : Abstract, Journal: Eur J Nucl Med Mol Imaging, Suppl: 1, Volume: 36, Lecturer,
29.

Accurate 3D-Dosimetry for Internal Radiotherapy with 131I Using GATE Monte Carlo Code


9th Iranian Congress of Medical Physics
Location: Tehran, Iran,
Date: 2010-
Authors: E. Saeed Zadeh, S. Sarkar, A. Abbaspour, M.R. Ay, H. Khosravi, G. Lodus
Type : Abstract, Lecturer,
30.

Comparative assessment of image- and virtual sinogram-based metal artefact reduction techniques for CT-based attenuation correct


Oral presentation at the European Association of Nuclear Medicine Annual Congress
Location: Barcelona, Spain,
Date: 10 October 2009-14 October 2009
Authors: M. Abdoli, M.R. Ay, A. Ahmadian and H. Zaidi
Type : Abstract, Journal: Eur J Nucl Med Mol Imaging, Suppl: 1, Volume: 36, Lecturer,
31.

Optimization of weighted virtual sinogram-based metal artifact reduction in CT-based attenuation correction of PET data using a


European Association of Nuclear Medicine Annual Congress
Location: Vienna, Austria,
Date: 9 October 2010- 13 October 2010
Authors: M. Abdoli, M.R. Ay, A. Ahmadian, R.A. Dierckx and H. Zaidi
Type : Abstract, Journal: Eur J Nucl Med Mol Imaging, Suppl: 1, Volume: 37, Lecturer,
32.

The Effect of Nonuniform Activity Distribution in Three-Dimensional Dosimetry for Internal Radiotherapy with 131I


The 10th Congress of the World Federation of Nuclear Medicine and Biology (WFNMB 2010)
Location: Cape Town, South Africa,
Date: 2010-
Authors: E. Saeed Zadeh, S. Sarkar, A. Abbaspour, M.R. Ay, H. Khosravi, G. Lodus
Type : Abstract, Journal: World Journal of Nuclear Medicine, Suppl: 1, Volume: 9, Lecturer,
33.

Virtual Dual Energy CT (VDECT): A Novel Approach for Improved Energy Mapping in CT-Based Attenuation Correction of PET Data


The 10th Congress of the World Federation of Nuclear Medicine and Biology (WFNMB 2010)
Location: Cape Town, South Africa,
Date: 2010-
Authors: B. Teimourian, M.R. Ay, M. Shamsaei Zafarghandi, H. Ghadiri and H. Zaidi
Type : Abstract, Journal: World Journal of Nuclear Medicine, Suppl: 1, Volume: 9, Lecturer,
34.

Accurate Modeling for Monte Carlo Based Performance Evaluation of The PET Subsystem of the FLEX Triumph Priclinical PET/CT Scann


The 10th Congress of the World Federation of Nuclear Medicine and Biology (WFNMB 2010)
Location: Cape Town, South Africa,
Date: 2010-
Authors: N. Zeraatkar, M.R. Ay, A.R. Kamali-Asl, H. Zaidi
Type : Abstract, Journal: World Journal of Nuclear Medicine, Suppl: 1, Volume: 9, Lecturer,
35.

Quantification of Inter Crystal Scatter and Parallax Events in LYSO-Based Discovery RX PET/CT Scanner: A Monte Carlo Study


The 10th Congress of the World Federation of Nuclear Medicine and Biology (WFNMB 2010)
Location: Cape Town, South Africa,
Date: 2010-
Authors: N. Zeraatkar, M.R. Ay, S. Sarkar, A. Rahmim, P. Geramifar
Type : Abstract, Journal: World Journal of Nuclear Medicine, Suppl: 1, Volume: 9, Lecturer,
36.

Quantification and Correction of Metallic Artifact Arising from Implantable cardiac Pacing Devices in PET/CT Studies: A Phantom


The 10th Congress of the World Federation of Nuclear Medicine and Biology (WFNMB 2010)
Location: Cape Town, South Africa,
Date: 2010-
Authors: M.R. Ay, A. Mehranian, P. Ghafarian, M. Abdoli and H. Zaidi
Type : Abstract, Journal: World Journal of Nuclear Medicine, Suppl: 1, Volume: 9, Lecturer,
37.

Coronary Calcium Score Scan-Based Attenuation Correction in Viability PET Examination: A Feasibility Study


10th Congress of the World Federation of Nuclear Medicine and Biology (WFNMB 2010)
Location: Cape Town, South Africa,
Date: 2010-
Authors: P. Ghafarian, S.M.R. Aghamiri, M.R. Ay, B. Fallahi, A. Rahmim, T. Schindler, O. Ratib and H. Zaidi
Type : Abstract, Journal: World Journal of Nuclear Medicine, Suppl: 1, Volume: 9, Lecturer,
38.

Assessment of the Influence of Crystal Material and Size on the Sensitivity of Dual Head Small Animal PET Scanner


The International Congress of Nuclear Medicine
Location: Mashhad, Iran,
Date: 2010-
Authors: N. Ghazanfari, M.R. Ay, S. Sarkar and G. Loudos
Type : Abstract, Journal: Iranian Journal of Nuclear Medicine, Suppl: 1, Volume: 18, Lecturer,
39.

Performance Assessment and Optimization of Pixelated Gamma Camera with Small Field of View: A Monte Carlo Study


The International Congress of Nuclear Medicine
Location: Mashhad, Iran,
Date: 2010-
Authors: F. Adibpour, M.R. Ay, S. Sarkar and G. Loudos
Type : Abstract, Journal: Iranian Journal of Nuclear Medicine, Suppl: 1, Volume: 18, Lecturer,
40.

Accurate 3D Dosimetry for Internal Radiotherapy by Considering the Effect of Nonuniform Activity Distribution


The International Congress of Nuclear Medicine
Location: Mashhad, Iran,
Date: 2010-
Authors: E. Saeedzadeh, A. Abbaspour, S. Sarkar, M.R. Ay, H.R. Khosravi
Type : Abstract, Journal: Iranian Journal of Nuclear Medicine, Suppl: 1, Volume: 18, Lecturer,
41.

Impact of Metal Artifact Reduction on Cardiac FDG-PET/CT Studies in the Presence pf pacemaker and Implantable Cardio Verter Defi


The International Congress of Nuclear Medicine
Location: Mashhad, Iran,
Date: 2010-
Authors: P. Ghafarian, S.M.R. Aghamiri, M.R. Ay, A. Fard Esfahani, A. Rahmim, T.H. Schindler, O. Ratib and H. Zaidi
Type : Abstract, Journal: Iranian Journal of Nuclear Medicine, Suppl: 1, Volume: 18, Lecturer,
42.

Assessment of the Influence of PET and CT Data Misalignment Errors in Cardiac PET/CT Examination: Patient and Phantom Studies


The International Congress of Nuclear Medicine
Location: Mashhad, Iran,
Date: 2010-
Authors: P. Ghafarian, S.M.R. Aghamiri, M.R. Ay, A. Fard Esfahani and H. Zaidi
Type : Abstract, Journal: Iranian Journal of Nuclear Medicine, Suppl: 1, Volume: 18, Lecturer,
43.

Quantification of Respiratory Induced Artifact in CT-Based Attenuation Correction of PET Data: A Simulation Study


The International Congress of Nuclear Medicine
Location: Mashhad, Iran,
Date: 2010-
Authors: Z. Anvari, M.R. Ay, B. Fallahi, F. Buther
Type : Abstract, Journal: Iranian Journal of Nuclear Medicine, Suppl: 1, Volume: 18, Lecturer,
44.

Advances in Multimodality Molecular Imaging Instrumentation


The International Congress of Nuclear Medicine
Location: Mashhad, Iran,
Date: 2010-
Authors: M.R. Ay
Type : Abstract, Journal: Iranian Journal of Nuclear Medicine, Suppl: 1, Volume: 18, Lecturer,
45.

Quantitative Assessment if Inter-Crystal Scatter and Penetration in the PET Subsystem of the FLEX Triumph Preclinical Multi-Moda


The International Congress of Nuclear Medicine
Location: Mashhad, Iran,
Date: 2010-
Authors: H. Arabi, N. Zeratkar, M.R. Ay, H. Zaidi
Type : Abstract, Journal: Iranian Journal of Nuclear Medicine, Suppl: 1, Volume: 18, Lecturer,
46.

Use of optimization transfer for enhanced direct 4D parametric imaging in myocardial perfusion PET


Society of Nuclear Medicine (SNM) Annual Meeting
Location: Antonio, Texas, USA,
Date: 2011-
Authors: A. Rahmim, J. Tang, H. Muhy-ud-Din, M.R. Ay, and M. A. Lodge
Type : Abstract, Journal: J. Nucl. Med, Suppl: 1, Volume: 52, Lecturer,
47.

The influence of misalignment between PET and CT images on the accuracy of CT-based attenuation correction in thorax imaging: a


3th International Congress of Nuclear Medicine
Location: Tehran, Iran,
Date: 2011-
Authors: A. Anvari, M.R. Ay and B. Fallahi
Type : Abstract, Lecturer,
48.

Photon scatter and penetration in parallel hole collimator in preclinical Gamma Camera: A Monte Carlo study


3th International Congress of Nuclear Medicine
Location: Tehran, Iran,
Date: 2011-
Authors: F. Adibpour, M.R. Ay, S. Sarkar and G. Lodous
Type : Abstract, Lecturer,
49.

Correction of contrast agent induced srtifacts in CT-based attenuation correction of cardiac PET data using a semi-automated seg


3th International Congress of Nuclear Medicine
Location: Tehran, Iran,
Date: 2011-
Authors: P. Ghafarian, M.R. Ay and J. Hassani
Type : Abstract, Lecturer,
50.

Assessment of the influence of crystal material and size on the performance of dual head small animal PET scanners


3th International Congress of Nuclear Medicine
Location: Tehran, Iran,
Date: 2011-
Authors: N. Ghazanfari, M.R. Ay, S. Sarkar and G. Lodous
Type : Abstract, Lecturer,
51.

Quantification of bremsstrahlung images with respect to post radioemoblization liver dosimetry


3th International Congress of Nuclear Medicine
Location: Tehran, Iran,
Date: 2011-
Authors: M.R. Teimoori, Sh. Akhlagpour, M.R. Ay, F. Kalantari and M. Amoui
Type : Abstract, Lecturer,
52.

Bone material decomposition by energy resolved CT-based attenuation correction of PET


3th International Congress of Nuclear Medicine
Location: Tehran, Iran,
Date: 2011-
Authors: H. Ghadiri, M. Shiran, M.R. Ay, H. Zaidi, H. Soltanian Zadeh
Type : Abstract, Lecturer,
53.

Assessment of the impact of applying attenuation correction on the accuracy of activity recovery in TC99m-ECD brain SPECT of hea


3th International Congress of Nuclear Medicine
Location: Tehran, Iran,
Date: 2011-
Authors: F. Vedaei, M.R. Ay, A. Kamali asl, F. Kalantari
Type : Abstract, Lecturer,
54.

Is percentage error of bone density determined by DEXA technique influenced by density?


3th International Congress of Nuclear Medicine
Location: Tehran, Iran,
Date: 2011-
Authors: A. Emami, H. Ghadiri, M.R. Ay, S. Akhlagpour, P. Ghafarian and S. Taghizadeh
Type : Abstract, Lecturer,
55.

Comparative assessment of different computational models for generation of x-ray spectra in diagnostic radiology and mammography


Proceedings ofIEEE Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference
Location: Rome, Italy,
Date: 2004. Oct. 19-2004. Oct. 22
Authors: M.R. Ay, S. Sarkar, M. Shahriari, D. Sardari, and H. Zaidi
Type : Abstract, Volume: 4, Lecturer,
56.

MCNP4C-based Monte Carlo simulator for fan- and cone-beam x-ray CT: development and experimental validation


Proceedings of 14th International Conference of Medical Physics. Biomedizinische Technik
Location: Nuremberg, Germany,
Date: Sept. 14, 2005-Sept. 17, 2005
Authors: M.R. Ay, S. Sarkar, M. Shahriari, D. Sardari, and H. Zaidi
Type : Abstract, Suppl: 50, Lecturer,
57.

A Novel Hybrid Approach for Measurement of Bone Mineral Density and Content with High Signal to Noise Ratio


Proceedings ofWorld Congress on Medical physics and Biomedical Engineerin
Location: Seoul, Korea,
Date: August 27, 2006- September 1, 20
Authors: H. Ghadiri and M.R. Ay
Type : Abstract, Lecturer,
58.

Impact of x-ray scatter when using CT-based attenuation correction in PET: A Monte Carlo investigation


Proceedings of IEEE Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference
Location: San Diego, USA,
Date: 29 October 2006- 4 November 2006
Authors: H.Zaidi and M.R. Ay
Type : Abstract, Volume: 4, Lecturer,
59.

Simulation-based assessment of the impact of contrast medium on CT-based attenuation correction in PET


Proceedings of IEEE Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference
Location: San Diego, USA,
Date: 29 October 2006- 4 November 2006
Authors: M.R. Ay and H. Zaidi
Type : Abstract, Volume: 5, Lecturer,
60.

A hybrid approach for fast simulation of x-ray computed tomography


Proceedings of IEEE Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference
Location: Honolulu, Hawaii,
Date: 28 October 2007- 3 November 2007
Authors: M.R. Ay, P. Ghafarianand H. Zaidi
Type : Abstract, Volume: 4, Lecturer,
61.

Impact of x-ray tube voltage, field size and phantom thickness on scattered radiation in diagnostic radiology: A Monte Carlo inv


Proceedings of IEEE Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference
Location: Honolulu, Hawaii,
Date: 28 October 2007- 3 November 2007
Authors: P. Ghafarian, M.R. Ay, H. Ghadiri, S. Sarkar and H. Zaidi
Type : Abstract, Volume: 5, Lecturer,
62.

Correction of correction of PET images using an automated segmentation algorithm


Proceedings of IEEE Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference
Location: Honolulu, Hawaii,
Date: 28 October 2007- 3 November 2007
Authors: J.H. Bidgoli, M.R. Ay, S. Sarkar, A. Ahmadian and H. Zaidi
Type : Abstract, Volume: 5, Lecturer,
63.

Influence of energy indexing algorithm and electron substeps on MCNP4C electron transport: Application to simulation of x-ray sp


Proceedings of IEEE Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference
Location: Honolulu, Hawaii,
Date: 28 October 2007-3 November 2007
Authors: M.R. Ay, H. Ghadiri, P. Ghafarian, S. Sarkar and H. Zaidi
Type : Abstract, Volume: 5, Lecturer,
64.

Analytic System Matrix Resolution in PET: An Application to RB-82 Cardiac Imaging


5th IEEE International Symposium on Biomedical Imaging: From Nano to Macro
Location: Paris, France,
Date: 14 May 2008-17 May 2008
Authors: A. Rahmim, M. Lodge, J. Tang, S. Lashkari and M.R. Ay
Type : Abstract, Lecturer,
65.

Monte Carlo Assessment of Time-of-Flight Benefits on The LYSO-Based Discovery RX PET/CT Scanner


5th IEEE International Symposium on Biomedical Imaging: From Nano to Macro
Location: Paris, France,
Date: 14 May 2008-17 May 2008
Authors: P. Geramifar, M.R. Ay, M. Shamsayee, G. Lodous and A. Rahmim
Type : Abstract, Lecturer,
66.

Comparative Assessment of Different Energy Mapping Methods for Generation of 511- keV Attenuation Map from CT Images in PET/CT S


5th IEEE International Symposium on Biomedical Imaging: From Nano to Macro
Location: Paris, France,
Date: 14 May 2008-17 May 2008
Authors: M. Shirmohammad, M.R. Ay, H. Ghadiri, S. Sarkar and A. Rahmim
Type : Abstract, Lecturer,
67.

The Influence of Crystal Material on Intercrystal Scattering and the Parallax Effect in PET Block Detectors: A Monte Carlo Study


4th Kuala Lumpur International Conference on Biomedical Engineering
Location: Kuala Lumpur, Malaysia,
Date: 25 June 2008-28 June 2008
Authors: S. Lashkari, S. Sarkar, M.R. Ay and A. Rahmim
Type : Abstract, Journal: IFMBE Proceedings Series, pp 633-636, Volume: 21, Lecturer,
68.

A novel approach for experimental measurement of scatter profile and scatter to primary ratio in a 64-slice CT scanner


4th Kuala Lumpur International Conference on Biomedical Engineering
Location: Kuala Lumpur, Malaysia,
Date: 25 June 2008-28 June 2008
Authors: A. Akbarzadeh A, M.R. Ay, H. Ghadiri, S. Sarkar and H. Zaidi
Type : Abstract, Journal: IFMBE Proceedings Series, pp 473-477, Volume: 21, Lecturer,
69.

A novel approach for reducing dental filling artefacts in CT-based attenuation correction of head and neck oncologic PET/CT data


4th European Congress of the International Federation of Medical and Biological Engineering
Location: Antwerp, Belgium,
Date: 23 November 200-27 November 2008
Authors: M. Abdoli, M.R Ay , A. Ahmadian, N. Sahba and H. Zaidi
Type : Abstract, Journal: ECIFMBE 2008, IFMBE Proceedings 22, pp. 492–495, Lecturer,
70.

Comparative assessment of different energy mapping approaches in CT based attenuation correction: a patient study


4th European Congress of the International Federation of Medical and Biological Engineering
Location: Antwerp, Belgium,
Date: 23 November 2008-27 November 2008
Authors: M. Shirmohammad , M.R. Ay , A. Rahmim , S. Sarkar and H. Zaidi
Type : Abstract, Journal: ECIFMBE 2008, IFMBE Proceedings 22, pp. 496–499, Lecturer,
71.

Monte Carlo assessment of geometric, scatter and septal penetration components in high energy collimators


4th European Congress of the International Federation of Medical and Biological Engineering
Location: Antwerp, Belgium,
Date: 23 November 200-27 November 2008
Authors: M. Shafaei, M.R. Ay, S. Sardari and H. Zaidi
Type : Abstract, Journal: ECIFMBE 2008, IFMBE Proceedings 22, pp. 2479–2482, Lecturer,
72.

Reduction of Intravenous Contrast Related Artifacts in CT-based Attenuation Corrected PET Images


4th European Congress of the International Federation of Medical and Biological Engineering
Location: Antwerp, Belgium,
Date: 23 November 200- 27 November 200
Authors: M.R. Ay, J.H. Bidgoli, P. Ghafarian and H. Zaidi
Type : Abstract, Journal: ECIFMBE 2008, IFMBE Proceedings 22, pp. 513–516, Lecturer,
73.

Comparative Assessment of Rotating Slat and Parallel Hole Collimator Performance in GE DST-Xli Gamma Camera: A Monte Carlo Study


4th European Congress of the International Federation of Medical and Biological Engineering
Location: Antwerp, Belgium,
Date: 23 November 2008-27 November 2008
Authors: N. Dehestani, S. Sarkar, M.R. Ay, M. Sadeghiand M. Shafaei
Type : Abstract, Journal: ECIFMBE 2008, IFMBE Proceedings 22, pp. 1062–1065, Lecturer,
74.

The Influence of InterCrystal Scattering on Detection Efficiency of Dedicated Breast Gamma Camera: A Monte Carlo Study


4th European Congress of the International Federation of Medical and Biological Engineering
Location: Antwerp, Belgium,
Date: 23 November 2008-27 November 2008
Authors: M. Rasouli, M.R. Ay, A. Takavar, S. Lashkari and G. Loudos
Type : Abstract, Journal: ECIFMBE 2008, IFMBE Proceedings 22, pp. 2451–2454, Lecturer,
75.

A hybrid approach for accurate estimation of the scatter component in x-ray CT combining experimental measurements and Monte Car


IEEE Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference
Location: Dresden, Germany,
Date: 19 October 2008-25 October 2008
Authors: A. Akbarzadeh, M.R. Ay, H. Ghadiri, S. Sarkar and H. Zaidi
Type : Abstract, Lecturer,
76.

Rb-82 Cardiac PET Imaging with Resolution Modeling


IEEE Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference
Location: Dresden, Germany,
Date: 19 October 2008-25 October 2008
Authors: A. Rahmim, J. Tang, M. A. Lodge, S. Lashkari, M.R. Ay, R. Lautamaki, B. M. W. Tsui, and F. Bengel
Type : Abstract, Lecturer,
77.

Monte Carlo Based Performance Assessment of Four Commercial GE Discovery PET/CT Scanners Using GATE


IEEE Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference
Location: Dresden, Germany,
Date: 19 October 2008-25 October 2008
Authors: P. Geramifar, M.R. Ay, M. Shamsai Zafarghandi, G. Loudos, A. Rahmim
Type : Abstract, Lecturer,
78.

EGSnrc calculated and MRI-Polymer Gel Dosimeter Measured Dose Distribution of Gamma Knife in Presence of Inhomogeneities


International Congress of Medical physics
Location: India,
Date: 2008-
Authors: P. Allahverdi, N. Riahi Alam, M. Allahverdi, M.R. Ay, M. Zahmatkesh M
Type : Abstract, Lecturer,
79.

Evaluation of Dose Delivery Accuracy of Gamma Knife Using MRI Polymer Gel Dosimeter in an Inhomogeneous Phantom


5th Congress on Radiotherpy Gel Dosimetry
Location: Greece,
Date: 2008-
Authors: P. Allahverdi, N. Riahi Alam, M. Allahverdi, M.R. Ay, M. Zahmatkesh M
Type : Abstract, Lecturer,
80.

A Novel Application of MRI-Polymer Gel Dosimeter for Measurement of CTDI on X-Ray 64 Slices CT Scanner


The World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering
Location: Germany, Munich,
Date: 7 September 2009-12 September 200
Authors: L. Karimiafshar, N. Riyahi Alam, M.R. Ay, M. Alahverdi, T. Alahvirdi Pourfallah , H. Hashemi, A. Farahani,B. Rafiei and M. Bakhtiar
Type : Abstract, Journal: IFMBE Proceedings 25, pp. 541-544, Lecturer,
81.

Metal Artifact Reduction in CT-Based Attenuation Correction of PET Data Using the Virtual Sinogram Concept


The 3rd International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering (IEEE iCBBE 2009)
Location: Beijing, China,
Date: June 11, 2009-June 13, 2009
Authors: M. Abdoli, M.R. Ay, A. Ahmadian and H. Zaidi
Type : Abstract, Lecturer,
82.

Quantification of PET and CT Data Misalignment Errors in Cardiac PET/CT: Clinical and Phantom Studies


The 3rd International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering (IEEE iCBBE 2009)
Location: Beijing, China,
Date: June 11, 2009- June 13, 2009
Authors: P. Ghafarian and S.M.R. Aghamiri, M.R. Ay, A. Rahmim and H. Zaidi
Type : Abstract, Lecturer,
83.

The Influence of X-ray Spectra Filtration on Image Quality and Patient Dose in the GE VCT 64-Slice Cardiac CT Scanner


The 3rd International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering (IEEE iCBBE 2009)
Location: Beijing, China,
Date: June 11, 2009- June 13, 2009
Authors: M.R. Ay, A. Maleki, H. Ghadiri, P. Ghafarian, A. Ahmadian and H. Zaidi
Type : Abstract, Lecturer,
84.

CT-based attenuation correction on the FLEX Triumph™ preclinical PET/CT scanner


IEEE Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference
Location: Orlando (FL) USA,
Date: 25 October 2009- 31 October 2009
Authors: R. Prasad, M.R Ay , O. Ratib and H. Zaidi
Type : Abstract, Lecturer,
85.

Quantitative assessment of the effect of anode surface roughness on diagnostic x-ray spectra using Monte Carlo simulation


IEEE Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference
Location: Orlando (FL) USA,
Date: 25 October 2009-31 October 2009
Authors: A. Mehranian , M.R. Ay, N. Riahi Alam and H. Zaidi
Type : Abstract, Lecturer,
86.

Reduction of dental filling metallic artifacts in CT-based attenuation correction of PET data using weighted virtual sinograms


IEEE Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference
Location: Orlando (FL) USA,
Date: 25 October 2009-31 October 2009
Authors: M. Abdoli , M.R. Ay, A. Ahmadian and H. Zaidi
Type : Abstract, Lecturer,
87.

A Novel Model for Monte Carlo Simulation of Performance Parameters of the Rodent Research PET (RRPET) Camera Based on NEMA NU-4


The 12th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing (MEDICON 2010)
Location: Chalkidiki, Greece,
Date: 2010-
Authors: N. Zeraatkar, M.R. Ay, A. Kamali-Asl and H. Zaidi
Type : Abstract, Journal: MEDICON 2010, IFMBE Proceedings 29, pp. 311–314, Lecturer,
88.

The Influence of Patient Miscentering on Patient Dose and Image Noise in Two Commercial CT Scanners


The 12th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing (MEDICON 2010)
Location: Chalkidiki, Greece,
Date: 2010-
Authors: M.A. Habibzadeh, M.R. Ay, A. Kamali Asl, H. Ghadiri and H. Zaidi
Type : Abstract, Journal: MEDICON 2010, IFMBE Proceedings 29, pp. 327–330, Lecturer,
89.

CT2MCNP: An Integrated Package for Constructing Patient-Specific Voxel-Based Phantoms Dedicated for MCNP(X) Monte Carlo Code


The 12th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing (MEDICON 2010)
Location: Chalkidiki, Greece,
Date: 2010-
Authors: A. Mehranian, M.R. Ay and H. Zaidi
Type : Abstract, Journal: MEDICON 2010, IFMBE Proceedings 29, pp. 319–322, Lecturer,
90.

Experimental Measurement of Modulation Transfer Function (MTF) in Five Commercial CT Scanners


The 12th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing (MEDICON 2010)
Location: Chalkidiki, Greece,
Date: 2010-
Authors: S.M. Akbari, M.R. Ay, A. Kamali Asl, H. Ghadiri and H. Zaidi
Type : Abstract, Journal: MEDICON 2010, IFMBE Proceedings 29, pp. 351–354, Lecturer,
91.

A Novel Approach for Implementation of Dual Energy Mapping Technique in CT-Based Attenuation Correction Using Single kVP Imaging


The 12th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing (MEDICON 2010)
Location: Chalkidiki, Greece,
Date: 2010-
Authors: B. Teimourian, M.R. Ay, H. Ghadiri, M. Shamsaei Zafarghandi and H. Zaidi
Type : Abstract, Journal: MEDICON 2010, IFMBE Proceedings 29, pp. 220–223, Lecturer,
92.

Monte Carlo Characterization of Scattered radiation profile in Volumetric 64 slice CT using GATE


5th Kuala Lumpur International Conference on Biomedical Engineering
Location: Kuala Lumpur, Malaysia,
Date: 20 June 2011-23 June 2011
Authors: A. Najafi Darmian, M.R. Ay, M. Pouladian, A. Shirazi, H.Ghadiri and A. Akbarzadeh
Type : Abstract, Journal: IFMBE Proceedings 35, p. 694-697, Lecturer,
93.

4D Respiratory motion-corrected Rb-82 myocardial perfusion PET imaging


IEEE Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference
Location: Knoxville, Tennessee,
Date: 2010-
Authors: A. Rahmim, J. Tang, M.R. Ay and F. M. Bengel
Type : Abstract, Lecturer,
94.

Quantification of Inter-Crystal Scatter and Penetration Events in GE Discovery RX PET/CT Scanner: a Monte Carlo Simulation


IEEE Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference
Location: Knoxville, Tennessee,
Date: 2010-
Authors: N. Zeraatkar, M.R. Ay, S. Sarkar, P. Geramifar and A. Rahmim
Type : Abstract, Lecturer,
95.

A Novel Phantom for Accurate Performance Assessment of Bone Mineral Measurement Techniques: DEXA and QCT


5th Kuala Lumpur International Conference on Biomedical Engineering
Location: Kuala Lumpur, Malaysia,
Date: 20 June 2011-23 June 2011
Authors: A. Emami, H. Ghadiri, M.R. Ay, S. Akhlagpour, A. Eslami, P. Ghafarian and S. Taghizadeh
Type : Abstract, Journal: IFMBE Proceedings 35, p. 47-50, Lecturer,
96.

Quantification of Inter-crystal Scattering and Parallax Effect in Pixelated High Resolution Small Animal Gamma Camera: A Monte C


5th Kuala Lumpur International Conference on Biomedical Engineering
Location: Kuala Lumpur, Malaysia,
Date: 20 June 2011-23 June 2011
Authors: F. Adibpour, M.R. Ay, S. Sarkar and G. Loudos
Type : Abstract, Journal: IFMBE Proceedings 35, p. 708-711, Lecturer,
97.

Quantification of Inter-crystal Scattering and Parallax Effect in Pixelated High Resolution Small Animal Gamma Camera: A Monte C


5th Kuala Lumpur International Conference on Biomedical Engineering
Location: Kuala Lumpur, Malaysia,
Date: 20 June 2011-23 June 2011
Authors: F. Adibpour, M.R. Ay, S. Sarkar and G. Loudos
Type : Abstract, Journal: IFMBE Proceedings 35, p. 708-711, Lecturer,
98.

Quantitative Assessment of the influence of crystal material and size on the Inter Crystal Scattering and Penetration effect in


5th Kuala Lumpur International Conference on Biomedical Engineering
Location: Kuala Lumpur, Malaysia,
Date: 20 June 2011-23 June 2011
Authors: N. Ghazanfari, M.R. Ay, N. Zeraatkar, S. Sarkar and G. Loudos
Type : Abstract, Journal: IFMBE Proceedings 35, p. 712-715, Lecturer,
99.

Generalized inter-frame and intra-frame motion correction in dynamic PET imaging


IEEE Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference
Location: Valencia, Spain,
Date: 23 October 2011-29 October 2011
Authors: H. Mohy-ud-Din, N. Karakatsanis, C. Endres, M. R. Ay, D. F. Wong, and A. Rahmim
Type : Abstract, Lecturer,
100.

A Novel Phantom for Accurate Performance Assessment of Bone Mineral Measurement Techniques: DEXA and QCT


IEEE Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference
Location: Valencia, Spain,
Date: 23 October 2011-29 October 2011
Authors: A. Emami, H. Ghadiri, M.R. Ay, S. Akhlagpour, A. Eslami, P. Ghafarian and S. Taghizadeh
Type : Abstract, Lecturer,
101.

A novel energy mapping approach in CT-based attenuation correction of PET data using multi-energy CT imaging


IEEE Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference
Location: Valencia, Spain,
Date: 23 October 2011-29 October 2011
Authors: Ghadiri H, Shiran MB, M.R. Ay, Soltanian-Zadeh H and Zaidi H
Type : Abstract, Lecturer,
102.

Metal artifact reduction in CT-based attenuation correction of PET using Sobolev sinogram restoration


IEEE Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference
Location: Valencia, Spain,
Date: 23 October 2011-29 October 2011
Authors: Mehranian A, M.R. Ay, Rahmim A and Zaidi H
Type : Abstract, Lecturer,
103.

Characterization of scattered radiation profile in volumetric 64-slice x-ray CT scanner: A Monte Carlo study


IEEE Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference
Location: Valencia, Spain,
Date: 23 October 2011-29 October 2011
Authors: Najafi Darmian A, M.R. Ay, Ghafarian P, Pouladian M, Shirazi A, Ghadiri H, Akbarzadeh A and Zaidi H
Type : Abstract, Lecturer,
104.

Sparsity constrained sinogram inpainting for metal artifact reduction in x-ray computed tomography


IEEE Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference
Location: Valencia, Spain,
Date: 23 October 2011-29 October 2011
Authors: Mehranian A, M.R. Ay , Rahmim A, and Zaidi H
Type : Abstract, Lecturer,
105.

Impact of tissue classification on the accuracy of MR-based attenuation correction in PET-MRI


IEEE Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference
Location: Valencia, Spain,
Date: 23 October 2011-29 October 2011
Authors: Akbarzadeh A, M.R. Ay, Ahmadian A, Riahi Alam N and Zaidi H
Type : Abstract, Lecturer,
106.

MCNP4C-based Monte Carlo simulator for fan- and cone-beam x-ray CT


14th International Conference of Medical Physics (ICMP 2005)
Location: Nuremberg, Germany,
Date: Sept. 14, 2005- Sept. 17, 2005
Authors: M.R. Ay et al
Type : Abstract, Lecturer,
107.

Monte Carlo Simulation Package for Scintillation Cameras Operation in Single photon and Coincidence Imaging mode


Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine (EANM03)
Location: Amsterdam, The Netherlands,
Date: 2003, Aug. 23-2003, Aug. 28
Authors: M.R. Ay et al
Type : Abstract, Lecturer,

Farsi

1.

Evaluation of Scatter and penetration in HEGP Collimator in DST Xli Gamma Camera During I131 Imaging


14th Iranian Nuclear Science Conference
Location: Yazd, Iran,
Date: 2007-
Authors: M. Shafaee, M.R. Ay, D. Sardari
Type : Abstract, Lecturer,
1.

Iranian Journal of Radiology


Referee,
2.

Iranian Journal of Radiation Research


Referee,
3.

Iranian Journal of Medical Physics


Referee,
4.

Iranian Journal of Nuclear Medicine


Referee,
5.

Medical Physics Official Journal of the American Association of Physicists in Medicine (AAPM)


Referee,
1.

Monte Carlo Pacakes in NM/PET


2.

MCNP


3.

Windows


4.

Unix


5.

Programming with Assembly Language (8051)


6.

Matlab


7.

Programming with Fortran


8.

Programming with C++


1.

Member of European Society for Engineering and Medicine


Activity Type:Member
2.

Member of European Federation of Organizations of Medical Physics (EFOMP)


Activity Type:Member
3.

Member of International Organization for Medical Physics (IOMP)


Activity Type:Member
4.

Member of Iranian Association of Biomedical engineering


Activity Type:Member
5.

Member of Iranian Association of Nuclear Medicine


Activity Type:Member
6.

Member of Consortium of Computational Human Phantoms (CCHP)


Activity Type:Member
7.

Fellow Member of International Union Against Cancer (UICC)


Activity Type:Others
8.

Member of Iranian Association of Medical Physics (IAMP)


Activity Type:Member
9.

Member of Institute of Physics and Engineering in Medicine (IPEM)


Activity Type:Member
10.

Member of Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)


Activity Type:Member
1. Shielding Design
2. Quality Control of Nuclear Medicine Imaging systems
3. Quantitative Analysis of PET and PET/CT images
4. Medical Image Fusion
5. Image Reconstruction
6. Development of Monte Carlo Simulation Package
7. Monte Carlo Simulation of PET Scanner by Eidolon
8. Monte Carlo simulation of X-ray spectra
9. Monte Carlo Simulation of CT Scanner Using MCNP
10. Monte Carlo simulation of imaging systems
11. CT-based attenuation correction in PET and SPECT
12. High resolution animal imaging
13. Multimodality Imaging
14. MRI-based attenuation correction in PET/MRI
Top