فهرست دسترسی سریع

چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ EN
اولین همايش ملی التهاب

رئیس : دکتر مصطفی معین
تاریخ شروع : 1397/12/07
تاریخ پایان : 1397/12/09

برگزار کننده : مركز تحقيقات ايمونولوژي، آسم و آلرژي
مهلت ثبت نام : 1397/12/06
مهلت ارسال مقالات : 1397/08/15

شهر : تهران
کشور : ایران
امتياز بازآموزي : ذارد
وبسایت : http://nci.iaari.ir
آدرس : خیابان دکتر محمد قریب، بیمارستان مرکز طبی کودکان، سالن همایش های مرکز طبی کودکان