فهرست دسترسی سریع

چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ EN
فهرست الفبایی سایت های دانشگاه

فهرست الفبایی
تاریخ: 1390/11/29 - 14:03

 

 

 

الف

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ك

گ

ل

م

ن

و

ه

ي

 

 

الف
آموزش ضمن خدمت الكترونيك كاركنان
آموزش مداوم اينترنتي
انتشارات و علم سنجي

ب

 

بيمارستان آرش
بيمارستان امام خميني
بيمارستان امير اعلم
بيمارستان انستيتو كانسر
بيمارستان بهارلو
بيمارستان بهرامي
بيمارستان رازي
بيمارستان روزبه
بيمارستان سينا
بيمارستان شريعتي
بيمارستان ضيائيان
بيمارستان فارابي
بيمارستان مركز طبي كودكان
بيمارستان مركز قلب تهران
بيمارستان جامع زنان محب یاس
بيمارستان وليعصر
مرکز تصویر برداری پزشکی

پ
پژوهشيار
پست الكترونيك دانشجويي
پست الكترونيك رازي
پست الكترونيك سينا
پست الكترونيك فارابي

پست الکترونیک دانش آموختگان

پژوهشگاه غدد و متابولیسم

پژوهشکده محیط زیست

پرديس بين الملل
ح
حوزه بهره وري و تحول اداري
خ
خدمات كد شناسه و كلمه عبور
د
دانشكده پرستاري و مامايي

دانشكده پزشكي

دانشكده پيراپزشكي

دانشكده توانبخشي

دانشكده داروسازي

دانشكده دندانپزشكي

دانشکده طب سنتی

دانشکده مجازی

دوره هاي شبانه

 

فناوری های نوین پزشکی

علوم تغذیه و رژیم شناسی

دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشكي تهران
دفتر ثبت اختراع و ابداع
دفتر هماهنگي مراكز تحقيقاتي
دفتر همكاري دانشگاه , صنعت و جامعه

دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات
دوره هاي شبانه
ر

روابط عمومي
س
سازمان بسيج جامعه پزشكي تهران بزرگ
سامانه آموزش از راه دور
سامانه خدمات بازنشستگي دانشگاه
سامانه تشويق مقالات
سامانه شعاع
سامانه وبلاگ ها

سايت آموزش پاتولوژي سيستم تناسلي زنان
سايت بازنگري دوره پزشكي عمومي
سايت پيوند كبد بيمارستان امام خميني
سايت مركز مهارتهاي باليني دانشكده پزشكي
سيستم الكترونيكي اداره آموزش
ش
شبكه بهداشت و درمان جنوب تهران
ط
طرح طبقه بندي مشاغل
ك
كتابخانه الكترونيك
كتابخانه الكترونيك كتابهاي آموزشي
گ
گروه اورولوژي بيمارستان شريعتي
گروه ديابت مركز تحقيقات غدد
گروه طب اورژانس
گروه قارچ شناسي
گروه كودكان و نوزادان بيمارستان وليعصر
م
مباني طب باليني
مجلات دانشگاه
مديريت آمار و فنآوري اطلاعات
مديريت امور پژوهشي
مديريت امور مالي
مديريت برنامه ريزي منابع مالي
مراقبتهاي پرستاري

مركز بهداشت شهر ري
مركز پژوهشهاي سلامت مبتني بر جامعه
مركز مطالعت وتوسعه آموزش
مركز آموزش و پژوهش بيماريهاي پوست و جذام
مركز پژوهشهاي علمي دانشجويان
مركز تحقيقات اخلاق و تاريخ علوم پزشكي
مركز تحقيقات ارولوژي
مركز تحقيقات ايدز
مركز تحقيقات ايمونولوژي ،‌آسم و آلرژي
مركز تحقيقات بانك فرآورده هاي پيوندي
مركز تحقيقات بهداشت باروري وليعصر
مركز تحقيقات پزشكي هسته اي
مركز تحقيقات تروما و پژوهشهاي جراحي
مركز تحقيقات چشم پزشكي
مركز تحقيقات دندانپزشكي
مركز تحقيقات روانپزشكي
مركز تحقيقات روماتولوژي
مركز تحقيقات زيست فناوري
مركز تحقيقات علوم دارويي
مركز تحقيقات علوم و تكنولوژي در پزشكي
مركز تحقيقات كانسر
مركز تحقيقات گوش، حلق و بيني
مركز تحقيقات محيط زيست
مركز تحقيقات هماتولوژي، انكولوژي و پيوند سلولهاي بنيادي
مركز تحقيقات مادر، جنين و نوزاد
مركز رشد و تكامل كودكان
مركز ملي مطالعات اعتياد
مركز مهارتهاي باليني دانشكده پزشكي
معاونت آموزشي
معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه

معاونت پژوهشي مجتمع بيمارستاني امام خميني
معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع
معاونت دانشجويي

معاونت فرهنگی

معاونت درمان دانشگاه
معاونت بهداشت

معاونت غذا و دارو
موزه ملي تاريخ علوم پزشكي ايران

و
واحد ترجمان دانش
واحد سلولهاي بنيادين بيمارستان فارابي