فهرست دسترسی سریع

چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ EN
سومین کنگره سلامت دهان و اپیدمیولوژی و جشنواره سلامت دهان

تاریخ شروع : 1396/12/02
تاریخ پایان : 1396/12/04

مهلت ثبت نام : 1396/11/28
مهلت ارسال مقالات : 1396/11/28

شهر : تهران
کشور : ایران
وبسایت : http://dentistry.tums.ac.ir/fa/news/11314/KONGERE
آدرس : دانشکده دندانپزشکی