فهرست دسترسی سریع

چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ EN
بیست ویکمین کنفرانس روز جهانی آسم

رئیس : دکتر مصطفی معین
تاریخ شروع : 1397/02/10
تاریخ پایان : 1397/02/10

برگزار کننده : انجمن آسم و آلرژی ایران، مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی
مهلت ثبت نام : 1397/02/10
مهلت ارسال مقالات : 1397/01/21

شهر : تهران
کشور : ایران
امتياز بازآموزي : دارد
وبسایت : www.ircme.ir
آدرس : خیابان دکتر محمد قریب، بیمارستان امام خمینی، تالار امام (ره)