فهرست دسترسی سریع

چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ EN
هشتمین سمینار پزشکی مبتنی بر شواهد: درماتولوژی ، زیبائی و لیزر
تلفن : دبیرخانه کنگره 88963804 و 88978190 هفتمین سمینار پزشکی مبتنی بر شواهد: درماتولوژی ، زیبائی و لیزر

رئیس : دكتریحیی دولتی
تاریخ شروع : 1396/07/19
تاریخ پایان : 1396/07/21

برگزار کننده : مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جذام
مهلت ثبت نام : 1396/05/01
مهلت ارسال مقالات : 1396/05/01

شهر : تهران
کشور : ایران
وبسایت : http://crtsdl.tums.ac.ir
ایمیل : crtsdl_head@tums.ac.ir
آدرس : آدرس : تهران- دهکده المپیک - هتل المپیک تهران