دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

بهاره يزدي زاده

اطلاعات تماس
تلفن: 88975658
مرتبه علمی
دانشیار
دانشکده
مرکز تحقیقاتی
بهره برداري از دانش سلامت
درباره
آخرین به روزرسانی: 1397/11/08

Ph.D

1.

Knowledge Translation


Ph.D.

B.Sc

1.

Principles of Health Technology Assessment


B.Sc.

MD

1.

Basic Epidemiology


MD.
1.

Knowledge Translation


خلاصه, Lecturer
2.

Evidence Informed Policy Making


خلاصه, Lecturer
3.

Training Program on Data Analysis and Report Writing


EMRO, Tehran University of Medical Science, 2004 خلاصه, Participant
4.

Summer School on “Modern Methods in Biostatics and Epidemiology


Harvard School of Public Health and Karolinska Institute , Venice, Italy, 2004 خلاصه, Participant
5.

"Problem Solving" and” Public Health Practice”


Johns Hopkins Fall Institute in Health Policy and Management, Barcelona, Spain , 2008 خلاصه, Participant
6.

Cluster Randomized Trial, Design and Analysis


university of Sheffield and University College, London/UK, Isfahan Medical Science University, 2008 خلاصه, Participant
7.

ICD-O Coding System and Introduction to Canreg-4 Software for Cancer Registry


(International Agency for Research on Cancer (IARC, Cancer Research Center, Tehran University of Medical Science, 2003 خلاصه, Participant
8.

How report the finding of qualitative studies


Tehran University, 2008 خلاصه, Participant
1.

ارزیابی تاثیر برنامه ارزیابی فناوری سلامت ایران


Status: Running, Executers: بهاره یزدی زاده, Main Partners: فریده محتشم,
2.

طراحی چارچوب ضمنی و مدل فرایندی برای نظام مراقبت سلامت خانواده در ایران


Status: Completed, Executers: بهاره یزدی زاده, Sponser: دفتر سازمان بهداشت جهانی در ایران, Main Partners: دکتر سید رضا مجدزاده، دکتر آیت احمدی,
3.

ارزیابی برون داده های تحقیق و توسعه علوم پزشکی در ایران


Status: Completed,
4.

ارزيابي وضعيت مقالات منتشر شده در زمينه نظام سلامت در ايران وكشورهاي مصر، تركيه،و پاكستان: ارزيابي نوع مطالعه، كيفيت، و قابليت كاربرد


Status: Completed, Executers: بهاره یزدی زاده,

راهنما

1.

ارزیابی فناوری سلامت: غربالگری بیماری گالاکتوزمی در نوزادان تازه متولد شده در ایران


روح اله لک,
M.S, ارزیابی فناوری سلامت,
2.

تعیین عوامل موثر بر رفتار ارائه دهندگان خدمت در گزارش عوارض دارویی آنتی بیوتیکها در بیمارستانها و تعیین مداخلات مناسب


گلوریا شلویری,
Ph.D,
3.

ارزیابی Ciclesonide و مقايسه آن با Beclometasone،Budesonide و Fluticasone در درمان آسم پايدار


,
M.S,

مشاور

1.

ارزیابی فناوری سلامت در سطح بیمارستان‌: یک مرور رئالیست


,
M.S,
2.

بررسی چگونگی ارتقای گزارش دهی بیماری ها در بخش خصوصی با مطالعه عوامل موثر بر تغییر رفتار پزشکان شهر تهران: آنالیز متغیرهای واسط در مدل رفتاری TPB با استفاده از SEM


,
Ph.D,
3.

بررسی بهره‌برداری از شواهد پژوهشی برای پشتیبانی از سیاستگذاری‌های سلامت و طراحی مداخلات برای بهبود آن


,
Ph.D,

Farsi

1.

کتاب اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران، مرگ مادران باردار


Authors: بهاره یزدی زاده، نسرین چنگیزی، سید رضا مجدزاده
فارسی, 1393, تالیف

Farsi

1.

کتاب جامع بهداشت عمومی، فصل چهاردهم، ارزیابی فناوری سلامت


Authors: سید رضا مجدزاده، بهاره یزدی زاده
تالیف

مقالات

English

1.

Perceived barriers to reporting adverse drug events in hospitals: a qualitative study using theoretical domains framework approach.


Authors: Mirbaha F, Shalviri G, Yazdizadeh B, Gholami K, Majdzadeh R
Implement Sci, Year. 2014,
2.

Research's Practice and Barriers of Knowledge Translation in Iran.


Authors: Nedjat S, Gholami J, Yazdizadeh B, Nedjat S, Maleki K, Majdzadeh R.
Iran J Public Health, Vol.43, No.7, Year. 2014,
3.

How can we establish more successful knowledge networks in developing countries? Lessons learnt from knowledge networks in Iran.


Authors: Yazdizadeh B, Majdzadeh R, Alami A, Amrolalaei S.
Health Res Policy Syst, Vol.12, No.63, Year. 2014,
4.

Application of Capture-Recapture for Fine-Tuning Uncertainties about National Maternal Mortality Estimates


Authors: Bahareh Yazdizadeh, Kazem Mohammad, Saharnaz Nedjat, Nasrin Changizi, Arash Azemikhah, Nahid Jafari, Laleh Radpoyan, Reza Majdzadeh
Int J Prev Med, Vol.5, No.5, Year. 2014,
5.

Development of evidence-based health policy documents in developing countries: a case of iran


Authors: Imani-Nasab MH, Seyedin H, Majdzadeh R, Yazdizadeh B, Salehi M
Glob J Health Sci, Vol.7, No.6, Year. 2014,
6.

Health Science and Technology Evaluation: Emerging for Innovation


Authors: Yazdizadeh,B
Int J Prev Med, Vol.4, No.9, Year. 2013,
7.

Barriers of clinical practice guidelines development and implementation in developing countries: a case study in Iran


Authors: Baradaran SZ, Nedjat S, Yazdizadeh B, Nedjat S, and Majdzadeh R
Int J Prev Med, Vol.4, No.3, Year. 2013,
8.

Inequality in Maternal Mortality in Iran: An Ecologic Study


Authors: Tajik P, Nedjat S, Emami Afshar N, Changizi N, Yazdizadeh B, Azemikhah A, Aamrolalaei S, Majdzadeh R
Int J Prev Med, Vol.3, No.2, Year. 2012,
9.

Strengthening Evidence-Based Decision-Making ; Is it possible without improving health system stewardship?


Authors: Majdzadeh R, Yazdizadeh B, Nedjat S, Gholami J, Ahghari Sh
Health Policy Plan, Vol.27, No.6, Year. 2012,
10.

Cesarean section rate in Iran, multidimensional approaches for behavioral change of providers: a qualitative study.


Authors: Yazdizadeh B, Nedjat S, Mohammad K, Rashidian A, Changizi N, Majdzadeh R
BMC Health Serv Res, Vol.11;5, No.159, Year. 2011,
11.

How should we assess knowledge translation in research organizations; designing a knowledge translation self-assessment tool for research institutes (SATORI).


Authors: Gholami J, Majdzadeh R, Nedjat S, Nedjat S, Maleki K, Ashoorkhani M, Yazdizadeh B
Health Res Policy Syst, Vol.22:9, No.10, Year. 2011,
12.

Linking research to action' in Iran: two decades after integration of the Health Ministry and the medical universities


Authors: Majdzadeh R, Nedjat S, Denis JL, Yazdizadeh B, Gholami J
Public Health, Vol.124, No.7, Year. 2010,
13.

Systematic review of methods for evaluating healthcare research economic impact.


Authors: Yazdizadeh B, Majdzadeh R, Salmasian H
Health Res Policy Syst, Vol.2;8, No.6, Year. 2010,
14.

Factors affecting residual lesion in women with cervical adenocarcinoma in situ after cone excisional biopsy


Authors: Naieni KH, Ardalan A, Mahmoodi M, Motevalian A, Yahyapoor Y, Yazdizadeh B
Asian Pac J Cancer Prev, Vol.8, No.3, Year. 2007,
15.

Clustering of childhood cancer in the inner city of Teheran metropolitan area: A GIS –based analysis


Authors: Mosavi Jarrahi .A ,Moini M, Mohagheghi .M.A , Alebouyeh .M , Yazdizadeh .B , Shahabian .A , Nahvijou .A, Alizadeh
International journal of Hygiene & Environmental Health, Vol.210, No.2, Year. 2007,
16.

Time trends in the occurrence of major GI cancers in Iran


Authors: Yazdizadeh B, Mosavi-Jarrahi A, Mortazavi H, Mohagheghi MA, Tahmasebi S, Nahvijou A, Sharifi SH
Asian Pac J Cancer Prev, Vol.6, No.2, Year. 2005,
17.

Analysis of smoking behaviour among Iranian population: a cohort and period analysis


Authors: • Mosavi Jarrahi A , Mohagheghi M.A ,Yazdizadeh B,Kolahi AA,Tahmasebi S,Sharifi S.
Asian Pac J Cancer Prev, Vol.5, No.1, Year. 2004,

Farsi

1.

مداخله براي ارتقاي ترجمان دانش پژوهش: چرا و چگونه ميتوان بهره برداري دانش حاصل از پژوهش را از طريق مجلات علوم پزشكي افزايش داد؟


Authors: بهاره یزدی زاده، سیما نجات
مجله ایرانی نظریه پردازی در علوم پزشکی, Vol.19, No.3, Year. 1388,
2.

بررسي كيفيت گزارش نتايج مطالعات كوهورت قبل از صدور بيانيه STROBE


Authors: جلال پورالعجل، پروين تاجيك، بهاره يزدي زاده، مجتبي صحت، عليرضا صالحي، محسن رضايي، كوروش هولاكويي نائيني
مجله تخصصي اپيدميولوژي ايران, Vol.5, No.1, Year. 1388,
1. Knowledge Translation
2. Research Impact Assessment
3. Behavioral Change
Top