فهرست دسترسی سریع

چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ EN
سومین همایش بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی

رئیس : دکتر مصطفی معین
تاریخ شروع : 1395/11/27
تاریخ پایان : 1395/11/29

برگزار کننده : مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی، انجمن آسم و آلرژی ایران
مهلت ثبت نام : 1395/11/26
مهلت ارسال مقالات : 1395/09/15

شهر : تهران
کشور : ایران
امتياز بازآموزي : دارد
وبسایت : http://iciaai.tums.ac.ir
آدرس : خیابان دکتر محمد قریب، بیمارستان امام خمینی، تالار امام (ره)