Tehran University Of Medical Science 2017-05-22T12:00:00+04:30 Zend_Feed_Writer http://194.225.62.86 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir <![CDATA[گزارش ماهانه رئیس دانشگاه به دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی ]]> 2017-05-22T12:00:00+04:30 2017-05-22T12:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=68352 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir گزارش ماهانه رئیس دانشگاه به دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی <![CDATA[ گزارش ماهانه رئیس دانشگاه به دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی/ دکتر جعفریان: مردم‌سالاری دینی در کشور ما یک گام بلند برداشت ]]> 2017-05-22T08:00:00+04:30 2017-05-22T08:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=68352 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir گزارش ماهانه رئیس دانشگاه به دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی <![CDATA[ حضور رئیس دانشگاه در نشست هیئت‌مدیره پیمان گروه هشت و کنفرانس منطقه‌ای مجمع جهانی سلامت در کانادا ]]> 2017-05-21T12:00:00+04:30 2017-05-21T12:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=68204 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir حضور رئیس دانشگاه در نشست هیئت‌مدیره پیمان گروه هشت و کنفرانس منطقه‌ای مجمع جهانی سلامت در کانادا <![CDATA[فاز اول ساخت پروژه نیمه‌تمام بیمارستان 800 تخت خوابی مهدی کلینیک کلید خورد]]> 2017-05-21T08:00:00+04:30 2017-05-21T08:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/?siteid=1&pageid=345&newsview=68256&utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=newspr DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir فاز اول ساخت پروژه نیمه‌تمام بیمارستان 800 تخت خوابی مهدی کلینیک کلید خورد <![CDATA[ ششمین جلسه شورای عالی بازنگری دوره پزشکی عمومی (پزشکی 90) برگزار شد ]]> 2017-05-21T12:00:00+04:30 2017-05-21T12:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=68292 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir ششمین جلسه شورای عالی بازنگری دوره پزشکی عمومی (پزشکی 90) برگزار شد <![CDATA[ همایش بیماری های التهابی روده در بیمارستان شریعتی برگزار شد ]]> 2017-05-21T07:00:00+04:30 2017-05-21T07:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=68296 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir همایش بیماری های التهابی روده در بیمارستان شریعتی برگزار شد <![CDATA[تاریخ شفاهی دانشگاه/ دكتر حریرچیان: حمایت بیشتر از نخبگان می‌تواند روند مهاجرت آنها به خارج از کشور را به میزان قابل توجهی بکاهد ]]> 2017-05-20T08:00:00+04:30 2017-05-20T08:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=68266 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir دكتر حریرچیان: حمایت بیشتر از نخبگان می‌تواند روند مهاجرت آنها به خارج از کشور را به میزان قابل توجهی بکاهد <![CDATA[با بهره برداری از شش پروژه مهم هفته سازندگی در بیمارستان بهرامی برگزار شد]]> 2017-05-19T15:00:00+04:30 2017-05-19T15:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=68373 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir با بهره برداری از شش پروژه مهم هفته سازندگی در بیمارستان بهرامی برگزار شد <![CDATA[ بررسی راهکارهای همکاری های دوجانبه دانشگاههای تهران و علوم پزشکی تهران در حوزه دانشجویی ]]> 2017-05-18T12:00:00+04:30 2017-05-18T12:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=68316 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir بررسی راهکارهای همکاری های دوجانبه دانشگاههای تهران و علوم پزشکی تهران در حوزه دانشجویی <![CDATA[ برگزاری جلسه کمیته اجرایی جشنواره دانشجویی ابن سینا ]]> 2017-05-18T12:00:00+04:30 2017-05-18T12:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=68317 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir برگزاری جلسه کمیته اجرایی جشنواره دانشجویی ابن سینا <![CDATA[ندای تندرستی / افسردگی در سالمندان ]]> 2017-05-17T09:00:00+04:30 2017-05-17T09:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=346&newsview=68219 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir افسردگی شایع‌ترین اختلال روان‌پزشکی سالمندان است و بیش از 15% سالمندان از افسردگی رنج می‌برند. <![CDATA[تاریخ شفاهی دانشگاه/ دکتر علی خلوت: دانشجویان قبل از پزشک شدن باید اخلاق پزشکی را بیاموزند ]]> 2017-05-16T07:00:00+04:30 2017-05-16T07:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=68118 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir تاریخ شفاهی دانشگاه/ دکتر علی خلوت: دانشجویان قبل از پزشک شدن باید اخلاق پزشکی را بیاموزند <![CDATA[ندای تندرستی/ تغذیه و افسردگي]]> 2017-05-15T10:00:00+04:30 2017-05-15T10:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=346&newsview=67801 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir هنگامي كه فردي دچار افسردگي باشد، سطح انرژي در او كمتر از حد معمول است و اشتياق و اشتها براي بسياري از چيزها از جمله غذا در او از بين مي‌رود و در نتيجه تغذيه فرد دچار اختلال مي‌شود. <![CDATA[نظرسنجی از کارکنان دانشگاه در مورد میزان استفاده از ابزارهای مختلف ارتباطی ]]> 2017-05-15T07:00:00+04:30 2017-05-15T07:00:00+04:30 http://survey.tums.ac.ir/input/survey.aspx?id=185 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir نظرسنجی از کارکنان دانشگاه در مورد میزان استفاده از ابزارهای مختلف ارتباطی <![CDATA[نظرسنجی از دانشجویان دانشگاه در مورد میزان استفاده از ابزارهای مختلف ارتباطی ]]> 2017-05-15T07:00:00+04:30 2017-05-15T07:00:00+04:30 http://survey.tums.ac.ir/input/survey.aspx?id=184 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir نظرسنجی از دانشجویان دانشگاه در مورد میزان استفاده از ابزارهای مختلف ارتباطی <![CDATA[ جشن روز جهاني ماما با تقدير از 20 ماماي نمونه مراکز تحت پوشش دانشگاه برگزار شد ]]> 2017-05-14T14:00:00+04:30 2017-05-14T14:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=28040858K&siteid=1&pageid=345&newsview=68146 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir جشن روز جهاني ماما با تقدير از 20 ماماي نمونه مراکز تحت پوشش دانشگاه برگزار شد <![CDATA[ جلسه فصلی رابطین خیرین دانشگاه برگزار شد ]]> 2017-05-14T23:00:00+04:30 2017-05-14T23:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=68173 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir جلسه فصلی رابطین خیرین دانشگاه برگزار شد <![CDATA[ تقدير از دانشگاه علوم پزشکي تهران براي کسب رتبه پيشتاز در «مديريت عملکرد در حوزه توسعه مديريت و منابع» ]]> 2017-05-14T14:00:00+04:30 2017-05-14T14:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=68161 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir تقدير از دانشگاه علوم پزشکي تهران براي کسب رتبه پيشتاز در «مديريت عملکرد در حوزه توسعه مديريت و منابع» <![CDATA[ دومین تریبون آزاد دانشجویی با موضوع انتخابات برگزار شد ]]> 2017-05-14T14:00:00+04:30 2017-05-14T14:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=68274 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir دومین تریبون آزاد دانشجویی با موضوع انتخابات برگزار شد <![CDATA[یادگاران عرصه دفاع مقدس /رامین پوریحیی: نسل ما، پاسدار نسل ايثارگران است ]]> 2017-05-13T06:00:00+04:30 2017-05-13T06:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=66972 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir یادگاران عرصه دفاع مقدس /رامین پوریحیی: نسل ما، پاسدار نسل ايثارگران است <![CDATA[دومین جلسه کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر سطح عرضه کمیسیون استان تهران برگزار شد ]]> 2017-05-13T08:00:00+04:30 2017-05-13T08:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=68218 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir دومین جلسه کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر سطح عرضه کمیسیون استان تهران برگزار شد <![CDATA[آزمون های شفاهی پذیرش فلوشیپ رشته های فوق تخصصی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) آغاز شد]]> 2017-05-12T08:00:00+04:30 2017-05-12T08:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=68194 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir آزمون های شفاهی پذیرش فلوشیپ رشته های فوق تخصصی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) آغاز شد <![CDATA[ دومین جشنواره پژوهشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد ]]> 2017-05-11T12:00:00+04:30 2017-05-11T12:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=68129 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir دومین جشنواره پژوهشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد <![CDATA[تاریخ شفاهی دانشگاه/ دکتر علی‌رضا کریمی یزدی: مهم ترین ویژگی یک معلم تطبیق دادن گفتار با عمل است ]]> 2017-05-10T08:00:00+04:30 2017-05-10T08:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=67039 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir تاریخ شفاهی دانشگاه/ دکتر علی‌رضا کریمی یزدی: مهم ترین ویژگی یک معلم تطبیق دادن گفتار با عمل است <![CDATA[ گزارشی از فعالیت‌های هفته سلامت در معاونت غذا و دارو ]]> 2017-05-10T06:00:00+04:30 2017-05-10T06:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=68090 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir گزارشی از فعالیت‌های هفته سلامت در معاونت غذا و دارو <![CDATA[ نخستین گردهمایی کانون های دانشجویی دانشگاه برگزار شد ]]> 2017-05-10T06:00:00+04:30 2017-05-10T06:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/?siteid=1&pageid=345&newsview=68089&utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=newspr DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir نخستین گردهمایی کانون های دانشجویی دانشگاه برگزار شد <![CDATA[ندای تندرستی / حقایق و باور های اشتباه درباره افسردگی]]> 2017-05-09T06:00:00+04:30 2017-05-09T06:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=346&newsview=67622 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir بسیاری از مردم به اشتباه معتقدند که افسردگی به عنوان یک ضعف شخصیت یا غم و اندوه تعریف شده است. اما باید گفت این عارضه، یک اختلال پیچیده است و آنهم با ریشه های روانی، اجتماعی و بیولوژیکی <![CDATA[ بزرگداشت استاد دکتر موسی زرگر و گرامیداشت مرحوم پروفسور عدل در مراسم روز استاد در بیمارستان سینا ]]> 2017-05-09T12:00:00+04:30 2017-05-09T12:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=68040 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir بزرگداشت استاد دکتر موسی زرگر و گرامیداشت مرحوم پروفسور عدل در مراسم روز استاد در بیمارستان سینا <![CDATA[ آغاز اولین دوره آموزش سطح یک تخصصی پرسنل حفاظت فیزیکی دانشگاه ]]> 2017-05-09T08:00:00+04:30 2017-05-09T08:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=79977535K&siteid=1&pageid=345&newsview=68048 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir آغاز اولین دوره آموزش سطح یک تخصصی پرسنل حفاظت فیزیکی دانشگاه <![CDATA[ معرفی 12 فرآیند برگزیده دانشگاهی در دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری ]]> 2017-05-07T11:00:00+04:30 2017-05-07T11:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=67987 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir معرفی 12 فرآیند برگزیده دانشگاهی در دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری