دسترسی سریع به :

 ارائه خدمات الکترونیک

قابل توجه اعضای هیئت علمی،کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران : در صورت تمایل جهت دریافت خدمات الکترونیک و جهت سهولت و سرعت بخشیدن به ارائه خدمات مذکور خواهشمند است روی عنوان مربوطه کلیک نموده و فرم درخواستی  را تکمیل فرمائید. پس از بررسی و اطمینان از صحت درخواست، شناسه های اختصاص یافته به همراه راهنمای مربوطه وبه صورت محرمانه و به نحو مقتضی تقدیم خواهد شد. (مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه )

 

اعضای هیئت علمی جهت دریافت پست الکترونیک ( با آدرسtums.ac.ir(دسترسی خارج از شبکه (V Campus )، فضای در اختیار (Brief Case) ارتباط از راه دور (Dial up) و CV

دانشجویان مقاطع  دستیاری- کارشناسی ارشد - فلوشیپ -MPH- PhD  

دانشجویان مقطع کارشناسی و دکترای حرفه ای

کارکنان

 

گفتگو آنلاین