فهرست دسترسی سریع

چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ EN
First International Neuro-Ophthalmology Meeting

تاریخ شروع : 1395/02/07
تاریخ پایان : 1395/02/07

برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات چشم پزشکی و بیمارستان فارابی کشور: ایران
مهلت ثبت نام : 1395/01/23
مهلت ارسال مقالات : 1395/01/23

شهر : تهران
کشور : ایران
آدرس : سالن پرفسور شمس بیمارستان فارابی