دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

محمدرضا محمدي

اطلاعات تماس
http://www.tums.ac.ir/faculties/mohammadimr
تلفن: 55413540-21-98+
فکس: 55421959-21-98+
آدرس: تهران: خيابان كارگر جنوبي- بعد از چهارراه لشكر- بيمارستان روزبه
مرتبه علمی
استاد
دانشکده
پزشكي
روانپزشكي
بیمارستان
روزبه
بيمارستان روزبه
مرکز تحقیقاتی
روانپزشكي و روانشناسي
درباره
آخرین به روزرسانی: 1395/12/04

1.

-


Sub-specialty in Child and Adolescent Psychiatry, University of London, London , England, 1999
2.

-


Research Methodology in Psychiatry,, Kings College London, London , England, 1999
3.

-


Cognitive Behavioural Therapy, University College London, London , England, 1998
4.

-


M.Phil in Child and Adolescent Psychiatry, University of London, London , England, 1997
5.

-


Diploma in Child and Adolescent Psychiatry, University of London, London , England, 1996
6.

-


Psychiatric Board, Tehran University of Medical Science , Tehran, Iran, 1988
7.

MD


Medical Degree, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran, 1981
1.

Arabic


صحبت: Medium, خواندن: Medium, نوشتن: Medium
2.

English


صحبت: Good, خواندن: Good, نوشتن: Good
1.

The 1st rank of psychiatry and psychology research center of Tehran University of Medical Science in the research centers appraisal (manager of center)


2014,
2.

The 1st rank of psychiatry and psychology research center of Tehran University of Medical Science in the 20 th Razi medical sciences researches Iranian award (clinical sciences line), Tehran, Iran


2014,
3.

The 1st rank of psychiatry and psychology research center of Tehran University of Medical Science in the 19 th Razi medical sciences researches Iranian award (clinical sciences line), Tehran, Iran


2013,
4.

The 1st rank of psychiatry and psychology research center of Tehran University of Medical Science in the 18th Razi medical sciences researches Iranian award (clinical sciences line), Tehran, Iran


2012,
5.

The 1st rank of psychiatry and psychology research center of Tehran University of Medical Science in the 11th Razi medical sciences researches Iranian award (clinical sciences line), Tehran, Iran)


2005,
6.

Member of arbitator committee in the 6th EbneSina festival of medical sciences researches


2003,
7.

Medical sciences Distinguished Researcher in the Seventeenth festival of commemoration's distinguished researchers and technologists


2016,
8.

Distinguished Research director at the festival in honor of researchers and technology


2010,
9.

Distinguished Research Director, Ministry of Health and Medical Education in the tenth festival of the commemoration's top researchers


2010,
10.

Compilation "Comprehensive textbook of psychiatry in Iran" as a book worthy of appreciation in the thirteenth chapter Book Award of the Ministry of Culture


2011,
11.

Award of the Dr. A.T. Shousha Foundation Prize, world Health Organization (WHO). 2013 (for his significant contribution to public health in the Islamic Republic of Iran, particularly in the area of child and adolescent psychiatry)


2013,
12.

The 1st rank of psychiatry and psychology research center of Tehran University of Medical Science in the research centers appraisal (manager of center)


2013,
13.

The 2st rank of psychiatry and psychology research center of Tehran University of Medical Science in the research centers appraisal (manager of center), 2011


2011,
14.

The 2st rank of psychiatry and psychology research center of Tehran University of Medical Science in the 17 th Razi medical sciences researches Iranian award (clinical sciences line), Tehran, Iran. 2011 (manager of center)


2011,
15.

The manager of the 7th Razi medical sciences researches Iranian award, Tehran, Iran


2001,
16.

The manager of the 8th Razi medical sciences researches Iranian award, Tehran, Iran


2002,
17.

Member of speciality committee in the 14th kharazmi Iranian award, Tehran, Iran


2000,
18.

Member of arbitator committee in the 6th Razi medical sciences researches Iranian award


2000,
19.

The 1st rank in the 6th Razi medical sciences researches Iranian award. (Co-Worker, Clinical Research), Tehran, Iran


2000,
20.

The manager of the 9th Razi medical sciences researches Iranian award, Tehran, Iran


2003,
21.

The manager of the 10th Razi medical sciences researches Iranian award, Tehran, Iran


2004,
22.

Translator of best Book in Razi medical sciences researches Iranian award, (Cognitive- Behaviour Therapy for Children and Families), Tehran, Iran


2004,
23.

The 1st rank of psychiatry and psychology research center of Tehran University of Medical Science in the 10th Razi medical sciences researches Iranian award (clinical sciences line), Tehran, Iran


2004,
24.

The 1st rank of psychiatry and psychology research center of Tehran University of Medical Science in the research centers appraisal (manager of center)


2008,
25.

The 1st rank of psychiatry and psychology research center of Tehran University of Medical Science in the research centers appraisal (manager of center)


2007,
26.

The 1st rank of psychiatry and psychology research center of Tehran University of Medical Science in the research centers appraisal (manager of center)


2006,
27.

The 1st rank of psychiatry and psychology research center of Tehran University of Medical Science in the research centers appraisal (manager of center)


2004,
28.

The 1st rank of psychiatry and psychology research center of Tehran University of Medical Science in the 12th Razi medical sciences researches Iranian award (clinical sciences line), Tehran, Iran


2006,
29.

The 1st rank of psychiatry and psychology research center of Tehran University of Medical Science in the research centers appraisal (manager of center)


2005,
30.

The 1st rank of psychiatry and psychology research center of Tehran University of Medical Science in the 13 th Razi medical sciences researches Iranian award (clinical sciences line), Tehran, Iran


2007,
31.

The 1st rank of psychiatry and psychology research center of Tehran University of Medical Science in the research centers appraisal (manager of center)


2009,
32.

The 1st rank of psychiatry and psychology research center of Tehran University of Medical Science in the 14 th Razi medical sciences researches Iranian award (clinical sciences line), Tehran, Iran


2008,
33.

The 1st rank of psychiatry and psychology research center of Tehran University of Medical Science in the research centers appraisal (manager of center)


2012,
34.

The 1st rank of psychiatry and psychology research center of Tehran University of Medical Science in the 15 th Razi medical sciences researches Iranian award (clinical sciences line), Tehran, Iran


2009,

1.

psychiatry


1988-present Teaching psychiatry to registrars and postgraduate psychiatrists and other disciplines, .
2.

child and adolescent psychiatry


1999-present .
3.

child and adolescent psychiatry


1999-present .
4.

Cognitive-Behaviour Therapy (CBT)


1999-present .

MD

1.

psychiatry


1988-present MD.
1.

Islamic consultation research workshop


Institute of Hozeh and university, Tehran, Iran, Nov 2-3, 2000. Presentaion, Lecturer
2.

Islamic psychology workshop


, Tabriz University of medical sciences, Tabriz, Iran, 11Sept 13Sep2001, Presentaion, Lecturer
3.

The 1st training workshop especially for health and medical services management


Institute of health, Tehran University of medical sciences, Tehran, Iran, 8May 9May1991, Presentaion, Lecturer
4.

The 1st training workshop on methodology of research


Institute of health, Tehran University of medical sciences, Tehran, Iran, 2Des 6Des1989, Presentaion, Lecturer
5.

The 4th workshop on primary health care


Institute of health, Tehran University of medical sciences, Tehran, Iran, 15oct 16oct1990, Presentaion, Lecturer
6.

Three-day workshop on suicide prevention, WHO/EMRO


Tehran psychiatric institute, Tehran, Iran, 6march 8march2000, Presentaion, Lecturer
7.

Training workshop on Islamic psychology especially for psychiatrist


Tabriz University of medical sciences, Tabriz, Iran, 14jun 16jun2000, Presentaion, Lecturer
8.

3-Day workshop on promotion and advocacy for an effective national health research system


Deputy for research and technology, Tehran, Iran, 21jan 23jan2002, Presentaion, Lecturer
9.

Workshop on opportunities for research support and international resource mobilization, / COHRED


Deputy for research and technology, Tehran, Iran, Jan 24, 2002 Presentaion, Lecturer
10.

3-day workshop on Clinical Good Practice (GCP)


Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran, 24april 26 april, Presentaion, Lecturer
11.

1st Workshop on Theories in the Islamic School of Psychology


National Research Center of Medical Sciences/Shahid Beheshti University/ Iranian Association of Psychology, Shahid Beheshti Univ, 11sep 13sep2002, Presentaion, Lecturer
12.

1-Day workshop on “Scientific Writing”


National Research Center of Medical Sciences/ Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran, 2002 Presentaion, Lecturer
13.

1-Day workshop on “Medical Editing”


National Research Center of Medical Sciences/ Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran, 2002 Presentaion, Lecturer
1.

The Assessment of Domestic Violence among Pregnant women and Social Determinants Related with it in Delivery room in Tehran University of Medical Sciences


Status: Completed,
2.

Designing a Method and analysis of non linear signal prosessing for diagnosis of ADHD Children


Status: Completed,
3.

The Standardization of Rorschach Test


Status: Completed,
4.

elationship between birth-order and demographic features and risk factors in attention deficit hyperactivity disorder (ADHr


Status: Completed,
5.

Generalised anxiety disorder and panic disorder (with or without agoraphobia) in adults. Management in primary, secondary and community care


Status: Completed,
6.

The survey humanistic factors properties(personality ,cognitive and behavioral) between bus and truck drivers during road accident in 2013-2014 and model presentation to reduce road crash


Status: Completed,
7.

Iranian Validation of Cellular phone Telephone dependency questionnaires(MPAI,MPUS,PUMS,TMD,Addictive Behavior,MPIQ,PMPUQ,MPS) in students of Tehran city : a pilot study


Status: Completed,
8.

Designing, implementing and evaluating the effectiveness of spiritual psychotherapy package for adolescents with conduct disorder: a randomized clinical trial


Status: Completed,
9.

Analysis of quantitative EEG (qEEG) in children and adolescents with bipolar type II disorders in comparsion with healthy subjects


Status: Completed,
10.

The survey personality ,cognitive and behavioral properties between bus and truck drivers who have an accident in 2014-2015


Status: Completed,
11.

Study of common prevalent psychiatric disorders amongst Iranian repatriated prisoners of war


Status: Completed, 1987
12.

An epidemiological study of disability and vulnerable people in Iran, The needs assessment national survey


Status: Completed, 1994
13.

Causes of Psychiatric disorders in combat injured patients


Status: Completed, 1988
14.

he effect of war stress and mental disorders in paraplegic war patients


Status: Completed, 1989
15.

Prevalence of psychological problems amongst Iranian immigrant children and adolescents in UK


Status: Completed, 1998
16.

The prevalence of psychological disorders study in children of Tehran


Status: Completed, 1999
17.

An epidemiological study of psychological disorders in Iran, The national survey of adults


Status: Completed, 1999
18.

The prevalence of Child Abuse amongst students of Tehran schools


Status: Completed, 2000
19.

The prevalence of psychological disorders study in Iran, The national survey of children and adolescents


Status: Completed, 2000
20.

Reproductive knowledge, attitude and behavior of Iranian adolescent boys (15- 18 years old),


Status: Completed, 2001
21.

Reproductive knowledge, attitude and behavior of Iranian adolescent boys from parent's view


Status: Completed, 2003

Supervisor

1.

L – carnosine added to risperidone in the treatment of irritability in 4-12 years old Autistic children: A double blind and placebo controlled trial


reyhaneh hajizadeh zaker,
Resident, psychiatric specialty ,
2.

Developing an interventional package for children with autism in iran and exploring its applicability


hadi zarafshan,
Ph.D, phd by research,
3.

Celecoxib versus pelacebo as an adjunct in the treatment of Adolescents with bipolar mood disorder: a double-blind randomized, placebo-controlled study


seyd yaser moosavi,
Fellowship , Child psychiatry,
4.

Simvastatin aded to risperidon in the treatment of irritability in 4-12 yearsold authistic child;a double blind and placebo control trial


fateme shirzad,
Resident, psychiatric specialty ,
5.

Analysis of quantitative EEG (qEEG) in children and adolescents with bipolar type II disorders in comparsion with healthy subjects


Mehdi moeini,
Fellowship , Child psychiatry,
6.

Statistical analysis of 300 OCD cases at Rouzbeh Hospital over a period of 22 years from 1968 – 1990


Shahram Nasseri,
MD, medicine, 1990
7.

Differential diagnosis in psychiatry


Esmaeil Shahsavan-Inanlou,
Resident, psychiatric specialty , 1991
8.

An epidemiological study of psychiatric disorders among the injured from the Iraq’s imposed war on Iran


Reza Karam-Sichani,
M.S, psychology, 1992
9.

Study the prevalence of depression among war paraplegic patients, 1991-19921992-1993


Seyed Hamid Mortazavi,
MD, medicine, 1992
10.

Study of effectiveness of clozapin in the treatment of resistant schizophrenic clients in Roozbeh Hospital1992-1993


Masoud Moghadamnia,
Resident, psychiatric specialty, 1993
11.

Investigation of psychological disorder amongst war chemical patients, 1992-1993


Morteza Karimi,
Resident, psychiatric specialty, 1993
12.

Statistical analysis of 8096 schizophrenic disorders at Rouzbeh Hospital over a period of 22 years, from 1968 – 1990


Shahram Nasseri,
Resident, psychiatric specialty, 1993
13.

The evaluation of psychiatric disorders in patients suffering from cardiac diseases


Kazem Sadeghpour,
MD, medicine, 1989
14.

The comparison of dissolving time and bioavailability of Amitriptyline tablets (a product of Daroupakhsh pharmaceutical company) and western Triptizol


Sabah Feiz-Ollah,
Resident, psychiatric specialty , 1995
15.

Comparison of the therapeutic effects of Ritalin and Theophylline in children and adolescents with ADHD


Ladan Kashani,
Pharm D, medicine, 2000
16.

The evaluation of the prevalence of extrapyramidal side effects of antipsychotic medications


Omid Lotf-Ollahi Shabestari,
MD, medicine, 2000
17.

Child abuse, prevalence and different psychological features of abused children, quality of life and general health of their parents


Parvaneh Mohammadkhani,
Ph.D, psychology, 1999
18.

“A double-blind, placebo-controlled psychiatric clinical trial for the evaluation of supplemental Zinc sulfate in children with ADHD”


Mozhgan Khademi,
Resident, psychiatric specialty, 2001
19.

The comparative evaluation of therapeutic effects of Fluoxetine and Clomipramine and their effects on FBS, TG, Cholesterol, LFT and body weight in 7 to 17-year old Iranian children with OCD referring to Rouzbeh Hospital


Reza Torkzaban,
Pharm D, pharmacy, 2001
20.

“The epidemiology of psychiatric disorders in Semnan province”


Hossein Ghanbari, Khadijeh Farzaneh and Alireza Hassanzadeh,
MD, medicine, 2002
21.

“The effects of antipsychotic drug education to children and adolescents, and also to their families, suffering from mood disorders and ADHD”


Ahdieh Fanni,
Pharm D, pharmacy, 2002
22.

“Determining the prevalence of perinatal injuries in patients referring to Rouzbeh Hospital's clinics with neuro-psychological signs and symptoms during 1998- 2000”


Zahra Ghasemzadeh,
MD, medicine, 2002
23.

“A clinical trial for the comparison of the therapeutic effects of Haloperidol and Cyproheptadine with Haloperidol and placebo in autistic children”


Sepidokht Erfani,
Resident, psychiatric specialty, 2002
24.

“Evaluation of knowledge, attitude and sexual behavior in 15-18 year old adolescents in Tehran”


Morteza Amirani, Moyeen Parsapour, Farideh Jafari, Hajali Khoshfetrat, Ali Saghandian Tousi, Sanaz Saniee, Mohammad Mehdi Salehi,
MD, medicine, 2001
25.

“Determining the pattern of psychiatric disorders affliction (based on DSM-IV) in the families of children with ADHD referring to Rouzbeh Hospital”


Paria Hebranni,
Fellowship , child and adolescent psychiatric sub-specialty , 2002
26.

“The evaluation of color figure drawings in children and adolescents suffering from mood disorders”


Ali Sahebi,
Fellowship , child and adolescent psychiatric subspecialty, 2003
27.

“The evaluation of the relation between beliefs, behaviors, religious feelings and self-transcendence with depression and anxiety among medical students at Tehran university of Medical Sciences in 2003”


Sassan Vasegh,
Resident, psychiatric specialty, 2004
28.

“The comparative evaluation of the therapeutic effects of Selegiline and Ritalin in children and adolescents affected by ADHD at Rouzbeh Hospital in 2003”


Ahmad Ghanizadeh,
Fellowship , child and adolescent psychiatric subspecialty, 2004
29.

“Study of the prevalence of substance use amongst the clients referred to Roozbeh Hospital”


Mahdieh Moinolghorabaie,
Resident, psychiatric specialty, 2004
30.

“The effect of educational computer games and type in the improvement of learning abilities and increase in the attention of children suffering from ADHD


Mostafa Najafi,
Fellowship , child and adolescent psychiatric subspecialty, 2005
31.

“Study of the prevalence of depression amongth Sirjan city (Kerman province) students, 2003-2004”


Reza Mohtasham,
MD, medicine, 2005
32.

“Study of knowledge, attitude and behavior of reproductive health of Iranian adolescents (15-18 years), 2004-2005”


Mehdi Pahlavani, Sotoudeh Arani, Aliasghar Moghari, Ali Mahmoudi and Amir Bisadi,
MD, medicine, 2005
33.

“The comparison therapeutic effects of risperidone + pirasetam and risperidon + placebo in the treatment of autism disorders in Roozbeh Hospital, 2004-2005”


Hamid Tajdar,
Resident, psychiatric specialty, 2006
34.

“The evaluation of psychiatric symptoms in three groups, schizophrenic clients, first degree family member of them and normal persons in Roozbeh Hospital”


Nasim Yaghub Pourikani,
MD, medicine, 2006
35.

Investigation of depression after CVA and the anatomical area of CVA in Shariati Hospital, 2004- 2005”


Gholamreza Sadough and Mehdi Najafi,
MD, medicin, 2006
36.

“The comparison of topiramat and valporate as an aduant therapy in BMD of adolescent”


Javad Mahmoudi Gharaie,
Fellowship , child and adolescent psychiatric subspecialty, 2006
37.

"The comparison therapeutic effects of risperidon and pentoxifylline and risperidon + placebo in the treatment of autism disorders"


Jalil Falah,
M.S, psychology, 2008
38.

The comparison therapeutic effects of Ritalin and Ginkobiloba in treatment of children ADHD: A double blind clinical trial."


Reza Imani,
M.S, psychology, 2008
39.

"The comparison therapeutic effects of risperidone + topiramat and risperidon + placebo in the treatment of autism disorders in Roozbeh Hospital, 2006-2007"


Vala Rezai,
B.Sc, psychology,
40.

“Appreciation of cuurent situation and model of health services presentation in one speciality hospital of Tehran University Of Medical Science"


Nastaran Hosseini,
MD, medicin, 2008
41.

“A survey of efficacy of spiritual therapy on opioid use disorder“


Ali –Asghar Akbari,
M.S, psychology, 2009
42.

“Assessment of Health Care Provider’s perspectives on Breaking Bad News in Cancer Institute and Department of Hematology- Oncology of Shariati Hospital in 2006-2007"


Mohammad Taher,
MD, medicin, 2009
43.

“Assessment of patient’s perspectives on Breaking Bad News in Cancer Institute and Department of Hematology- Oncology of Shariati Hospital in 2006-2007"


Samira Shirzad,
MD, medicin, 2009
44.

“Evaluation of effect of methadone and tincture of opium maintenance therapy on cognitive function and attention bias to drug related stimuli in addict"


Vahid Nejati,
PostDoc, psychology, 2009
45.

"The comparison therapeutic effects of Ritalin and venlafaxin in treatment of children ADHD: A double blind clinical trial"


Nazanin Hazrati,
M.S, psychology, 2010
46.

“The investigation of effectiveness of cognitive-behavioral therapy in comparison with pharmacotherapy in reducing of ADHD symptoms”


Samaneh Hasan Abadi,
M.S, psychology,
47.

"The investigation of Carnitine effect as an adjunctive therapy in the treatment of patients with attention-deficit/hyperactivity disorder: a double blind, placebo-controlled trial”


Shahram Heydari,
Fellowship , child and adolescent psychiatric subspecialty, 2010
48.

“The comparison of mental health, drug abuse and marital satisfaction in parents of children with ADHD and other comorbidities in comparison with parents of children without ADHD”


Farideh Farokhzadi,
M.S, psychology, 2010
49.

“The IQ, visual memory and mental health of siblings of children with ADHD in comparison with normal children”


Fatemeh Hoseinzadeh,
M.S, psychology, 2010
50.

"The comparison therapeutic effects of Ritalin and Amantadin in treatment of children ADHD: A double blind clinical trial"


Mohammad Reza Kazemi,
Fellowship , child and adolescent psychiatric subspecialty, 2010

Advisor

1.

L-Carnosine as an adjuant to methylphenidate for the treatment of attention deficit Hyperactivity Disorder in 6-17 years old children and adolescents ;A placebo control double –blin


farinaz agajan,
Resident, psychiatric specialty ,

مشاور

1.

Efficacy of 8 weeks of adjuvant exercise in ameliorating depressive symptoms in a group of patient suffering from MDD: a randomized case-control study in a group of


seid azim seyd,
MD, psychiatric specialty ,

Advisor/Consulter

1.

“The evaluation of mortalities and morbidities at Rouzbeh Hospital during 1978 to 2001”


Pezhman Mehrabian,
MD, medicine, 2001
2.

“Clinical effects of Passionflower drops as the supplemental treatment of narcotics withdrawal syndrome”


Sepideh Nikzad,
Pharm D, pharmacy, 2002
3.

“A randomized, double-blind clinical trail of Melissa officinalis in comparison with placebo, in the treatment of Alzheimer-type dementia”


Atousa Owhadinia,
MD, medicine, 2002
4.

“A comparative evaluation of the onset age of bipolar disorder with bipolar disorder and ADHD in 2001-2002”


Aieen Khazaeli,
Fellowship , child and adolescent psychiatric subspecialty, 2002
5.

“The evaluation of the therapeutic effect of supplemental Ritanserine in the acute phase of mania”


Hassan Mohajeri,
Resident, psychiatric specialty , 2003
6.

“Investigation of the prevalence of depression amongst diabetic patients”


Mahboubeh Khalili and Maryam Khoramshahi,
MD, medicine, 2003
7.

“The evaluation of the relation between parents' upbringing methods, learning methods and educational success of students attending Tehran's state-run junior schools in 2002-2003”


Nayereh Zokaie,
Resident, psychiatric specialty, 2003
8.

“Designation of an intelligent system in the treatment of patients seeking change of gender identity”


Banafsheh Khosravi,
B.Sc, bachelor of industrial engineering , 2004
9.

“Designation of managerial information system for patients seeking change of gender identity”


Mohammad Mesgarpour,
B.Sc, bachelor of industrial engineering , 2004
10.

“The evaluation of cognitive behavioral approach group therapy in the control of anger in adolescents”


Freshteh Shakibaie,
Fellowship , child and adolescent psychiatric subspecialty, 2005
11.

The evaluation of causative models of family variables (mental health of parents, methods of upbringing and the couples’ satisfaction)


. Hamid Rezaiean,
Ph.D, psychology, 2005
12.

“Comparison of the effectiveness of therapeutic effect and side effects of ethanolic extract of Crocus sativus with fluoxetin in the treatment of mild depression, 2003-2004”


Hasan Fallahpour,
MD, medicine, 2005
13.

“Evaluation of effectiveness of psychosocial intervention in reducing of psychological tension in different age groups after Bam earthquake 2004-2005”


Yousef Fakour,
Resident, psychiatric specialty thesis, 2005
14.

“The comparison of the puberty problems of the mental retard girls with the normal girls, reported by their mothers”


Leila Akrami,
M.S, psychology, 2006
15.

“Study the relation of identity with risky behavior (cigarette, alcohol, sexual behavior) in unmarried medical students 22-25 years in 2004-2005”


Atieh Golbon and Saedeh Yavarnejad,
MD, medicine, 2006
16.

“Psycho-social and family factors of runaway girls whom was inpatient in Roozbeh Hospital, 2005”


Shokoufeh Mousavi,
Fellowship , child and adolescent psychiatric subspecialty, 2006
17.

“Making and normalizing a scale for diagnosis of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in children (7-12 years) in Tehran (teacher's form)”


Zahra Houshiari Akrami,
M.S, psychology, 2007
18.

“The comparison therapeutic effects of Reboxetine and placebo in treatment of Adult ADHD: A double blind clinical trial"


. Forough Riahi,
Fellowship , child and adolescent psychiatric subspecialty, 2006
19.

“The comparison therapeutic effects of citaloperam and placebo in treatment of psychic itching”


Vahid Farnia,
M.S, psychology, 2008
20.

"The comparison therapeutic effects of risperidone + mementin and risperidon + placebo in the treatment of autism disorders in Roozbeh Hospital, 2007-2008


Maryam Shahi,
M.S, psychology, 2008
21.

“Semiotics of speech in Schizophrenic patients with positive symptoms”


Fereshteh Momeni,
Ph.D, psychology, 2010
22.

“The comparison of effectiveness of educational methods in behavioral management of parents, working memory regulation and pharmacotherapy on ADHD reducing”


Ali Akbar Soleimani,
Ph.D, psychology,

English

1.

روانشناسی نظامی:


Authors: محمدرضا محمدی، سیدمحمود میرزمانی، معصومه بزرگی
Publisher: مرکز برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی سپاه, 1386, تالیف
2.

اعتیاد و دانش آموزان ما: چگونه دانش آموزانی دور از اعتیاد و سوءمصرف مواد داشته باشیم


Authors: حامد اختیاری، مریم پاییزی، محمدرضا محمدی
Publisher: مهر و ماه نو, 1386, تالیف
3.

شيوه نگارش كارنامه سوابق آموزشي ، پژوهشي و اجرايي


Authors: محمدرضا محمدی، فروزان کریمی، وفا کریمی، حکیمه محقق منتظری
Publisher: مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور, 1383, تالیف
4.

مصاحبه تشخيصي


Authors: محمدي محمدرضا، شاملو سعيد
Publisher: انتشارات رشد, 1374،1382, 1و2, ترجمه
5.

مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال های محور I در DSM-IV: نسخه بالینی SCID-I: کتابچه اجرای مصاحبه


Authors: رابرت اسپیتزر، مایکل فرست، میریام گیبون، جنت ویلیامز، همایون امینی، محمدرضا محمدی، ونداد شریفی، حسین کاویانی، امیر شعبانی، یوسف سمنانی،سیدمحمد اسعدی
Publisher: مهر كاويان, 1384, ترجمه
6.

سیستم ملی پژوهش سلامت از دیدگاه مجامع بین المللی


Authors: محمد رضا روح اللهی، محمدرضا محمدی، احمدرضا حسین پور، آنیتا افتخارزاده، فرشید علاءالدینی
Publisher: مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور, 1383, ترجمه
7.

مشارکت جامعه در راهبرد پژوهش برای ضرورت های بهداشت ملی


Authors: محمدرضا محمدی، سپیده باقری نژاد، آناهیتا طاوسی
Publisher: مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور , 1383, گردآوري
8.

اعتیاد و فرزندان ما: چگونه فرزنداني دور از اعتیاد و سوءمصرف مواد داشته باشیم؟


Authors: حامد اختیاری، فاطمه دهقانی آرانی، محمدرضا محمدی
Publisher: مهر و ماه نو, 1386, تالیف
9.

درمان شناختي رفتاري براي كودكان و خانواده‌هاي آنها


Authors: محمدي محمدرضا، هاشمي كهن‌زاد، هوشمند
Publisher: انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي, 1381, ترجمه
10.

معيارهاي تعيين اولويت‌هاي پژوهش علوم پزشكي. مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور


Authors: جعفري مجرد الهام، باقري‌نژاد سپيده، حسين‌پور احمدرضا، محمدي محمدرضا
1381, ترجمه
11.

دستورالعمل تعيين اولويت‌هاي پژوهشي با استفاده از راهبرد پژوهش در ضرورت‌هاي بهداشت ملي. مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور


Authors: جاويدروزي مازيار، باقري‌نژاد سپيده، حسين‌پور احمدرضا، محمدي محمدرضا
1381, ترجمه
12.

روانپزشكي كاربردي در نيروهاي نظامي


Authors: ميرزماني محمود، محمدي محمدرضا
Publisher: انتشارات گلبان, 1379, تالیف
13.

روانپزشكي باليني


Authors: يوسف سعيدرضا، محمدي محمدرضا
Publisher: انتشارات حيان, 1380, ترجمه
14.

شيوه رفتار با كودكان و نوجوانان دچار اختلال نقص توجه- بيش‌فعالي


Authors: صدرالسادات سيد جلال، محمدي محمدرضا، صدرالسادات ليلا
Publisher: انتشارات اسپند هنر, 1381, ترجمه
15.

پژوهش در ضرورت‌هاي بهداشت ملي و تعيين اولويت‌ها


Authors: جاويدروزي مازيار، باقري‌نژاد سپيده، حسين‌پور احمدرضا، محمدي محمدرضا
Publisher: انتشارات انديشمند, 1382, ترجمه
16.

تقويت سازوكارهاي كشوري در پشتيباني از پژوهش در ضرورت‌هاي بهداشت ملي


Authors: جعفري مجرد الهام، باقري‌نژاد سپيده، جاويدروزي مازيار، حسين‌پور احمدرضا، محمدي محمدرضا
Publisher: انتشارات انديشمند, 1382, ترجمه
17.

روش اجرايي استاندارد براي پژوهشگران باليني


Authors: فيروز عليرضا، رشيقي فيروزآبادي مهدي، محمدي محمدرضا
Publisher: انتشارات انديشمند, 1382, ترجمه
18.

بهداشت روان: گزارش سازمان بهداشت جهاني (WHO) در سال 2001


Authors: محمدي محمدرضا و همكاران
Publisher: مؤسسه فرهنگي ابن سيناي بزرگ, 1382, ترجمه
19.

روش‌هاي نوين در تربيت كودكان و نوجوانان


Authors: امامي سهيلا، محمدي محمدرضا
Publisher: انتشارات ارجمند, 1383, تالیف و ترجمه
20.

نگرش‌هاي نوين در روانپزشكي قانوني


Authors: صابري مهدي، محمدي محمدرضا
Publisher: انتشارات تيمورزاده, 1384, تالیف
21.

آزمو‌‌ن‌های روان‌شناختی و روان‌دارویی در کودکان و نوجوانان


Authors: محمدي محمدرضا، مسگرپور بیتا، سهیمی ایزدیان الهه، محمدی محمد
Publisher: انتشارات تيمورزاده, 1386, تالیف
22.

شناخت درماني: اصول، مباني و فراسوي آن


Authors: محمدي محمدرضا، هاشمي كهن‌زاد، هوشمند
Publisher: انتشارات ارجمند, 1391, 1, ترجمه
23.

درسنامه جامع روانپزشکی ایران


Authors: محمدرضا محمدی
Publisher: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران, 1388, 1, تالیف
24.

مجموعه راهنمای بالینی اختلال اضطراب فراگیر و اختلال هراس


Authors: محمدی محمدرضا و همکاران
Publisher: نشر پونه, 1393, ترجمه
25.

بسته روان درمانی معنوی برای نوجوانان دچار اختلال سلوک


Authors: محمدرضا محمدی و همکاران
Publisher: انتشارات رشد, تالیف
26.

مداخلات معنوی در رواندرمانی کودک و نوجوان


Authors: محمدرضا محمدی و همکاران
Publisher: انتشارات ارجمند, ترجمه
27.

A comprehensive book on autism spectrum disorders


Authors: Mohammadi MR
Publisher: InTech, 2011, Edit

مقالات

English

1.

Beliefs about parental authority, parenting styles, and parent-adolescent conflict among Iranian mothers of middle adolescents


Authors: Assadi, S.M.a, Smetana, J.b , Shahmansouri, N.a, Mohammadi, M.a
International Journal of Behavioral Development, Vol.35, No.5, Year. 2011, Page:424-431,
2.

Automatic minimization of eye blink artifacts using fractal dimension of independent components of multichannel EEG


Authors: Samavati, M.a , Motie Nasrabadi, A.a , Mohammadi, M.R.b
ICEE 2012 - 20th Iranian Conference on Electrical Engineering, Page:1576-1578,
3.

Autism spectrum disorders in Iran


Authors: Mohammadi, M.R., Salmanian, M. , Akhondzadeh, S.
Iranian Journal of Child Neurology, Vol.5, No.4, Year. 2011,
4.

Analysis of quantitative electroencephalogram background activity in Autism disease patients with Lempel-Ziv complexity and short time fourier transform measure


Authors: Sheikhani, A.a , Behnam, H.b , Mohammadi, M.R.c , Noroozian, M.d , Golabi, P.e
Proceedings of the 4th IEEE-EMBS International Summer School and Symposium on Medical Devices and Biosensors, ISSS-MDBS 2007, Year. 2007, Page:111-114,
5.

Analysis of mental health research in the Islamic Republic of Iran over 3 decades: A scientometric study Abstract This study described the characteristics of mental health research from the Islamic Republic of Iran published from 1973-2002. Research articl


Authors: Sharifi, V.ab , Rahimi-Movaghar, A.bc, Mohammadi, M.-R.ab, Goodarzi, R.R.b, Izadian, E.S.b, Farhoudian, A.b, Mansouri, N.b, Nejatisafa, A.-A.ab
Eastern Mediterranean Health Journal, Vol.14, No.5, Year. 2008, Page:1060-1069,
6.

Analyses of EEG background activity in Autism disorders with fast Fourier transform and short time Fourier measure


Authors: Behnam, H.a , Sheikhani, A.a , Mohammadi, M.R.b , Noroozian, M.c , Golabi, P.d
2007 International Conference on Intelligent and Advanced Systems, ICIAS 2007, Year. 2007, Page:1240-1244,
8.

Advances and considerations in attention-deficit/hyperactivity disorder pharmacotherapy


Authors: Mohammadi, M., Akhondzadeh, S.
Mohammadi, M., Akhondzadeh, S. , Vol.49, No.8, Page:487-498,
9.

Abnormalities in connectivity of quantitative electroencephalogram background activity in autism disorders especially in left hemisphere and right temporal


Authors: Behnam, H.a, Sheikhani, A.a , Mohammadi, M.R.b, Noroozian, M.b, Golabi, P.c
Proceedings - UKSim 10th International Conference on Computer Modelling and Simulation, EUROSIM/UKSim2008, Year. 2008, Page:82-87,
10.

Abnormalities in connectivity of quantitative electroencephalogram background activity in asperger disorders with short time fourier transform and coherence values


Authors: Behnam, H.a, Sheikhani, A.a , Mohammadi, M.R.b, Noroozian, M.b, Golabi, P.c
Proceedings - UKSim 10th International Conference on Computer Modelling and Simulation, EUROSIM/UKSim2008, Year. 2008, Page:76-81,
11.

A comparison of effectiveness of regulation of working memory function and methylphenidate on remediation of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)


Authors: Mohammadi MR1, Soleimani AA2, Farahmand Z3, Keshavarzi S4, Ahmadi N1.
Iranian Journal of Psychiatry, Vol.9, No.1, Year. 2014, Page:25-30,
12.

A randomized, double-blind and placebo-controlled trial of modafinil in children and adolescents with attention deficit and hyperactivity disorder


Authors: Kahbazi, M.a, Ghoreishi, A.b, Rahiminejad, F.c, Mohammadi, M.-R.c, Kamalipour, A.c, Akhondzadeh, S.c
Psychiatry Research, Vol.168, No.3, Year. 2009, Page:234-237,
13.

Investigation of mental fatigue through EEG signal processing based on nonlinear analysis: Symbolic dynamics


Authors: Azarnoosh, M.a , Motie Nasrabadi, A.b, Mohammadi, M.R.c, Firoozabadi, M.d
Chaos, Solitons and Fractals, Vol.44, No.12, Year. 2011, Page:1054-1062,
14.

Job burnout among iranian elementary school teachers of students with autism: A comparative study


Authors: Zarafshan, H.a , Mohammadi, M.R.b, Ahmadi, F.c, Arsalani, A.d
Iranian Journal of Psychiatry, Vol.8, No.1, Year. 2013, Page:20-27,
15.

Marital satisfaction amongst parents of children with attention deficit hyperactivity disorder and normal children


Authors: Mohammadi, M.R.ab, Farokhzadi, F.b , Alipour, A.c , Rostami, R.d , Dehestani, M.e, Salmanian, M.a
Iranian Journal of Psychiatry, Vol.7, No.3, Year. 2012, Page:120-125,
16.

Melatonin effects in methylphenidate treated children with attention deficit hyperactivity disorder: A randomized double blind clinical trial


Authors: Mohammadi, M.R.a, Mostafavi, S.A.b , Keshavarz, S.A.b, Eshraghian, M.R.c, Hosseinzadeh, P.d, Hosseinzadeh-Attar, M.J.b, Kooshesh, S.M.A.b, Chamari, M.b, Akhondzadeh, S.a
Iranian Journal of Psychiatry, Vol.7, No.2, Year. 2012, Page:87-92,
17.

Optimal light collection from diffuse sources: Application to optical fibre-coupled luminescence dosimetry


Authors: Santos, A.M.C.ab , Mohammadi, M.b, Shahraam, A.V.a
Optics Express, Vol.22, No.4, Year. 2014, Page:4559-4574,
18.

Patients' preference to hear cancer diagnosis


Authors: Arbabi, M.a, Rozdar, A.b, Taher, M.b, Shirzad, M.b, Arjmand, M.c, Ansari, S.b , Mohammadi, M.R.a
Iranian Journal of Psychiatry, Vol.9, No.1, Year. 2014, Page:8-13,
19.

Prevalence of attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms in preschool-aged Iranian children


Authors: Meysamie, A.a , Fard, M.D.a, Mohammadi, M.R.b
Iranian Journal of Pediatrics, Vol.21, No.4, Page:467-472,
20.

Reality testing in children with childhood-onset schizophrenia and normal children: A comparison using the ego impairment index on the rorschach


Authors: Mohammadi, M.R.ab, Hosseininasab, A.c , Borjali, A.d, Mazandarani, A.A.e
Iranian Journal of Psychiatry, Vol.8, No.1, Year. 2013, Page:44-50,
21.

Selective attention and drug related attention bias in methadone maintenance patients


Authors: Nejati, M.a, Nejati, V.b , Mohammadi, M.R.c
Acta Medica Iranica, Vol.49, No.12, Year. 2011, Page:814-817,
22.

Salvia officinalis extract in the treatment of patients with mild to moderate Alzheimer’s disease: a double blind, randomized and placebo-controlled trial


Authors: Akhondzadeh S, Noroozian M, Mohammadi M, Ohadinia S, Jamshidi AH, Khani M
Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, Vol.28, No.1, Page:53-59,
23.

Substance abuse disorders in the parents of ADHD children, and parents of normal children


Authors: Farokhzadi, F.a , Mohammadi, M.R.b, Alipour, A.c, Rostami, R.d, Dehestani, M.e
Acta Medica Iranica, Vol.50, No.5, Year. 2012, Page:319-327,
24.

Standardization of a trauma symptoms checklist for children


Authors: Mohammadkhani, P.ae , Mohammadi, M.R.b, Nazari, M.A.a, Dogaheh, E.R.a, Nikfarjam, M.c, Azadmehr, H.d
Medical Journal of the Islamic Republic of Iran, Vol.19, No.1, Year. 2005,
25.

The pattern of brain perfusion SPECT in non-medicated schizophrenic patients


Authors: Pooyafard, F. Fallahi, B. Assadi, S. M. Amini, H. Beiki, D. Fard-Esfahani, A. Rahiminezhad, F. Shahmansouri, N. Mohammadi, M. R.
Iranian Journal of Nuclear Medicine, Vol.16, No.29, Year. 2008, Page:43-51,
26.

The relationship between obsessions and compulsions and negative and positive symptoms in schizophrenia


Authors: Nasrollahi, N.a , Bigdelli, I.b, Mohammadi, M.R.c, Hosseini, S.M.b
Iranian Journal of Psychiatry, Vol.7, No.3, Year. 2012, Page:140-145,
27.

Topiramate versus valproate sodium as adjunctive therapies to a combination of lithium and risperidone for adolescents with bipolar I disorder: Effects on weight and serum lipid profiles


Authors: Mahmoudi-Gharaei, J.ab, Shahrivar, Z.a, Faghihi, T.c , Mohammadi, M.R.ab, Tehrani-Doost, M.a, Alaghband-Rad, J.a, Ghaeli, P.c
Iranian Journal of Psychiatry, Vol.7, No.1, Year. 2012, Page: 1-10,
28.

Violence-related behaviors and self-inflicted injuries among 15-18 year old Iranian adolescents


Authors: Baheiraei, A., Hamzehgardeshi, Z., Mohammadi, M.R., Nedjat, S.
Indian pediatrics, Vol.48, No.12, Page:984-985,
29.

"I love you more than I can stand!" - romantic love, symptoms of depression and anxiety, and sleep complaints are related among young adults


Authors: Bajoghli, H. Keshavarzi, Z. Mohammadi, M. R. Schmidt, N. B. Norton, P. J. Holsboer-Trachsler, E. Brand, S.
International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, Vol.18, No.3, Page:169-174,
30.

Riluzole as an adjunctive therapy to risperidone for the treatment of irritability in children with autistic disorder: A double-blind, placebo-controlled, randomized trial


Authors: Ghaleiha, A.a, Mohammadi, E.b, Mohammadi, M.-R.b, Farokhnia, M.b, Modabbernia, A.b, Yekehtaz, H.b, Ashrafi, M.b, Hassanzadeh, E.b, Akhondzadeh, S.b
Pediatric Drugs, Vol.15, No.6, Year. 2013,
31.

Buspirone versus methylphenidate in the treatment of children with attention- deficit/ hyperactivity disorder: Randomized double-blind study


Authors: Mohammadi, M.-R.a, Hafezi, P.a, Galeiha, A.b, Hajiaghaee, R.c, Akhondzadeh, S.a
Acta Medica Iranica, Vol.50, No.11, Year. 2012, Page:723-728,
32.

Characteristics of alpha band frequency in adolescents with bipolar II disorder: A resting-state QEEG study


Authors: Moeini, M. Khaleghi, A. Mohammadi, M. R.
Iranian Journal of Psychiatry, Vol.10, No.1, Year. 2015, Page:8-12,
33.

Assessment of semi-structured clinical interview for mobile phone addiction disorder


Authors: Seyyed Salman Alavi, Mohammad Reza Mohammadi, Fereshteh Jannatifard, Soroush Mohammadi Kalhori, Ghazal Sepahbodi, Mohammad BabaReisi, Sahar Sajedi‎, Mojtaba Farshchi‎, Rasul KhodaKarami‎, Vahid Hatami Kasvaee‎
Iranian Journal of Psychiatry, Vol.11, No.2, Year. 2016, Page:115-119,
34.

Iranian Version of Manchester Driving Behavior ‎Questionnaire (MDBQ): Psychometric ‎Properties


Authors: Seyyed Salman Alavi‎, Mohammad reza‏ ‏ Mohammadi‎, Hamid Soori‎, Soroush Mohammadi Kalhori, Neda Sepasi, Rasoul Khodakarami, Mojtaba Farshchi, Niloofar Hasibi‎, Soodabeh Rostami‎, Hadis Razi, Mohammad Babareisi
Iranian Journal of Psychiatry, Vol.11, No.1, Year. 2016, Page:37-42,
35.

Prevalence of Conduct Disorder in the Middle East: A Systematic Review and Meta-Analysis Protocol


[Article Link]
Authors: Maryam Salmanian, Mohammad Reza Mohammadi, Aabbas Ali Keshtkar‎, Fatemeh‏ ‏Asadian-koohestani‎, Seyyed Salman Alavi‎, Neda Sepasi‎
Iranian Journal of Psychiatry, Vol.10, No.4, Year. 2015, Page:285-287,
36.

Comparison of Sensorimotor Rhythm (SMR) and Beta Training on Selective Attention and Symptoms in Children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): A Trend Report


Authors: Mohammad Reza Mohammadi, Nastaran Malmir, Ali Khaleghi, Majd Aminiorani
Iranian Journal of Psychiatry, Vol.10, No.3, Year. 2015, Page:165-174,
37.

The Validity and Reliability of Autism Behavior Checklist in Iran


Authors: Negin Yousefi, Hooshang Dadgar, Mohammad Reza Mohammadi, Nahid Jalilevand, Mohammad Reza Keyhani, Azar Mehri
Iranian Journal of Psychiatry, Vol.10, No.3, Year. 2015, Page:144-149,
38.

Memantine versus Methylphenidate in Children and Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Double-Blind, Randomized Clinical Trial


Authors: MohammadReza Mohammadi, Soleiman Mohammadzadeh, Shahin Akhondzadeh
Iranian Journal of Psychiatry, Vol.10, No.2, Year. 2015, Page:106-114,
Download
39.

Evaluation of Cerebral Cortex Function in Clients with Bipolar Mood Disorder I (BMD I) Compared With BMD II Using QEEG Analysis


Authors: Ali Khaleghi, Ali Sheikhani, MohammadReza Mohammadi, Ali Moti-Nasrabadi
Iranian Journal of Psychiatry, Vol.10, No.2, Year. 2015, Page:93-99,
40.

The Comparison of Iranian Normative Reference Data with Five Countries ‎Across Variables in Eight Rorschach Comprehensive System (CS) Clusters


Authors: Abufazel Hosseininasab, Mohammadreza Mohammadi, Samira Jouzi, Maryam Esmaeilinasab, Ali Delavar,
iranian journal of psychiatry, Vol.11, No.3, Year. 2016, Page:154-165,
Download
41.

Electroencephalogram complexity analysis in children with attention-deficit/hyperactivity disorder during a visual cognitive task


Authors: Hadi Zarafshan, Ali Khaleghi, Mohammad Reza Mohammadi , Mahdi Moeini & Nastaran Malmir
Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology , Vol.38, No.3, Year. 2016, Page:361-369,
42.

Exploring the relationship difficulties of Iranian adolescents with conduct disorder: a qualitative content analysis


Authors: Maryam Salmanian / Bagher Ghobari-Bonab / Seyyed-Salman Alavi / Ali-Akbar Jokarian/ Mohammad-Reza Mohammadi
International Journal of Adolescent Medicine and Health, Year. 2016,
43.

Comparison of Child and Parent Cognitive Behaviour Therapy on Reduction of Attention Deficit Hyperactivity Disorder Symptoms in Children


Authors: Esmaili Alamuti, Mohammadi MR and Borjali A
Journal of Child & Adolescent Behavior, Vol.4, No.2, Year. 2016,
Download
44.

Minocycline as adjunctive treatment to risperidone in children with autistic disorder: A randomized, double-blind placebo-controlled trialAbstract Objective: This is an investigation of minocycline efficacy and safety as an adjuvant to risperidone in manag


Authors: Ghaleiha Ali, Alikhani Rosa, Kazemi Mohammad-Reza, Mohammadi Mohammad-Reza, Mohammadinejad Payam, Zeinoddini Atefeh, Hamedi Mehdi, Shahriari Mona, Keshavarzi Zahra, and Akhondzadeh Shahin
Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, Vol.26, No.9, Year. 2016, Page:784-791,
45.

Identification of Chaos-Periodic Transitions, Band Merging, and Internal Crisis Using Wavelet-DFA Method


Authors: ahsa Vaghefi* Ali Motie Nasrabadi†, ∥ Seyed Mohammad Reza Hashemi Golpayegani‡ Mohammad Reza Mohammadi§ Shahriar Gharibzade
International Journal of Bifurcation and Chaos, Vol.26, No.4, Year. 2016, Number of Page:12
46.

Agomelatine as a Treatment for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents: A Double-Blind, Randomized Clinical Trial


Authors: Salardini Elaheh, Zeinoddini Atefeh, Kohi Asghar, Mohammadi Mohammad-Reza, Mohammadinejad Payam, Khiabany Mohammad, Shahriari Mona, and Akhondzadeh Shahin
Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, Vol.26, No.6, Year. 2016, Page:513-519,
47.

EEG classification of ADHD and normal children using non-linear features and neural network


Authors: Mohammad Reza Mohammadi, Ali Khaleghi, Ali Moti Nasrabadi, Safa Rafieivand, Moslem Begol, Hadi Zarafshan
Biomedical Engineering Letters, Vol.6, No.2, Year. 2016, Page:66-73,
48.

The Validity and Reliability of the Persian Version of Test of Mobile Phone Dependency (TMD)


Authors: MohammadReza Mohammadi, Seyyed Salman Alavi, Pegah Farokhzad, Fereshteh Jannatifard, Soroush Mohammadi Kalhori, Ghazal Sepahbodi, Mohammad Baba Reisi, Sanaz Sajedi, Mojtaba Farshchi, Rasul Khoda Karami, Vahid Hatami Kasvaee, Neda Sepasi, Samaneh Sadat Alavi
Iran J Psychiatry, Vol.10, No.4, Year. 2015, Page:265-272,
49.

Prevalence and predictors of domestic-violence towards wives by their psychiatric hospitalized husbandsAbstract Objective: Violence imposed on wives by their inpatient psychiatric husbands has not been studied yet. The current study surveyed the rates and


Authors: Ali Sahraian, MD1, 2 Ahmad Ghanizadeh, MD1, 2, 3 Seyed Hamzeh Hashemi, MD2 Mohammad Reza Mohammadi, MD4 Laaya Ahmadzadeh, MD2
Iran J Psychiatry, Vol.10, No.4, Year. 2015, Page:233-238,
50.

EEG classification of adolescents with type I and type II of bipolar disorder


Authors: Khaleghi A, Sheikhani A, Mohammadi MR, Nasrabadi AM, Vand SR, Zarafshan H, Moeini M.
Australas Phys Eng Sci Med, Vol.38, No.4, Year. 2015, Page:551-559,
51.

A pilot double-blind placebo-controlled trial of pioglitazone as adjunctive treatment to risperidone: Effects on aberrant behavior in children with autism


Authors: Ali Ghaleiha a, SoudehMohebbiRasa b, MohammadaliNikoo b, MehdiFarokhnia b, Mohammad-RezaMohammadi b, ShahinAkhondzadeh b,n
PsychiatryResearch, Vol.1-2, No.229, Year. 2015, Page:181-187,
52.

Prevalence of anxiety disorders among children and adolescents in Iran: A systematic review


Authors: Zarafshan, H. Mohammadi, M. R. Salmanian, M
Iranian Journal of Psychiatry, Vol.10, No.1, Year. 2015, Page:1-7,
53.

Spirituality and brain waves


Authors: Vaghefi, M. Nasrabadi, A. M. Golpayegani, S. M. Mohammadi, M. R. Gharibzadeh, S.
J Med Eng Technol, Vol.39, No.2, Year. 2015, Number of Page:153-158
54.

N-acetylcysteine as an adjunctive therapy to risperidone for treatment of irritability in autism: A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial of efficacy and safety


Authors: Nikoo, M., Radnia, H., Farokhnia, M., Mohammadi, M.-R., Akhondzadeh, S.
Clinical Neuropharmacology, Vol.38, No.1, Year. 2015, Page:11-17,
55.

Malnutrition, Prevalence and Relation to Some Risk Factors among Elderly Residents of Nursing Homes in Tehran, Iran


Authors: Lyly NAZEMI,Ingmar SKOOG,Ingvar KARLSSON,Saeed HOSSEINI, Mohammad Reza MOHAMMADI,5 Mostafa HOSSEINI,*,6 Mohammad Javad HOSSEINZADE,Seyed Alireza MESBAH-NAMIN,Masoud BAIKPOUR8
Iran J Public Health, Vol.44, No.2, Year. 2015, Page:218-227,
56.

Predicting dimensions of psychological well being based on religious orientations and spirituality: an investigation into a causal model


Authors: Khashab, A. S. Khashab, A. M. Mohammadi, M. R. Zarabipour, H. Malekpour, V
Iranian Journal of Psychiatry, Vol.10, No.1, Year. 2015, Page:50-55,
57.

Validation and Psychometric Properties of Mobile Phone Problematic Use Scale (MPPUS) in University Students of Tehran


Authors: Soroush Mohammadi Kalhori, Mohammad Reza Mohammadi, Seyyed Salman Alavi, Fereshteh Jannatifard, Ghazal Sepahbodi, Mohammad Baba Reisi, Sahar Sajedi, Mojtaba Farshchi, Rasul KhodaKarami, Vahid Hatami Kasvaee
Iran J Psychiatry, Vol.10, No.1, Year. 2015, Page:25-31,
58.

Rorschach comprehensive system data for a sample of 478 Iranian children at four ages


[Article Link]
Authors: Hosseininasab, A. Mohammadi, M. R. Weiner, I. B. Delavar, A.
Journal of Personality Assessment, Vol.97, No.2, Year. 2015, Page:123-135,
59.

Melatonin decreases olanzapine induced metabolic side-effects in adolescents with bipolar disorder: a randomized double-blind placebo-controlled trial


Authors: Mostafavi, A. Solhi, M. Mohammadi, M. R. Hamedi, M. Keshavarzi, M. Akhondzadeh, S.
Acta Med Iran, Vol.52, No.10, Year. 2014, Page:734-739,
60.

Evaluating reliability and predictive validity of the persian translation of quantitative checklist for autism in toddlers (Q-CHAT)


Authors: Mohammadian, M. Zarafshan, H. Mohammadi, M. R. Karimi, I
Iranian Journal of Psychiatry, Vol.10, No.1, Year. 2015, Number of Page:64-70
61.

Psychological problems of Iranian children and adolescents: parent report form of Strengths and Difficulties Questionnaire


Authors: Mohammadi, M. R. Salmanian, M. Ghanizadeh, A. Alavi, A. Malek, A. Fathzadeh, H. Moharreri, F. Hebrani, P. Arman, S. Dastjerdi, J. K. Motavallian, A.
Journal of Mental Health, Vol.23, No.6, Year. 2014, Number of Page:287-291
62.

In a randomized case-control trial with 10-years olds suffering from attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) sleep and psychological functioning improved during a 12-week sleep-training program


Authors: Keshavarzi, Z. Bajoghli, H. Mohamadi, M. R. Salmanian, M. Kirov, R. Gerber, M. Holsboer-Trachsler, E. Brand, S
World Journal of Biological Psychiatry, Vol.15, No.8, Year. 2014, Page:609-619,
63.

The Effectiveness of Computerized Cognitive Rehabilitation Training Program in Improving Cognitive Abilities of Schizophrenia Clients


Authors: Mohammadi, M. R. Keshavarzi, Z. Talepasand, S.
Iran J Psychiatry, Vol.9, No.4, Year. 2014, Page:209-15,
64.

Neurocognitive Profile of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorders (ADHD): A comparison between subtypes


Authors: Ahmadi, N. Mohammadi, M. R. Araghi, S. M. Zarafshan, H
Iranian Journal of Psychiatry, Vol.9, No.4, Year. 2014, Number of Page:197-202
65.

Bupropion in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder: A randomized, double-blind study


Authors: Hamedi, M. Mohammdi, M. Ghaleiha, A. Keshavarzi, Z. Jafarnia, M. Keramatfar, R. Alikhani, R. Ehyaii, A. Akhondzadeh, S
Acta Med Iran, Vol.52, No.9, Year. 2014, Page:675-680,
66.

Family Function, Parenting Style and Broader Autism Phenotype as Predicting Factors of Psychological Adjustment in Typically Developing Siblings of Children with Autism Spectrum Disorders


Authors: Mohammadi, Mohammad Reza, and Hadi Zarafshan
Iranian Journal of Psychiatry, Vol.9, No.2, Year. 2014, Page:55-63,
67.

Child abuse in Iran: A systematic review and meta-analysis


Authors: Mohammadi, M. R., H. Zarafshan, and A. Khaleghi
Iranian Journal of Psychiatry , Vol.9, No.3, Year. 2014, Number of Page:118-124
68.

The prevalence of borderline personality symptoms in adolescents


Authors: Mohammadi, M. R., M. Shamohammadi, and M. Salmanian
Iranian Journal of Psychiatry , Vol.9, No.3, Year. 2014, Number of Page:147-151
69.

Discriminant of Validity the Wender Utah Rating Scale in Iranian Adults


Authors: Farokhzadi, F., M. R. Mohammadi, and M. Salmanian
Acta Med Iran , Vol.52, No.5, Year. 2014, Number of Page:360-369
70.

Expert approaches to promote adolescent physical activity in Iran: Development of the promoting strategies using the nominal group technique meeting


[Article Link]
Authors: Baheiraei A1, Hamzehgardeshi Z, Mohammadi MR, Mohammadi E, Vedadhir A.
Journal of physical activity & health, Vol.11, No.5, Year. 2014, Number of Page:961-965
71.

Prevalence of behavioral inhibition among preschool aged children in Tehran, Iran


Authors: A., Ghalehtaki, R., Borjian, A., Daneshvar-Fard, M., Mohammadi, M.R., Saboohi, F
Acta Medica Iranica, Vol.52, No.4, Year. 2014, Number of Page:298-302
72.

preference to hear cancer diagnosis


Authors: 3. Arbabi, M., Rozdar, A., Taher, M., Shirzad, M., Arjmand, M., Ansari, S., Mohammadi, M.R.
Iranian Journal of Psychiatry, Vol.9, No.1, Year. 2014, Number of Page:8-13
73.

In Iranian female and male adolescents, romantic love is related to hypomania and low depressive symptoms, but also to higher state anxiety


Authors: Bajoghli H, Joshaghani N, Gerber M, Mohammadi MR, Holsboer-Trachsler E, Brand S
International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, Vol.17, No.2, Year. 2013, Page:98-109,
74.

fd Testing in Children with Childhood-Onset Schizophrenia and Normal Children: A Comparison using the Ego Impairment Index on the Rorschach


Authors: Mohammadi MR, Hosseininasab A, Borjali A, Mazandarani AA
Iran J Psychiatry, Vol.8, No.1, Year. 2013 , Page:44-50,
75.

Depression, prevalence and some risk factors in elderly nursing homes in tehran, iran


Authors: Nazemi L, Skoog I, Karlsson I, Hosseini S, Hosseini M, Hosseinzadeh MJ, Mohammadi MR, Pouransari Z, Chamari M, Baikpour M
Iran J Public Health, Vol.42, No.6, Year. 2013, Page:559-69,
76.

Alcohol and drug use prevalence and factors associated with the experience of alcohol use in Iranian Adolescents


Authors: Baheiraei A, Hamzehgardeshi Z, Mohammadi MR, Nedjat S, Mohammadi E
Iran Red Crescent Med , Vol.15, No.3, Year. 2013, Page:212-7,
78.

Lifetime and current waterpipe use among adolescents in Tehran, Islamic Republic of Iran (Article) [Usage de la pipeàeau, présente ou passée, chez des adolescents de Téhéran (République islamique d'Iran)]


Authors: Baheiraei, A., Hamzehgardeshi, Z., Mohammadi, M.R., Nedjat, S., Mohammadi, E
Eastern Mediterranean Health Journal, Vol.19 , No.12, Year. 2013, Page:1003-1013,
79.

Dependence of the geriatric depression on nutritional status and anthropometric indices in elderly population


Authors: Seyed Mehdi Ahmadi, Mohammad Reza Mohammadi
Iranian Journal of Psychiatry, Vol.8, No.2, Year. 2013, Page:92-96,
80.

Effects of Zinc supplementation in patients with major depression: A randomized clinical trial


Authors: Elham Ranjbar, Masoumeh Sabet Kasaei, Minoo Mohammad-Shirazi,
Iranian Journal of Psychiatry, Vol.8, No.2, Year. 2013, Page:73-79,
81.

Psychological Problems in Iranian Adolescents: Application of the Self Report Form of Strengths and Difficulties Questionnaire


Authors: Mohammad Reza Mohammadi, Soroor Arman, Javad Khoshhal Dastjerdi, Maryam Salmanian, Nastaran Ahmadi, Ahmad Ghanizadeh, Ali Alavi, Ayyoub Malek, Heydar Fathzadeh Gharibeh, Fatemeh Moharreri, Paria Hebrani, Ali Motavallian
Iranian Journal of Psychiatry, Vol.8, No.4, Year. 2013, Page:152-159,
82.

Effect of Methylphenidate and Folic Acid on ADHD Symptoms and Quality of Life and Aggression: A Randomized Double Blind Placebo Controlled Clinical Trial


Authors: Ahmad Ghanizadeh, Zohreh Sayyari, Mohammad Reza Mohammadi
Iranian Journal of Psychiatry , Vol.3, No.8, Year. 2013, Page:108-112,
83.


Authors: Ghaleiha A, Mohammadi E, Mohammadi MR, Farokhnia M, Modabbernia A, Yekehtaz H, Ashrafi M, Hassanzadeh E, Akhondzadeh S.
Vol.15, No.6, Year. 2013,
84.

Double-blind, placebo-controlled trial of risperidone plus amantadine in children with autism: A 10-week randomized study


Authors: Mohammadi MR, Yadegari N, Hassanzadeh E, Farokhnia M, Yekehtaz H, Mirshafiee O, Akhondzadeh S
Clinical Neuropharmacology, Vol.6, No.36, Year. 2013, Page:179-184,
85.

Memantine as adjunctive treatment to risperidone in children with autistic disorder: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial


Authors: Ghaleiha A, Asadabadi M, Mohammadi MR, Shahei M, Tabrizi M, Hajiaghaee R, Hassanzadeh E, Akhondzadeh S
International Journal of Neuropsychopharmacology, Vol.16, No.4, Year. 2013, Page:783-789,
86.

Personal and family factors affecting life time cigarette smoking among adolescents in Tehran (Iran): A community based study


Authors: Baheiraei A, Hamzehgardeshi Z, Mohammadi MR, Nedjat S, Mohammadi E.
Oman Medical Specialty Board , Vol.28, No.3, Year. 2013, Page:190-184,
87.

Broader autism phenotype in iranian parents of children with autism spectrum disorders vs. normal children


Authors: Mohammadi MR, Zarafshan H, Ghasempour S
Iranian Journal of Psychiatry, Vol.7, No.4, Year. 2012, Page:163-157,
88.

Psychometric properties of the Persian version of the youth risk behavior survey questionnaire


Authors: Baheiraei A, Hamzehgardeshi Z, Mohammadi MR, Nedjat S, Mohammadi E
Iranian Red Crescent Medical Journal, Vol.14, No.6, Year. 2012, Page:370-363,
89.

Effectiveness of a low-intensity home-based aftercare for patients with severe mental disorders: A 12-month randomized controlled study


Authors: Sharifi V, Tehranidoost M, Yunesian M, Amini H, Mohammadi MR and Jalali Roudsari M.
Community Mental Health Journal , Vol.48, No.6, Year. 2012, Page:766-770,
90.

Celecoxib as adjunctive treatment to risperidone in children with autistic disorder: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial


Authors: Asadabadi M, Mohammadi MR, Ghanizadeh A, Modabbernia A, Ashrafi M, Hassanzadeh E, Forghani S and Akhondzadeh Sh.
Psychopharmacology, Vol.225, No.1, Year. 2013, Page:51-59,
91.

Mental health problems of Iranian female adolescents and its association with pubertal development: A nationwide study


Authors: Rabbani A, Mahmoudi-Gharaei J, Mohammadi MR, Motlagh ME, Mohammad K, Ardalan G, et al.
Acta Medica Iranica, Vol.50, No.3, Year. 2012, Page:169-176,
92.

A Survey of Knowledge and Attitude of Non-Psychiatrists (Medical Specialists) Treating Major Depression


Authors: Hossein Zabihi Mahmood-Abadi ; Mohammad Kayhani ; Mohammad Rabi ; Mohammad Reza Mohammadi
Thrita, Vol.1, No.1, Year. 2012, Page:33-30,
93.

Diagnoses, requests and timing of 503 psychiatric consultations in two general hospitals


Authors: Arbabi, M.ab , Laghayeepoor, R.b, Golestan, B.c, Mahdanian, A.b, Nejatisafa, A.ab, Tavakkoli, A.d, Izadian, E.S.d, Mohammadi, M.R.ab
Acta Medica Iranica, Vol.50, No.1, Year. 2012, Page:53-60,
94.

A double-blind placebo controlled trial of ginkgo biloba added to risperidone in patients with autistic disorders


Authors: Hasanzadeh, E. Mohammadi, M. R. Ghanizadeh, A. Rezazadeh, S. A. Tabrizi, M. Rezaei, F. Akhondzadeh, S.
Child Psychiatry and Human Development, Vol.43, No.5, Year. 2012, Page:674-682,
95.

Evaluating nonlinear variability of mental fatigue behavioral indices during long-term attentive task


Authors: .Azarnoosh M, Nasrabadi AM, Mohammadi MR, Firoozabadi M
Complexity, Vol.17, No.6, Year. 2012, Page:7-16,
96.

Detection of abnormalities for diagnosing of children with autism disorders using of quantitative electroencephalography analysis.


Authors: Sheikhani A , Behnam H , Mohammadi MR , Noroozian M , Mohammadi M , : Sheikhani A , Behnam H , Mohammadi MR , Noroozian M , Mohammadi M
Journal of medical systems, Vol.36, No.2, Year. 2012, Page:957-63,
97.

Health-related quality of life of Iranian children with attention deficit/hyperactivity disorder


Authors: Jafari P , Ghanizadeh A , Akhondzadeh S , Mohammadi MR , Jafari P, Ghanizadeh A, Akhondzadeh S, Mohammadi MR
Qual Life Res, Vol.20, No.1, Year. 2011, Page:31-36,
98.

Attention deficit hyperactivity disorder in imprisoned individuals - A review


Authors: Ghanizadeh A, Mohammadi MR, Akhondzadeh S, Sanaei-Zadeh H
Psychiatria Danubina, Vol.23, No.2, Year. 2011, Page:139-144,
99.

Venlafaxine versus methylphenidate in pediatric outpatients with attention deficit hyperactivity disorder: A randomized, double-blind comparison trial


Authors: Zarinara AR , Mohammadi MR , Hazrati N , Tabrizi M , Rezazadeh SA , Rezaie F , Akhondzadeh S , Zarinara, A. R. Mohammadi, M. R. Hazrati, N. Tabrizi, M. Rezazadeh, S. A. Rezaie, F. Akhondzadeh, S.
Human Psychopharmacology, Vol.25, No. 7-8, Year. 2010, Page:530-535,
100.

Amantadine versus methylphenidate in children and adolescents with attention deficit/hyperactivity disorder: A randomized, double-blind trial


Authors: Mohammadi MR , Kazemi MR , Zia E , Rezazadeh SA , Tabrizi M , Akhondzadeh S , Copyright (c) 2010 John Wiley & Sons, Ltd.
Human psychopharmacology, Vol.25, No.7-8, Year. 2010, Page:560-5,
101.

In female adolescents, romantic love is related to hypomanic-like stages and increased physical activity, but not to sleep or depressive symptoms.


Authors: Bajoghli H , Joshaghani N , Mohammadi MR , Holsboer-Trachsler E , Brand S , Bajoghli H, Joshaghani N, Mohammadi MR, Holsboer-Trachsler E, Brand S.
International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, Vol.15, No. 3, Year. 2011, Page:164-170,
102.

Effect of play therapy on behavioral problems of maladjusted preschool children


Authors: Jafari N, Mohammadi MR, Khanbani M, Farid S, Chiti P
Iranian Journal of Psychiatry, Vol.6, No.1, Year. 2011, Page:37-42,
103.

Double-blind placebo-controlled trial of pentoxifylline added to risperidone: Effects on aberrant behavior in children with autism


Authors: Akhondzadeh S , Fallah J , Mohammadi MR , Imani R , Mohammadi M , Salehi B , Ghanizadeh A , Raznahan M , Mohebbi-Rasa S , Rezazadeh SA , Forghani S , Akhondzadeh, S.a , Fallah, J.a, Mohammadi, M.-R.a, Imani, R.a, Mohammadi, M.a, Salehi, B.b, Ghanizadeh, A.c, Raznahan, M.a, Mohebbi-Rasa, S.a, Rezazadeh, S.-A.d, Forghani, S.e
Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, Vol.34, No.1, Year. 2010, Page:32-60,
104.

Double-blind, placebo-controlled trial of risperidone plus topiramate in children with autistic disorder


Authors: Rezaei V , Mohammadi MR , Ghanizadeh A , Sahraian A , Tabrizi M , Rezazadeh SA , Akhondzadeh S , Copyright (c) 2010 Elsevier Inc. All rights reserved.
Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry, Vol.34, No.7, Year. 2010, Page:1269-72,
105.

Alpha- and beta-synucleins mRNA expression in lymphocytes of schizophrenia patients.


Authors: Noori-Daloii MR , Kheirollahi M , Mahbod P , Mohammadi F , Astaneh AN , Zarindast MR , Azimi C , Mohammadi MR , 52. Noori-Daloii MR, Kheirollahi M, Mahbod P, Mohammadi F, Nazeri Astaneh A, Zarindast MR, Azimi C, Mohammadi MR
Genetic testing and molecular biomarkers, Vol.14, No.5, Year. 2010, Page:725-729,
106.

Freshmen versus interns' specialty interests


Authors: Parsa S , Aghazadeh A , Nejatisafa AA , Amini H , Mohammadi MR , Mostafazadeh B , Moghaddam Y ,
Archives of Iranian medicine, Vol.13, No.6, Year. 2010, Page:509-15,
107.

Determination of psychometrics indices of SNAP-IV rating scale in teachers execution


Authors: Sadrossadat L, Hooshiari Z, Sadrossadat J, Mohammadi MR, Rozbahani A, Shirmardi A
Journal of Isfahan Medical School, Vol.28, No.110, Year. 2010, Page:484-494,
108.

Assessment of pubertal development in Iranian girls


Authors: Rabbani, A. Motlagh, M. E. Mohammad, K. Ardalan, G. Maftoon, F. Shahryari, S. Khodaei, S. Sotoudeh, A. Mohammadi, M. R. Gharaei, J. M. Zia-aldini, H. Kamali, K. Motaghian, M. Hosseini, K. M. Salavati, A. Rabbani, H. Parvaneh, N.
Iranian Journal of Pediatrics, Vol.20, No.2, Year. 2010, Page:160-166,
109.

The prevalence of Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Iran: A systematic review


Authors: Mitra Hakim shooshtary, Narges Chimeh, Mostafa Najafi, Mohammad Reza Mohammadi, Reza Yousefi-Nouraie, Afarin Rahimi-Mvaghar
Iranian Journal of Psychiatry, Vol.5, No.3, Year. 2010, Page:88-92,
110.

Frequency of Psychological Disorders amongst Children in Urban Areas of Tehran


Authors: Alavi A, Mohammadi MR, Joshaghani N, Mahmoudi-Gharaei J
Iranian Journal of Psychiatry, Vol.5, No.2, Year. 2010, Page:55-59,
111.

Children and Their Parents' Perceptions of Symptom Severity and Treatment Preference for Tourette syndrome


Authors: Ghanizadeh A, Mohammadi MR, Dehbozorgi GR
Iranian Journal of Psychiatry, Vol.5, Year. 2010, Page:93-96,
112.

How to break bad news: physicians' and nurses' attitudes


Authors: Arbabi M, Roozdar A, Taher M, Shirzad S, Arjmand M, Mohammadi MR, Nejatisafa AA, Tahmasebi M, Roozdar A
Iranian Journal of Psychiatry, Vol.5, No.4, Year. 2010, Page:128-133,
113.

The Farsi Version of the Strength and Difficulties Questionnaire Self Report Form: The Normative Data and Scale Properties


Authors: Alavi A, Mohammadi MR, Mahmoudi J, Tehranidoost M, Shahrivar Z, Saadar S
Iranian journal of child neurology, Vol.3, No.1, Year. 2009, Page:27-34,
Download
114.

randomized, double -blind and placebo controlled trial of modafinil in children and adolescents with attention deficit and hyperactivity disorder


Authors: Kahbazi M, Ghoreishi A, Rahiminejad F, Mohammadi MR, Kamalipour A, Akhondzadeh S
Psychiatry research, Vol.168, No.3, Year. 2009, Page:234-237,
115.

Efficacy of oral naltrexone on pruritus in atopic eczema: a double-blind, placebo – controlled study


Authors: Malekzad F, Arbabi M, Mohtasham N, Toosi P, Jaberian M, Mohajer M, Mohammadi MR, Roodsari MR, Nasiri S
Journal of the European academy of dermatology and venereology , Vol.23, No.8, Year. 2009, Page:948- 950,
116.

Selegiline in comparison with methylphenidate in treatment of adults with attention deficit hyperactivity disorder: a double- blind, randomizes trial


Authors: Mohammadi M, Akhondzadeh S, Fadai F, Mohammadi MR
Iran J Psychiatry, Vol.4, No.4, Year. 2009, Page:126-130,
117.

Group Cognitive-Behavior Therapy and Supportive Art and Sport Interventions on Bam Earthquake Related Post Traumatic Stress Symptoms in Children: A Field Trial


Authors: Mahmoudi-gharaei J, Mohammadi MR, Yasami MT, Joshaghani N, Naderi F
Iran J Psychiatry, Vol.4, No.3, Year. 2009, Page:85-91,
118.

The Effects of a Short-term Cognitive Behavioral Group Intervention on Bam Earthquake Related PTSD Symptoms in Adolescents


Authors: Mahmoudi-gharaei J, Mohammadi MR, Yasami MT, Alirezaie N, Naderi F, Moftakhari O.
Iran J Psychiatry, Vol.4, No.2, Year. 2009, Page:79-84,
Download
119.

Symptoms of Children with Autism Spectrum Disorder,a clinical sample


Authors: Ghanizadeh A، Mohammadi MR، Akhondzadeh S، Alavi Shooshtari A
Iranian Journal of Psychiatry, Vol.4, No.4, Year. 2009, Page:165-169,
120.

Prevalence of Mental Disorders among High-School Students in Iran: A Systematic Review


Authors: Basirnia A, Sharifi V, Mansouri N, Mesgarpour B, Mohammadi MR, Amini H,et al.
Iran J Psychiatry, Vol.4, No.1, Year. 2009, Page:1-6,
121.

Comparison of Stimdate with Ritalin in Children and Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: a Double-Blind, Randomized Clinical Trial


Authors: Mohammadi MR، Akhondzadeh S ،Khosrovan Mehr N، Mohammadi M، Mahintorabi S.
Iran J Psychiatry, Vol.4, No.1, Year. 2009, Page:31-35,
Download
122.

A double-blind placebo controlled trial of piracetam added to risperidone in patients with autistic disorder


Authors: Akhondzadeh S , Tajdar H , Mohammadi MR , Mohammadi M , Nouroozinejad GH , Shabstari OL , Ghelichnia HA , Akhondzadeh, S. Tajdar, H. Mohammadi, M. R. Mohammadi, M. Nouroozinejad, G. H. Shabstari, O. L. Ghelichnia, H. A.
Child psychiatry and human development, Vol.39, No.3, Year. 2008, Page:237-45,
123.

A placebo controlled study of the propentofylline added to risperidone in chronic schizophrenia


Authors: Salimi S , Fotouhi A , Ghoreishi A , Derakhshan MK , Khodaie-Ardakani MR , Mohammadi MR , Noorbala AA , Ahmadi-Abhari SA , Hajiazim M , Abbasi SH , Akhondzadeh S , Salimi S, Fotouhi A, Ghoreishi A, Derakhshan MK, Khodaie-Ardakani MR, Mohammadi MR, Noorbala AA, Ahmadi-Abhari SA, Hajiazim M, Abbasi SH, Akhondzadeh S.
Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry, Vol.32, No.3, Year. 2008, Page:726-32,
124.

Comorbidity of psychiatric disorders and parental psychiatric disorders in a sample of Iranian children with ADHD


Authors: Ghanizadeh A , Mohammadi MR , Moini R , Ghanizadeh A, Mohammadi MR, Moini R
Journal of attention disorders, Vol.12, No.2, Year. 2008, Page:149-55,
125.

Frequency of and barriers to utilization of mental health services in an Iranian population


Authors: Ghanizadeh A , Arkan N , Mohammadi MR , Ghanizadeh-Zarchi MA , Ahmadi J , Ghanizadeh A, Arkan N, Mohammadi MR, Ghanizadeh-Zarchi MA, Ahmadi J
Eastern Mediterranean Health Journal, Vol.14, No.2, Year. 2008, Page:438-446,
126.

Quality of life and life events of living unrelated kidney donors in Iran: A multicenter study


Authors: Nejatisafa AA , Mortaz-Hedjri S , Malakoutian T , Arbabi M , Hakemi MS , Haghighi AN , Mohammadi MR , Fazel I , 76. Nejatisafa AA, Mortaz-Hedjri S, Malakoutian T, Arbabi M, Hakemi MS, Haghighi AN, Mohammadi MR, Fazel I
Transplantation, Vol.86, No.7, Year. 2008, Page:937-40,
127.

A Persian translation of the Structured Clinical Interview for Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition: psychometric properties


Authors: Sharifi V , Assadi SM , Mohammadi MR , Amini H , Kaviani H , Semnani Y , Shabani A , Shahrivar Z , Davari-Ashtiani R , Shooshtari MH , Seddigh A , Jalali M , Sharifi ,v.Assadi, S.M. Mohammadi,M.R. Amini ,H. Kavian ,H. Semnani ,H. Shabani ,A. Jalali, M
Comprehensive psychiatry, Vol.50, No.1, Year. 2008, Page:86-91,
128.

Efficacy of citalopram in treatment of pathological skin picking, a randomized double blind placebo controlled trial


Authors: Arbabi M, Farnia V, Balighi K, Mohammadi MR, Nejati-Safa AA, Yazdehi K, Golestan B, Darvish F
Acta Medica Iranica, Vol.46, No.5, Year. 2008, Page:367-372,
129.

Validity of Iranian version of the structured clinical interview for DSM-IV (SCID-I) in the diagnosis of psychiatric disorders


Authors: Amini H, Sharifi V, Assadi SM, Mohammadi MR, Kaviani H, Semnani Y, et al
Payesh, Vol.7, No.1, Year. 2008, Page:49-57,
130.

Modafinil as a treatment for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in children and adolescents: A double blind randomized clinical trial


Authors: Amiri S, Mohammadi MR, Mohammadi M, Nouroozinejad GH, Kahbazi M, Akhondzadeh S.
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, Vol.32, No.1, Year. 2008, Page:145-149,
131.

he pattern of brain perfusion SPECT in non- medicated schizophrenic patients


Authors: Pooyafard F, Fallahi B, Assadi SM, Amini H, Beiki D, Rahiminejad F, Mohammadi MR.
Iranian Journal of Nuclear Medicine, Vol.16, No.1, Year. 2008, Page:43-51,
132.

Cognitive- behaviour therpy with emphasis on spirituality in treating transsexual's: case study


Authors: Khodayarifard M, Pritz A, Mohammadi MR
World Journal of Psychotherapy, Vol.1, No.1, Year. 2008, Page:218- 226,
133.

Lifetime comorbidity of obsessive-compulsive disorder with psychiatric disorders in a community sample


Authors: Mohammadi MR , Ghanizadeh A , Moini R , Mohammadi MR, Ghanizadeh A, Moini R
Depression and Anxiety, Vol.24, No.8, Year. 2007, Page:602-607,
134.

Pharmacotherapy of attention-deficit/hyperactivity disorder: Nonstimulant medication approaches


Authors: Mohammadi MR , Akhondzadeh S , Mohammadi MR, Akhondzadeh S
Expert Review of Neurotherapeutics, Vol.7, No.2, Year. 2007, Page:195-201,
135.

Effect of sociocultural context and parenting style on scholastic achievement among Iranian adolescents


Authors: Assadi SM, Zokaei N, Kaviani H, Mohammadi MR, Ghaeli P, Gohari MR, et al
Social Development, Vol.16, No.1, Year. 2007, Page:169-180,
136.

Assessment of the immune system activity in Iranian patients with Major Depression Disorder (MDD)


Authors: Farid Hosseini R, Jabbari Azad F, Talaee A, Miri S, Mokhber N, Farid Hosseini F, Esmaeili H, Mahmoudi M, Rafatpanah H, Mohammadi MR
Iranian Journal of Immunology, Vol.4, No.1, Year. 2007, Page:38-43,
137.

Autism spectrum disorders: Etiology and pharmacotherapy


Authors: Mohammadi MR, Akhondzadeh S
Current Drug Therapy, Vol.2, No.2, Year. 2007, Page:97-103,
138.

Sexual Risk-Taking Behaviors among Boys Aged 15-18 Years in Tehran


Authors: Mohammad, K. Farahani, F. K. A. Mohammadi, M. R. Alikhani, S. Zare, M. Tehrani, F. R. Ramezankhani, A. Hasanzadeh, A. Ghanbari, H.
Journal of Adolescent Health, Vol.41, No.4, Year. 2007, Page:407-414,
139.

PTSD symptoms of survivors of an airline event in Teheran


Authors: Mirzamani SM, Mohammadi MR
Archives of Medical Science, Vol.3, No.2, Year. 2007, Page:173-176,
140.

Reproductive knowledge, attitudes and behavior among adolescent males in Tehran, Iran


Authors: Mohammadi MR , Mohammad K , Farahani FK , Alikhani S , Zare M , Tehrani FR , Ramezankhani A , Alaeddini F , Mohammadi, M. R. Mohammad, K. Farahani, F. K. A. Alikhani, S. Zare, M. Tehrani, F. R. Ramezankhani, A. Alaeddini, F.
International Family Planning Perspectives, Vol.32, No.1, Year. 2006, Page:35-44,
141.

Prevalence of social phobia and its comorbidity with psychiatric disorders in Iran


Authors: Mohammadi MR , Ghanizadeh A , Mohammadi M , Mesgarpour B , Mohammadi MR, Ghanizadeh A, Mohammadi M, Mesgarpour B
Depression and anxiety, Vol.23, No.7, Year. 2006, Page:405- 411,
142.

Comparing the effects of clomipramine and fluoxetine on fasting blood glucose in children with obsessive- compulsive disorder


Authors: Ghaeli P, Mohammadi MR, Torkzaban R, Hashemian F
Iranian Journal of Psychiatry, Vol.1, No.1, Year. 2006, Page:40-42,
143.

Combination of Citalopram and Nortriptyline in Treatment of Moderate to Severe Major Depression: A Double-blind, Placebo- controlled Trial


Authors: Raisi F, Habibi N, Nasehi AA, Mohammadi MR
Iranian Journal of Psychiatry, Vol.1, No.1, Year. 2006, Page:35-39,
144.

Prevalence of psychological problems amongst Iranian immigrant children and adolescents in UK


Authors: Mohammadi MR, Taylor E, Fombonne E
Iranian Journal of Psychiatry, Vol.1, No.1, Year. 2006, Page:12-18,
Download
145.

Behavioral group therapy effect on Bam earthquake related PTSD symptoms in children: A randomized clinical trial


Authors: Mahmoudi-Gharaei M, Mohammadi MR, Bina M, Fakour Y, Naderi F
Iranian Journal of Pediatrics, Vol.16, No.1, Year. 2006, Page:25-33,
146.

Post-traumatic stress disorder symptoms of children following the occurrence of Tehran city park disaster


Authors: Mirzamani M, Mohammadi MR, Besharat MA
Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, Vol.140, No.3, Year. 2006, Page:187-198,
147.

Prevalence of Mood Disorders in Iran


Authors: Mohammadi MR, Ghanizadeh A, Davidian H, Noorbala AA, Malekafzali H, Naghavi HR, et al.
Iranian Journal of Psychiatry, Vol.1, No.2, Year. 2006, Page:59-64,
148.

Prevalence of epilepsy and co-morbidity of psychiatric disorders in Iran


Authors: Mohammadi MR, Ghanizadeh A, Davidian H, Mohammadi M, Norouzian M.
Seizure- European Journal of Epilepsy , Vol.15, No.7, Year. 2006, Page:476-482,
149.

Improving the dictation in attention deficit hyperactivity disorder by using computer based interventions: a clinical trial


Authors: Najafi M, Mohammadi MR, Asari S, Basirnia A, Tehrani-doost M, Alaghband-Rad J.
Iranian Journal of Psychiatry, Vol.1, No.3, Year. 2006, Page:123-127,
150.

Iran’s contribution to child and adolescent mental health research (1973-2002): A scientometric analysis


Authors: Nejatisafa AA, Mohammadi MR, Sharifi V, Rad-Goodarzi R, Sahimi Izadian E, Farhoudian A, et al
Iranian Journal of Psychiatry, Vol.1, No.3, Year. 2006, Page:93-97,
Download
151.

Application of the PTSD symptoms scale (PSS) for Iranian PTSD patients


Authors: Mirzamani M, Mohammadi MR, Besharat MA
Medical Journal of Islamic Republic of Iran, Vol.19, No.4, Year. 2006, Page:345-348,
Download
152.

Psychometric properties of the Farsi translation of the kiddie schedule for affective disorders and schizophrenia-present and lifetime version


Authors: Ghanizadeh A , Mohammadi MR , Yazdanshenas A , Ghanizadeh A, Mohammadi MR, Yazdanshenas A
BMC psychiatry, Vol.6, No.1, Year. 2006, Page:10,
153.

Psychosocial group interventions on Bam earthquake related PTSD symptoms in adolescents


Authors: Gharaei MM, Mohammadi MR, Fakour Y, Momtazbakhsh M
Iranian Journal of Pediatrics, Vol.15, No.3, Year. 2005, Page:229-236,
154.

Correlation among Neuropsychological tests and Questionnaires in Attention Deficit Hyperactivity Disorder


Authors: Najafi M, Mohammadi MR, Alaghband Raad J, Tehrani Doost M, Assari S
Iranian Journal of Pediatrics, Vol.15, No.1, Year. 2005, Page:5-12,
Download
155.

Passiflora incarnata in the treatment of attention-deficit hyperactivity disorder in children and adolescents


Authors: Akhondzadeh S, Mohammadi MR, Momeni F
Therapy, Vol.2, No.4, Year. 2005, Page:609-614,
156.

The impact of Bam earthquake on substance users in the first 2 weeks: A rapid assessment


Authors: Movaghar, A.R.adf , Goodarzi, R.R.a, Izadian, E.a, Mohammadi, M.R.bc, Hosseini, M.d, Vazirian, M.de
Journal of Urban Health, Vol.82, No.3, Year. 2005, Page:370-377,
157.

Suicidal attempt and psychiatric disorders in Iran


Authors: Mohammadi MR , Ghanizadeh A , Rahgozart M , Noorbala AA , Malekafzali H , Davidian H , Naghavi H , Soori H , Yazdi SA , Mohammadi MR, Ghanizadeh A, Rahgozar M, Noorbala AA, Malekafzali H, Davidian H, Naghavi HR, Soori H, Bagheri Yazdi SA
Suicide and Life-Threatening Behavior, Vol.35, No.3, Year. 2005, Page: 309- 316,
158.

An epidemiological survey of psychiatric disorders in Iran


Authors: Mohammadi MR , Davidian H , Noorbala AA , Malekafzali H , Naghavi HR , Pouretemad HR , Yazdi SA , Rahgozar M , Alaghebandrad J , Amini H , Razzaghi EM , Mesgarpour B , Soori H , Mohammadi M , Ghanizadeh A , Mohammadi, M. R. Davidian, H. Noorbala, A. A. Malekafzali, H. Naghavi, H. R. Pouretemad, H. R. Yazdi, S. A. B. Rahgozar, M. Alaghebandrad, J. Amini, H. Razzaghi, E. M. Mesgarpour, B. Soori, H. Mohammadi, M. Ghanizadeh, A.
Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health, Vol.1, No.26, Year. 2005, Page:16,
159.

Home based intensive behavioural treatment for children with pervasive developmental disorders: recent outcome


Authors: Pouretemad HR, Khoshabi K, Golabi P, Mohammadi MR
International Journal Of Psychiatry, Vol.39, No.5, Year. 2004, Page:568-569,
160.

Cyproheptadine in the treatment of autistic disorder: A double-blind placebo-controlled trial


Authors: Akhondzadeh S, Erfani S, Mohammadi MR, Tehrani-Doost M, Amini H, Gudarzi SS, et al
Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, Vol.29, No.2, Year. 2004, Page:145-150,
161.

Selegiline in comparison with methylphenidate in attention deficit hyperactivity disorder children and adolescents in a double-blind, randomized clinical trial


Authors: Mohammadi, M. R. Ghanizadeh, A. Alaghband-rad, J. Tehranidoost, M. Mesgarpour, B. Soori, H.
Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, Vol.14, No.3, Year. 2004, Page:426-433,
163.

Changing of students’ view toward addiction by self-introduced drug abusers and their families (addiction against addiction)


Authors: Younesi J, Mohammadi MR
Medical Journal of the Islamic Republic of Iran , Vol.17, No.4, Year. 2004, Page:297-300,
164.

Prevalence of obsessive-compulsive disorder in Iran


Authors: Mohammadi MR , Ghanizadeh A , Rahgozar M , Noorbala AA , Davidian H , Afzali HM , Naghavi HR , Yazdi SA , Saberi SM , Mesgarpour B , Akhondzadeh S , Alaghebandrad J , Tehranidoost M , Mohammadi, M.R.ab , Ghanizadeh, A.a , Rahgozar, M.c , Ali Noorbala, A.a , Davidian, H.a , Afzali, H.M.d , Naghavi, H.R.a , Bagheri Yazdi, S.A.e , Saberi, S.M.f , Mesgarpour, B.b , Akhondzadeh, S.a , Alaghebandrad, J.a , Tehranidoost, M.a
Prevalence of obsessive-compulsive disorder in Iran, Vol.4, Year. 2004,
165.

Efficacy of theophylline compared to methylphenidate for the treatment of attention-deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: a pilot double-blind randomized trial


Authors: Mohammadi MR , Kashani L , Akhondzadeh S , Izadian ES , Ohadinia S , Mohammadi MR, Kashani L, Akhondzadeh S, Izadian ES, Ohadinia S.
Journal of clinical pharmacy and therapeutics, Vol.29, No.2, Year. 2004, Page:139-144,
166.

Development, validation and reliability of Child Abuse Self Report Scale (CASRS) in Iranian Students


Authors: Mohammadkhani P, Mohammadi MR, Nazari MA, Salavati MA, Razzaghi OM
Medical Journal of the Islamic Republic of Iran, Vol.17, No.1, Year. 2003, Page:51-58,
167.

Religious values in a group of psychiatric outpatients


Authors: Mirzamani M , Mohammadi MR , Mirzamani, M. Mohammadi, M. R.
Psychological Reports, Vol.92, No.3 I, Year. 2003, Page:787-790,
168.

Melissa officinalis extract in the treatment of patients with mild to moderate Alzheimer's disease: A double blind, randomised, placebo controlled trialAbstract Objective: To assess the efficacy and safety of Melissa officinalis extract using a fixed dose


[Article Link]
Authors: Akhondzadeh S, Noroozian M, Mohammadi MR, Ohadinia S, Jamshidi AH, Khani M.
Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry, Vol.74, No.7, Year. 2003, Page:863-866,
169.

Adjunctive estrogen treatment in women with chronic schizophrenia: A double-blind, randomized, and placebo-controlled trial


Authors: Akhondzadeh S, Nejatisafa AA, Amini H, Mohammadi MR, Larijani B, Kashani L, et al.
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, Vol.27, No.6, Year. 2003, Page:1007-1012,
170.

Potentiation of muscimol-induced long-term depression by benzodiazepines but not zolpidem


Authors: Akhondzadeh S , Mohammadi MR , Kashani L , 188. Akhondzadeh S, Mohammadi MR, Kashani L
Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, Vol.26, Year. 2002, Page:1161-1166,
171.

Schizophrenia: Etiology and pharmacotherapy


Authors: Mohammadi MR, Akhondzadeh S
IDrugs, Vol.4, No.10, Year. 2001, Page:1167-1172,
174.

Cyproheptadine in treatment of chronic schizophrenia: A double-blind, placebo-controlled study


Authors: Akhondzadeh S, Mohammadi MR, Amini-Nooshabadi H, Davari-Ashtiani R
Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, Vol.24, No.1, Year. 1999,
175.


Authors: Salehi B, Imani R, Mohammadi MR, Fallah J, Mohammadi M, Ghanizadeh A, Tasviechi AA, Vossoughi A, Rezazadeh SA, Akhondzadeh S.
Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, Vol.34, No.1, Year. 2010, Page:76-80,
176.

Iranian adolescents' insufficient physical activity: A mixed methods explanatory sequential study


Authors: Baheiraei, A. Hamzehgardeshi, Z. Mohammadi, M. R. Mohammadi, E. Nedjat, S.
International Journal of Adolescent Medicine and Health, Vol.28, No.1, Year. 2016, Page:79-89,
177.

Psychiatric Disorders in Iranian Children and Adolescents


Authors: Mohammad Reza Mohammadi, Nastaran Ahmadi, Maryam Salmanian, Fatemeh Asadian- koohestani, Ahmad Ghanizadeh, Ali Alavi, Ayyoub Malek, Saeed Dastgiri, Fatemeh Moharreri, Paria Hebrani, Soroor Arman, Javad Khoshhal Dastjerdi, Ali Motavallian
Iranian Journal of Psychiatry, Vol.11, No.2, Year. 2016, Page:87-98,
178.

Galantamine efficacy and tolerability as an augmentative therapy in autistic children: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial


[Article Link]
Authors: Ghaleiha, A. Ghyasvand, M. Mohammadi, M. R. Farokhnia, M. Yadegari, N. Tabrizi, M. Hajiaghaee, R. Yekehtaz, H. Akhondzadeh, S.
Journal of psychopharmacology (Oxford, England), Vol.28, No.7, Year. 2014, Page:677-685,
179.

Abnormalities of quantitative electroencephalography in children with Asperger disorder in various conditions


Authors: Sheikhani A, Behnam H, Noroozian M, Mohammadi MR, Mohammadi M
Research in Autism Spectrum Disorders, Vol.3, No.2, Year. 2009, Page:538-546,
180.

Religiosity, anxiety, and depression among a sample of iranian medical students


Authors: Vasegh, S. Mohammadi, M. R.
International Journal of Psychiatry in Medicine, Vol.37, No.2, Year. 2007, Page:213-227,
181.

comparison of effectiveness of regulation of working memory function and methylphenidate on remediation of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)(


Authors: Mohammad Reza Mohammadi,Ali Akbar Soleimani, Zahra Farahmand, Samira Keshavarzi, Nastaran Ahmadi
iranian journal of psychiatry, Vol.9, No.1, Page:25-30,
182.

Acetyl-L-carnitine as an adjunctive therapy in the treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents: A placebo-controlled trial


Authors: Abbasi SH , Heidari S , Mohammadi MR , Tabrizi M , Ghaleiha A , Akhondzadeh S , Abbasi SH, Heidari S, Mohammadi MR, Tabrizi M, Ghaleiha A and Akhondzadeh S.
Child psychiatry and human development, Vol.42, No. 3, Year. 2011, Page:367-750,

Farsi

1.

تعيين ويژگي هاي شناختي- رفتاري رانندگان اتوبوس و كاميون طي سوانح ترافيكي 1393-1392


Authors: سيد سلمان علوي، محمدرضا محمدي، حميد سوري، فرشته جنتي فرد، سروش محمدي كلهري،
مجله ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميت ها, Vol.3, No.4, Year. 1394, Page:223-232,
Download
2.

بررسی دلبستگی به خدا و بخشش میان نوجوانان دچار اختلال سلوک در کانون اصلاح و تربیت شهر تهران


Authors: مریم سلمانیان، علی اکبر جوکاریان، علی اصغر کلاهی ، علیرضا ابدی، علی اصغر کرامتی نیا، محمدرضا محمدی
سلامت اجتماعی, Vol.2, No.1, Year. 1394, Page:127-131,
Download
3.

رابطه بین مصرف متیل فنیدات و اضطراب کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه - بیش فعالی


Authors: خانم زهرا برجعلی ، دکتر محمدرضا محمدی
Scientific Research Journal of Shahed University , Vol.2, No.6, Year. 1391, Page:44-37,
Download
4.

Study of school's mental health research articles 1352-1381


Authors: Mansouri N, Sharifi V, Farhoudian A, Goodarzi-Rad R, Rahimi –Movaghar A, Mohammadi MR, Sahimi-Izadian E, Nejatisafa AA
journal of psychology and education, Vol.4, Year. 2009, Page:101-122,
5.

Delusional beliefs in schizophrenia and their normal families and normative testes


Authors: Yaghub Pourikani N, Sharifi V, Mohammadi MR, Amini H
Advances in cognitive scienc, Vol.10, No.1, Year. 2008, Page:51-57,
6.

توپيرامات و والپروات سديم همراه با ليتيوم به عنوان درمان کمکي در اختلال دو قطبي نوجوانان: کارآزمايي باليني تصادفي شده


Authors: محمودي قرايي جواد*, علاقبندراد جواد, فريدحسيني فرهاد, محمدي محمدرضا, تهراني دوست مهدي, شهريور زهرا, قائلي پديده, فقيهي تكتم
مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) , Vol.14, No.2, Year. 1387, Page:122-130,
Download
7.

میزان شیوع اختلال نقصتوجه و بیشفعالیدر کودکان دبستانی شهر خرم آباد


Authors: پریسا نامداري ، هدایت نظري، محمدجواد طراحی ، محمدرضا محمدي
فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان, Vol.10, No.4, Year. 1387, Page:43-48,
Download
8.

تاثير خانواده درمانگری شناختی ـ‌رفتاری بر تغيير جنسيت طلبی با تاکيد بر روان درمانگری معنوی (نتايج يک تک بررسی)


Authors: محمد خداياري فرد، محمدرضا محمدي، اكرم پرند
علوم روانشناختی, Vol.5, No.20, Year. 1385, Page:305-317,
9.

آسیب‌شناسی روانی و مشکلات شخصی و ارتباطی مردانی که مرتکب خشونت خانوادگی می‌شوند


Authors: پروانه محمدخانی ، محمدرضا محمدی، ابراهیم رضایی‌دوکاهه، هدیه آزادمهر
توانبخشی, Vol.7, No.4, Year. 1385, Page:6-14,
Download
10.

روند پژوهش‌های انجام شده در زمینه اختلال‌های روانپزشکی در ایران


Authors: دكتر علی فرهودیان *، دكتر رضا رادگودرزی، دكتر آفرین رحیمی‌موقر، دكتر ونداد شریفی، دكتر محمد رضا محمدی، دكتر الهه سهیمی ایزدیان، نغمه منصوری، دكتر علی‌ اکبر نجاتی صفا
مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, Vol.12, No.4, Year. 2007, Page:327-336,
11.

شيوع و تغييرات مصرف مواد در بازماندگان زلزله بم هشت ماه پس از زلزله


Authors: آفرين رحيمي موقر، علي فرهوديان، رضا راد گودرزي، ونداد شريفي، مسعود يونسيان، محمدرضا محمدي
پایش, Vol.6, No.3, Year. 1386, Page:209-217,
Download
12.

ویژگیهای تصویربرداری مغز افراد دچار اختلال هویت جنسی در مقایسه با افراد سالم


Authors: دکتر بهنام اوحدی،دکتر محمدرضا محمدی،دکتر الهام رحیمیان،دکتر فیروزه رئیسی،دکتر مهدی صابری،دکتر محمد اربابی،دکتر علی پاشا میثمی،دکتر مریم نوروزیان
تازههای علوم شناختی, Vol.9, No.3, Year. 1386, Page:20-25,
Download
13.

اثربخشی آموزش کنترل استرس در کاهش اضطراب و افسردگی شرکت کنندگان در کلاس کنکور


Authors: حسن کاویانی، مهرانگیز پور ناصح، سعید صیادلو،محمدرضا محمدی
تازه های علوم شناختی, Vol.9, No.2, Year. 1386, Page:61-68,
Download
14.

عملکرد پژوهشی و نیازهای آموزش پژوهش اعضای هیئت علمی دندانپزشکی کشور-1383


Authors: اصغر عبادی فر ، محمدرضا محمدی، ناصر ولائی
مجله دندانپزشکی, Vol.18, No.4, Year. 1384, Page:95-101,
Download
15.

مقایسه مشکلات دوره بلوغ دختران نوجوان کم توان ذهنی با دختران نوجوان عادی


Authors: لیلا اکرمی، محمود میرزمانی بافقی، عباس داورمنش، محمدرضا محمدی، اکبر بیگلریان نمايش فراداده
فصلنامه پژوهش در حيطه كودكان استثنايي, Vol.7, No.4, Year. 1386, Page:467-492,
Download
16.

بررسی سه دهه مقالات پژوهشی کشور در زمینه اعتیاد


Authors: دکتر آفرین رحیمی موقر، دکتر ونداد شریفی، دکتر محمدرضا محمدی، دکتر علی فرهودیان، دکتر الهی سهیمی ایزدیان، دکتر رضا راد گودرزی، دکتر علی اکبر نجاتی صفا، نغمه منصوری
مجله پژوهشی حکیم, Vol.8, No.4, Year. 1384, Page:37-44,
Download
17.

استفاده از رویکرد نشر اطلاعات در برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد در میان نوجوانان


Authors: دكتر سيدجلال يونسي و دكتر محمدرضا محمدي
دانشور رفتار, Vol.13, No.16, Year. 1385, Page:1-10,
Download
18.

بررسی تغییرات مصرف مواد افیونی و مداخلات موجود در طول سال اول پس از زلزله در بم


Authors: دکتر مسعود یونسیان، دکتر رضا رادگودرزی، دکتر آفرین رحیمیموقر ، دکتر علی فرهودیان ، دکتر محمدرضا محمدی
مجله حکیم, Vol.9, No.1, Year. 2006, Page:52-58,
Download
19.

اثر گروه درمانی مبتنی بر روش های حمایتی و شناختی- رفتاری در درمان مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه زلزله بم


Authors: دکتر یوسف فکور، دکتر جواد محمودی قرائی *، دکتر محمدرضا محمدی، مریم ممتاز‌بخش
مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم, Vol.9, No.2, Year. 1385, Page:63-69,
21.

بررسی مدل علیتی متغیرهای خانواده، ادراک خود نوجوانان و اختلال سلوک


Authors: دکتر حمید رضائیان ،دکتر نیکچهره محسنی، دکتـر زهـره سـرمد ، دکتر بـاقر غبـاری بنـاب ، دکتر محمدرضا محمدی ، فرزاد مؤمنی ، دکتر مسعود غلامعلی لواسانی
حکیم, Vol.9, No.3, Year. 1385, Page:32-38,
Download
22.

مقایسه اثر گروه درمانی شناختی- رفتاری و مداخلات حمایتی گروهی بر نشانه های اختلال استرس پس از سانحه با گروه شاهد در نوجوانان بازمانده از زلزله بم


Authors: جواد محمودی قرائی ، محمد رضا محمدی، مهدی بینا، محمد تقی یاسمی، یوسف فکور
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران, Vol.64, No.8, Year. 1385, Page:57-67,
23.

he effect of psychosocial supportive interventions on PTSD symptoms after Bam earthquake


Authors: Fakour Y, Mahmoudi-gharaie J, Mohammadi MR, Karimi M, Azar M, Momtazbakhsh M
Tehran University Medical Journal, Vol.64, No.9, Year. 2006, Page:55-64,
24.

روند سه دهه پژوهش بهداشت روان در ایران: 1381- 1352


Authors: Rad-Goodarzi R, Sharifi V, Rahimi Movaghar A, Farhoudian A, Sahimi Izadian E, Mohammadi MR, et al
Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research , Vol.4, No.3, Year. 2006, Page:1-14,
25.

تغییرات میزان مصرف مواد اپیوئیدی و عوامل موثر برآن در بازماندگان زلزله بم هشت ماه پس از زلزله


Authors: آفرین رحیمی موقر،علی فرهودیان، رضا راد گودرزی،ونداد شریفی، مسعود یونسیان، محمدرضا محمدی
مجله دانشکده پزشکی, Vol.64, No.6, Year. 1385, Page:77-94,
Download
26.

The prevalence of posttraumatic stress disorder and its symptoms among Bam earthquake survivers


Authors: Farhoudian A, Sharifi V, Rahimi Movaghar A, Rad-Goodarzi R, Mohammadi MR, Yunesian M, et al.
Advances in Cognitive Science, Vol.8, No.3, Year. 2006, Page:58-70,
27.

همه گیری شناسی اختلال های روان پزشکی در استان قزوین (1380)


Authors: دکتر محمدرضا محمدی *، سیدعباس باقری یزدی، مهدی رهگذر، دکتر بیتا مسگرپور، دکتر محسن روشن پژوه، دکتر آنا باقری تبریزی
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین, Vol.8, No.4, Year. 1383, Page:36-44,
28.

بررسی همه‏گیری‌شناسی اختلالات روانی استان چهارمحال و بختیاری در سال 1380


Authors: محمدرضا محمدی *، مهدی رهگذر، سیدعباس باقری یزدی، بیتا مسگرپور، مسعود نیک‏فرجام، حمیرا رئیسی
مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد, Vol.6, No.4, Year. 1383, Page:33-42,
Download
29.

همه گیری شناسی اختلالات روانپزشکی در استان همدان در سال 1380


Authors: محمدرضا محمدی ، سیدعباس باقری یزدی، مهدی رهگذر، بیتا مسگرپور، ابوالفضل باب الحوائجی، اعظم لطفی، محمدکاظم ضرابیان
مجله علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان, Vol.11, No.3, Year. 1383, Page:28-36,
Download
31.

نشانگان روانشناختی اثر ضربه در کودکان آزاردیده


Authors: Mohammadkhani P, Mohammadi MR, Rezaee Dogaheh E, Nazari MA
Rehabilitation, Year. 2005, Page:20-28,
32.

How did the health system deal with opioid withdrawal symptoms in Bam earthquake victims during the first two weeks after the disaster?


Authors: Rad Goudarzi R, Rahimi Movaghar A, Sahimi Izadian E, Mohammadi MR, Vazirian M.
Journal of School of Public Health & Institute of Public Health Research, Vol.3, No.3, Year. 2005, Page:1-13,
33.

همه گير شناسي اختلالات روان پزشكي در آذربايجان شرقي در 1380


Authors: دكتر محمدرضا محمدي ، سيدعباس باقري يزدي ، مهدي رهگذر ، يتا مسگرپور ، فرخ كوكبه ، دكتر خديجه قره داغي ، شاپرك نورالهي
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز, Vol.26, No.4, Year. 1383, Page:67-73,
Download
34.

ساخت مقياس تجربه معنوي دانشجويان


Authors: غباري بناب باقر, غلامعلي لواساني مسعود, محمدي محمدرضا
مجله روانشناسي, Vol.9, No.3, Year. 1384, Page:261- 279,
Download
35.

همه‌گیری‌شناسی اختلالات روان‌پزشکی در استان کرمان (سال 1380)


Authors: محمدرضا محمدی، سیدعباس باقری‌یزدی، مهدی رهگذر، بیتا مسگرپور۴، غلامرضا حسینی‌فخر، حشمت‌ا. . برجسته، عباس زامیاد، حمید پرنده‌افشار
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, Vol.4, No.3, Year. 2005, Page:136-145,
36.

رابطه متغيرهاي فرهنگي - اجتماعي و نحوه تعامل والدين با نوجوانان در ايران


Authors: اسعدي سيدمحمد*, شاه منصوري نازيلا, محمدي محمدرضا, رضاعي فرزين, جي سمتانا جوديت
تازه هاي علوم شناختي, Vol.7, No.4, Year. 2005, Page:28-35,
Download
37.

تأثیر بازی کامپیوتری و آموزش تایپ کامپیوتری، بر بی توجهی و تکانشگری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه - بیش فعالی


Authors: مصطفی نجفی ، محمد رضا محمدی، شروین آثاری
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد, Vol.7, No.3, Year. 1384, Page:47-54,
Download
38.

Mental Health Research and Medical Disease: Scientometric Survey


Authors: Izadian E, Rad-Goodarzi R, Rahimi-Movaghar A, Sharifi V, Mohammadi MR, Farhoudian A, et al
Journal of Medical School , Vol.10, Year. 2005, Page:841-850,
39.

پژوهش کتاب‌سنجی نشریات علمی بهداشت روان ایران


Authors: رحیمی موقر، نجاتی صفا، دکتر محمدی، ایزدیان
اندیشه و رفتار, Vol.10, No.1-2, Year. 2004, Page:28-36,
40.

Relationship between attention- deficit/ hyperactivity disorder and pattern of substance use in male adolescents


Authors: Kousha M, Alaghband-rad J, Shahrivar Z, Tehranidoost M, Mohammadi MR, Kiani SA
Advances in Cognitive Science, Vol.5, No.4, Year. 2004, Page:64-72,
41.

همه گيري شناسي اختلالات روانپزشكي در استان كردستان (1380)


Authors: دكتر محمدرضا محمدي، سيدعباس باقري يزدي، مهدي رهگذر، دكتر بيتا مسگرپور، دكتر سيد محمدناصر صارم، مسلم شبرنگ، فريده امين الاسلامي،
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان, Vol.7, No.3, Year. 1382, Page:9-19,
Download
42.

همه‏ گیری‌ شناسی اختلالات روانپزشکی در استان گیلان (سال 1380)


Authors: دکتر محمدرضا محمدی، مهدی رهگذر، سیدعباس باقری‌یزدی، دکتر بیتا مسگرپور، دکتر محمدرسول خلخالی، دکتر محمدرضا فارسی، موسی شرافتی
مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان, Vol.13, No.51, Year. 1383, Page:55-66,
Download
43.

همه گیری شناسی اختلالات روانپزشکی دراستان گلستان (سال1380)


Authors: مهدی رهگذر، دکتر محمدرضا محمدی، دکتر بیتا مسگرپور ، سیدعباس باقرییزدی،5 دکتر براتعلی ملکی ، فرزاد مؤمنی، زهره صفری ، دکتر سید حسن حسینی
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان , Vol.6, No.13, Year. 1383, Page:67-77,
Download
44.

همه گیری شناسی اختلالات روانپزشکی در استان اردبیل


Authors: محمدی محمدرضا *، ره گذر مهدی، باقری یزدی سیدعباس، مسگرپور بیتا *، نیک تاش جهان، داوودنیا بهنام، ستاری بهزاد
The Journal of Urmia University of Medical Sciences , Vol.15, No.3, Year. 1383, Page:174-183,
45.

اثر بازگویی روانشناختی و مداخلات رفتاری گروهی بر نشانههای اختلال استرس پس از سانحه در بازماندگان زلزله بم


Authors: دکتر یوسف فکور ، دکتر محمدرضا محمدی ،دکتر جواد محمودی قرایی ،دکتر مهدی کریمی ،دکتر ماهیار آذر
تازه های علوم شناختی, Vol.6, No.3-4, Year. 1383, Page:85-92,
Download
46.

تاثیر بازی کامپیوتری و آموزش تایپ کامپیوتری، بر بی توجهی و تکانشگری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی


Authors: دکتر مصطفی نجفی، دکتر محمدرضا محمدی، دکتر شروین آثاری
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد, Vol.7, No.3, Year. 1384, Page:47-54,
Download
47.

درمان شناختی- رفتاری اختلال تبدل‌خواهی جنسی با تأکید بر درمان معنوی: بررسی موردی


Authors: دكتر محمد خدایاری‌فرد ، دكتر محمد رضا محمدی، یاسمین عابدینی
اندیشه و رفتار, Vol.9, No.3, Year. 1382, Page:12-21,
Download
48.

میزان مراجعه اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور به بانک اطلاعاتی OVID


Authors: دکتر آرمیتا مردانلو ، دکتر فرشید علاءالدینی، دکتر محمدرضا محمدی، دکتر احمد فیاضبخش
Hakim Research Journal, Vol.6, No.4, Year. 1382, Page:81-87,
Download
49.

همه گیری شناسی اختلالات روان پزشکی در استان ‌مازندران (سال 1380)


Authors: محمدرضا محمدی ، سیدعباس باقری یزدی، مهدی رهگذر، بیتا مسگرپور، فریبا بریمانی، سیده کبری طاهری، شقایق ملک زاده
Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, Vol.13, No.41, Year. 1382, Page:8-18,
Download
50.

همه گیرشناسی اختلالهای روانپزشکی در استان تهران


Authors: دکتر محمدرضا محمدی، مهدی رهگذر، سید عباس باقری یزدی، دکتر حمیدرضا نقوی****، دکتر حمیدرضا پوراعتماد*****، دکتر همایون امینی، محمدرضا رستمی، فریده خلج آبادی فراهانی، دکتر بیتا مسگرپور
Journal of Andisheh-Va- Raftar , Vol.2, Year. 1379, Page:4-13,
Download
51.

همه گیری ‌شناسی اختلالات روانپزشکی در استان یزد (سال ۱۳۸۰)


Authors: محمدرضا محمدی سیدعباس باقری یزدی مهدی ره گذر بیتا مسگرپور جلیل عفتی رضا ابهت
مجله دانشگاه شهید صدوقی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی, Vol.11, No.3, Year. 1382, Page:28-37,
52.

همه ‏گیری‌شناسی اختلالات روان پزشکی در استان لرستان (1380)


Authors: محمدرضا محمدی ، حسین ملک‌افضلی، احمدعلی نوربالا، سیدعباس باقری‌یزدی، مهدی رهگذر، بیتا مسگرپور، میترا صفا، رامین رادفر
یافته, Vol.5, No.4, Year. 1382, Page:3-14,
53.

همه ‏گیری‌ شناسی اختلالات روان‌پزشکی در استان سمنان، سال 1380


Authors: محمدرضا محمدی ، سیدعباس باقری یزدی، مهدی رهگذر، بیتا مسگرپور، بهناز بهنام، اسماعیل ایمانی، علی‌رضا حسن‌زاده، حسین قنبری، خدیجه فرزانه
فصل نامه کومش, Vol.5, No.1, Year. 1382, Page:7-18,
54.

علائم محرومیت در دو هفته اول بعد از زلزله در معتادان بم


Authors: الهه سهیمی ایزدیان ، آفرین رحیمی موقر، رضا گودرزی، محمدرضا محمدی، مهدی حسینی
رفاه اجتماعی, Vol.3, No.13, Year. 1382, Page:133-143,
Download
55.

Databank of Iranian mental health research articles


Authors: Rahimi Movaghar A, Mohammadi MR, Sahimi Izadian E, Mansouri N, Sharifi V
Social Welfare Quarterly, Vol.4, No.14, Year. 2004, Page:259-264,
56.

پایایی و قابلیت اجرای نسخه فارسی مصاحبه ساختار یافته تشخیصی برای DSM-IV


Authors: دکتر ونداد شریفی، دکتر سید محمد اسعدی،دکتر محمدرضا محمدی، دکتر همایون امینی، دکتر حسین کاویانی، دکتر یوسف سمنانی، دکتر امیر شعبانی، دکتر زهرا شهریور، دکتر رزیتا داوری آشتیانی، دکتر میترا حکیم شوشتری، دکتر ارشیا صدیق،دکتر محسن جلالی رودسری
تازه های علوم شناختی, Vol.6, No.1-2, Year. 1383, Page:10-23,
Download
57.

شیوع اختلالات روانپزشکی در استان اصفهان در سال 2001


Authors: محمدی محمدرضا، رهگذر.، باقری یزدی.،بیتا مسگر پور.، ترابی،نصیری
تحقيقات علوم رفتار, Vol.1, No.2, Year. 1382, Page:1-7,
58.

تأثیر فلوکستین و کلومی‌‌پرامین بر قند، چربی و وزن بیماران 17-7 ساله ایرانی مبتلا به اختلال وسواس


Authors: محمدرضا محمدی ، فرزاد مؤمنی،رضا ترکزبان، پدیده قائلی
مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, Vol.8, No.3, Year. 2003, Page:12-19,
59.

همه گیری ‌شناسی اختلالات روانپزشکی در ایران، سال 1380


Authors: دکتر محمدرضا محمدی، دکتر هاراطون داویدیان، دکتر احمدعلی نوربالا، دکتر حسین ملک افضلی، دکتر حمیدرضا نقوی، دکتر حمیدرضا پور اعتماد، سید عباس باقری یزدی، مهدی رهگذر، دکتر جواد علاقبند راد،دکتر همایون امینی، دکتر عمران محمد رزاقی
مجله پژوهشی حکیم, Vol.6, No.1, Year. 1382, Page:55-65,
Download
60.

اختلال‌های روانپزشکی در خانواده کودکان مبتلا به کمبودتوجه- بیش‌فعالی


Authors: دكتر پریا حبرانی، دكتر جواد علاقبندراد، دكتر محمدرضا محمدی
مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, Vol.9, No.1, Year. 1382, Page:12-19,
Download
61.

Reproductive knowledge, attitude and practice of tehranian adolescent aged 15-18 years, 2002.


Authors: Mohammadi MR, Mohammad K, Khalaj Abadi Farahani F, Alikhani S, Zare M, Ramezani Tehrani F, et al
Medical Journal of Reproduction and Infertility, Vol.3, No.15, Year. 2003, Page:237-250,
62.

همه ‌گیری شناسی اختلالات روانپزشکی در استان کهگیلویه و بویراحمد 1380


Authors: محمدرضا محمدی، مهدی رهگذر، سیدعباس باقری یزدی، بیتا مسگرپور، محمدکاظم نظری، علیرضا پوش
ارمغان دانش, Vol.8, No.2, Year. 1382, Page:13-24,
63.

همه گيري شناسي اختلالات روانپزشكي در استان خراسان (1380)


Authors: دكتر محمد رضا محمدي ؛ سيد عباس باقري يزدي ؛ مهدي رهگذر ؛ دكتر بيتا مسگرپور ؛ دكتر علي اكبر رضايي انصاري ؛ دكتر غلامحسين حقدادي ؛ حسين حاجي پور
مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار, Vol.11, No.1, Year. 1383, Page:7-17,
64.

خانوادههای آنان نگرش وابستگان به مواد افیونی و در مورد تأثیر اعتیاد بر صدمات ناشی از زلزلۀ بم


Authors: دکتر آفرین رحیمی موقر،دکتر الهه سهیمی ایزدیان،دکتر رضا رادگودرزی،دکتر محمد رضا محمدی
تازه های علوم شناختی, Vol.5, No.3, Year. 1382, Page:40-46,
Download
65.

سه دهه پژوهشهای بهداشت روان کشور: یک بررسی علم سنجی


Authors: ونداد شریفی، آفرین رحیمی موقر، محمدرضا محمدی،رضا راد گودرزی،الهه سهیمی ایزدیان، علی فرهودیان،نغمه منصوری، علی اکبر نجاتی صفا
تازه های علوم شناختی, Vol.5, No.3, Year. 1382, Page:1-16,
Download
66.

عصاره‌گیری، فرمولاسیون و اثربخشی گیاه زعفران (Crocus sativus L.) به عنوان یک داروی ضدافسردگی در مقایسه با ایمی‌پرامین


Authors: شاهین آخوندزاده *، محمدرضا محمدی، موسی خانی، امیرحسین جمشیدی، علی دلیری‌همپا، شهریار باستانی
فصلنامه گیاهان دارویی, Vol.2, No.8, Year. 1382, Page:55-62,
Download
67.

بررسي شاخص هاي ابعاد و رنگ در آزمون ترسيم آدمك رنگي كودكان و نوجوانان مبتلا به اختلال دو قطبي


Authors: محمدعلي صاحبي، حميدرضا پوراعتماد، محمدرضا محمدي
پایش, Vol.2, No.3, Year. 1382, Page:191-198,
Download
68.

همه گيري شناسي اختلالات روانپزشكي در استان هرمزگان ( سال 1380 )


Authors: دكتر محمدرضا محمدي ، مهدي رهگذر ، سيد عباس باقر يزدي ، دكتر بيتا مسگرپور ، دكتر آرمان زندي ، فرحناز وثوق
مجله پزشكي هرمزگان, Vol.7, No.4, Year. 1382, Page:187-196,
69.

بررسي مقايسه اي اثربخشي فلوكستين و كلومي پرامين در درمان كودكان و نوجوانان مبتلا به اختلال وسواس فكري و عملي


Authors: ترك زبان رضا,مومني فرزاد,محمدي محمدرضا,قائلي پديده
حکیم, Vol.5, No.1, Year. 1381هدف از اين مطالعه بررسي مقايسه اثربخشي فلوكستين و كلومي پرام, Page:37-42,
70.

روان درماني معنوي


Authors: دكتر محمدرضا محمدي ؛ دكتر هوشمند هاشمي كهن زاد
طب و تزکیه, Vol.10, No.2, Year. 1380, Page:104-120,
71.

مطالعه بالینی عصاره Salvia officinalis در درمان دمانس نوع آلزایمر خفیف تا متوسط: یک مطالعه تصادفی دو سو بی خبر در مقایسه با دارونما


Authors: شاهين آخوندزاده، مريم نوروزيان ، محمدرضا محمدي ، سينا اوحدي نيا ، اميرحسين جمشيدي ، موسي خاني
فصلنامه گیاهان دارویی, Vol.1, No.3, Year. 1381, Page:33-42,
Download
72.

تحقیقات علوم پزشکی در ایران و جهان از دیدگاه سیستمی


Authors: دکترمحمدرضا محمدی، دکتر بیتا مسگرپور
Hakim Research Journal, Vol.5, No.2, Year. 1381, Page:151-167,
73.

Children Psychotherapy


Authors: Mohammadi MR, Momeni F
Psychotherapical Novelties, Vol.4, No.25-26, Year. 2002, Page:26-41,
75.

Preliminary investigation of religious value in a group of psychiatric patients using Allport, Vernon and Lindzey`s study of values test


Authors: Mirzamani M, Mohammadi MR
Hakim Research Journal , Vol.4, No.1, Year. 2001, Page:51-59,
76.

مشکلات عاطفی و روانی ناشی از ناباروری و راهکارهای مقابله با آنها


Authors: دکتر محمدرضا محمدی، خدیجه خلج آبادی فراهانی
فصلنامه باروری و ناباروری, Vol.2, No.8, Year. 1380, Page:33-39,
Download
77.

اختلالات هویت جنسی دوران کودکی


Authors: محمدرضا محمدی ، فرزاد مومنی، فرزانه مهرابی
توانبخشی, Vol.1, No.2, Year. 1379, Page:75-86,
Download
78.

کیفیت زندگی و الدین کودکان آزار دیده


Authors: دکتر پروانه محمد خانی، دکتر علی دلاور، دکتر محمد رضا محمدی
اندیشه و رفتار, Vol.6, No.2, Year. 1379, Page:37-47,
Download
79.

Elder’s depression, anxiety, apprehension


Authors: Rahgozar M, Mohammadi MR
Hakim Research Journal , Vol.2, Year. 1999, Page:103-113,
80.

The effect of war stress and mental disorders in paraplegic war patients


Authors: Mohammadi MR
Journal of Nabz, Vol.2, Year. 1995, Page:22-26,
81.

Psychiatric disorders in combat injured patients


Authors: Noorbala AA, Mohammadi MR
Journal of Nabz, Vol.6, Year. 1995, Page:14-18,
82.

بررسی اختلالات روانپزشکی شایع گروهی از آزادگان ایرانی


Authors: احمدعلی نوربالا ، محمدرضا محمدی
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران, Vol.6, Year. 1995, Page:24-30,
Download

ارائه ها و خلاصه ها

English

1.

The international congress of psychology


Location: Karachi, Pakistan,
Date: 1990-Type : Abstract, Lecturer,
2.

The 6th international congress on opioides and alcohol against of life


Location: Rome,
Date: 1991-Type : Presentaion, Lecturer,
3.

The 2nd international congress of world Islamic association on mental health


Location: Lahore, Pakistan,
Date: Oct 1991-Type : Presentaion, Lecturer,
4.

Disability in Asia and Pacific Ocean


Location: Pecan, China,
Date: 1992-Type : Presentaion, Lecturer,
5.

Technology, disability and management of rehabilitation centre


Location: Homburg and Stuttgart, Germany,
Date: 1992-Type : Presentaion, Lecturer,
6.

The 1st Iranian orthopaedics & prosthetics congress


Location: Otto bock,
Date: Nov 9-10, 1993-Type : Presentaion, Lecturer,
7.

Ageing and disability


Location: Bangkok, Thailand,
Date: 1993-Type : Presentaion, Lecturer,
8.

5Management of blind persons programs


Location: Cairo, Egypt,
Date: 1993-Type : Presentaion, Lecturer,
9.

Congress on bilingual education in deaf persons


Location: Stockholm, Sweden,
Date: 1993-Type : Presentaion, Lecturer,
10.

Technology and disable people


Location: Los Angeles, USA,
Date: 1994-Type : Presentaion, Lecturer,
11.

Congress on management and leadership of social development


Location: Manila, Philippine,
Date: 1994-Type : Presentaion, Lecturer,
12.

The congress on psychiatry and religion


Location: 1996,
Type : Presentaion, Lecturer,
13.

Eating disorder seminar


Location: London, England,
Date: 1997-Type : Presentaion, Lecturer,
14.

The 7th World Congress of Biological Psychiatry


Location: Berlin, Germany,
Date: Jul 1-6, 2001-Type : Presentaion, Lecturer,
15.

The Xth European Conference on Developmental Psychology


Location: Sweden,
Date: Aug 22-26, 2001-Type : Presentaion, Lecturer,
16.

XII World Congress of Psychiatry, Yokohoma


Date: . Aug 24-29, 2002. -Type : Presentaion, Lecturer,
17.

The 1st khalij Conference on mental health


Location: Kuwait,
Date: 2003-Type : Presentaion, Lecturer,
18.

The European Conference on survey of psychiatry


Location: Malaga, Spain,
Date: 2004-Type : Presentaion, Lecturer,
19.

The Conference on spirituality and health


Location: Adlayid, Australia,
Date: 2005-Type : Presentaion, Lecturer,
20.

The International congress of psychotherapy in Japan and the Third international conference of the Asian Federation for psychotherapy


Location: Japan ,
Date: 2006-Type : Presentaion, Lecturer,
21.

The 26th international congress of applied psychology


Location: Athenian, Greece,
Date: 2006-Type : Presentaion, Lecturer,
22.

The International Congress on World psychiatric Association


Location: Istanbul, turkey,
Date: 2006-Type : Presentaion, Lecturer,

Farsi

1.

Computer in management training especially for Welfare Organization


Location: Tehran, Iran,
Date: Dec 8-15, 1991-Type : Presentaion, Lecturer,
2.

Symposium on survey of neurological and psychological effect of war


Location: Tehran, Iran,
Date: May 28-30, 1991-Type : Presentaion, Lecturer,
3.

The 2nd symposium on stress


Location: Tehran, Iran,
Date: Feb 16-18, 1992.-Type : Presentaion, Lecturer,
4.

The 1st international congress of therapeutic drug level monitoring


Location: Tehran, Iran,
Date: March 1-3, 1992-Type : Presentaion, Lecturer,
5.

Advanced management program


Location: Tehran, Iran,
Date: Dec 16-17, 1992-Type : Presentaion, Lecturer,
6.

The annual congress on psychiatry and clinical psychology


Location: Tehran, Iran,
Date: Nov 22-25, 1992-Type : Presentaion, Lecturer,
7.

National strategic management education seminar


Location: Tehran, Iran,
Date: Oct 4-16, 1992-Type : Presentaion, Lecturer,
8.

Methodology of research in mental health


Location: Tehran, Iran,
Date: Nov 22-29, 1993-Type : Presentaion, Lecturer,
9.

The congress on psychology and psychiatry research in Iran


Location: Tehran, Iran,
Date: Dec 20-23, 1993-Type : Presentaion, Lecturer,
10.

The 2nd congress on toxicology


Location: Tabriz, Iran,
Date: Oct 12-14, 1994-Type : Presentaion, Lecturer,
11.

The congress on cultural- social psychiatry


Location: Tehran, Iran,
Date: May 3-5, 1994-Type : Presentaion, Lecturer,
12.

Department of psychiatry,


Location: Tehran, Iran,
Date: May 24-26, 1994-Type : Presentaion, Lecturer,
13.

Continuing education program on psychiatry


Location: Tehran, Iran,
Date: Oct 28-31, 1995-Type : Presentaion, Lecturer,
14.

The international congress on mental and military health


Location: Tehran, Iran,
Date: Nov 17, 1999-Type : Presentaion, Lecturer,
15.

The 4th seminar on mental health and behavioural disorders in children and adolescents


Location: Zanjan, Iran,
Date: Oct 19-21, 2000-Type : Presentaion, Lecturer,
16.

Evaluation and standardization of examination tests


Location: Tehran, Iran,
Date: Jan 10-11, 2000-Type : Presentaion, Lecturer,
17.

The 1st international congress on religion effect in mental health


Location: tehran,
Date: Apr 16-18, 2001-Type : Presentaion, Lecturer,
18.

The 1st national congress on total quality management in health and medical education


Location: Tehran, Iran,
Date: July 8-10, 2001-Type : Presentaion, Lecturer,
19.

Four day meeting informal consultation on health research management


Location: Tehran, Iran,
Date: 29 Apr - 2 May, 2001-Type : Presentaion, Lecturer,
20.

The 7th international seminar on hygienic and cosmetic industries


Location: Tehran, Iran,
Type : Presentaion, Lecturer,
21.

The 6th congress on psychology and psychiatry research in Iran


Location: Tehran, Iran,
Date: 2002-Type : Presentaion, Lecturer,
22.

The 1st Congress of Entrepreneurship in Health Sector


Location: Shiraz,
Date: 2002-Type : Presentaion, Lecturer,
23.

Seminar on Environmental Factors and Infertility


Location: Tehran, Iran,
Date: Jan 30-31, 2002-Type : Presentaion, Lecturer,
24.

The 1st International Congress on Child and Adolescent Psychiatry


Location: Tehran, Iran,
Date: April 27-30, 2002-Type : Presentaion, Lecturer,
25.

The 2nd Congress on Clinical Psychology


Location: Tehran, Iran,
Date: May 14-15, 2002.-Type : Presentaion, Lecturer,
26.

Seminar on evaluation of abortion in Iran


Date: 2002-Type : Presentaion, Lecturer,
27.

The annual congress on Iranian psychiatric Association scientific, pharmacotherapy in psychology


Location: tehran,
Date: 2002-Type : Presentaion, Lecturer,
28.

Congress on schizophrenia, treatment and rehabilitation


Date: 2002-Type : Presentaion, Lecturer,
29.

The 1st Congress on Scientific News of Addiction


Location: Tehran, Iran.,
Date: 2002-Type : Presentaion, Lecturer,
30.

day congress on child ADHD


2003Type : Presentaion, Lecturer,
31.

The annual congress on Iranian psychiatric Association scientific with title of "treatment management in psychology"


Date: 2003-Type : Presentaion, Lecturer,
32.

Continuing education program on child and adolescent psychiatry especially for psychiatrist


Date: 2003-Type : Presentaion, Lecturer,
33.

The 5 th international Congress on child and adolescents mental health


Date: 2003-Type : Presentaion, Lecturer,
34.

The international Congress on "hygiene, treatment and management of crisis in unexpected events


Date: 2003-Type : Presentaion, Lecturer,
35.

The 1nd symposium on social welfare


Date: 2003-Type : Presentaion, Lecturer,
36.

The 5st Seminar on quality managers


seminar
Date: 2004-Type : Presentaion, Lecturer,
37.

The Scientific Congress on PTSD


Location: Tehran, Iran,
Date: 2007-Type : Presentaion, Lecturer,
38.

The 19st International Congress on Children


Location: Tehran, Iran,
2007Type : Presentaion, Lecturer,
39.

Abstract meeting British journal of clinical pharmacology


Location: Tehran,
Date: 2007-Type : Presentaion, Lecturer,
40.

The 8th annual congress on Iranian psychiatric Association scientific


Location: Tehran,
Date: 2008-Type : Presentaion, Lecturer,
41.

The 9th annual congress on Iranian psychiatric Association scientific


Location: Tehran,
Date: 2009-Type : Presentaion, Lecturer,
1.

Autism Research and Treatment Journal


Editor,
2.

International Journal of Mental Health and Addiction


Editor,
3.

Medical Journal of I.R. Iran


Editor,
4.

Andisheh- Va- Raftar


Editor,
5.

Research Journal of Hakim


Editor,
1.

1- Microsoft Office 2- SPSS


1.

eCOMMUNITY: International Journal of Mental Health and Addiction


Activity Type:Editor
2.

Medical Journal of I.R. Iran


Activity Type:Editor
3.

Andisheh- Va- Raftar (Iranian Journal of Thought and Behaviour


Activity Type:Member Of Board
4.

Research Journal of Hakim


Activity Type:Editor
5.

Supportive Psychiatric Clients Association


Activity Type:Member
6.

Iranian Medical Council


Activity Type:Member
7.

Iranian Scientific Society of Addiction Supportive Psychiatric Clients Association


Activity Type:Member
8.

Iranian Epilepsy Association


Activity Type:Member
9.

Iranian Child and Adolescent Psychiatry Association


Activity Type:Member
10.

Iranian Psychiatrist Association


Activity Type:Member
11.

Association of Child Psychology and Psychiatry


Activity Type:Member
12.

National Iranian board of child and adolescent psychiatry, Ministry of Health


Activity Type:Member
2000-Present
13.

National Iranian board of child and adolescent psychiatry


Activity Type:Member
2000-Present
1.

Anxiety and Mood Disorder
• Cognitive domain of depression
• Psychological assessment in psychiatric disorder
• Cognitive domain of OCD
• Obsessive-compulsive spectrum disorder
• Training in cognitive therapy
• Cross-cultural aspects of clinical practice

Top