فهرست دسترسی سریع

چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ EN
سمینار دو روزه بین المللی بیماریهای نقص ایمنی8th International Conference on Primary Immunodeficiency Diseases
66438622

رئیس : دکتر اصغر آقا محمدی
تاریخ شروع : 1395/02/04
تاریخ پایان : 1395/02/05

برگزار کننده : مرکز تحقیقات نقص ایمنی بیمارستان مرکز طبی کودکان
مهلت ثبت نام : 1394/10/23
مهلت ارسال مقالات : 1394/10/23

شهر : تهران
کشور : ایران
وبسایت : http://www.rcidcong.ir
آدرس : سالن همایش بیمارستان مرکز طبی کودکان