دسترسی سریع به :
  • رتبه وبومترکس : 446
  • EN
میرزا محمد تقی‌خان فراهانی

میرزا محمد تقی‌خان فراهانی

1230 - 1227 هجری شمسی

بنیانگذار آموزش عالی در ایران
و موسس دارالفنون