Tehran University Of Medical Science 2017-08-16T12:00:00+04:30 Zend_Feed_Writer http://194.225.62.86 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir <![CDATA[ دکتر شهریار نفیسی عضو هیئت رئیسه دانشگاه، از بیمارستان یاس بازدید کرد ]]> 2017-08-16T12:00:00+04:30 2017-08-16T12:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=70210 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir دکتر شهریار نفیسی عضو هیئت رئیسه دانشگاه، از بیمارستان یاس بازدید کرد <![CDATA[با حضور وزیر بهداشت مراسم کلنگ زني بیمارستان 540 تخت خوابی امید برگزار شد]]> 2017-08-15T13:00:00+04:30 2017-08-15T13:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=70085 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir با حضور وزیر بهداشت مراسم کلنگ زني بیمارستان 540 تخت خوابی امید برگزار شد <![CDATA[ گفت‌وگو با مجریان اصلی فرآیندهای برگزیده دهمین جشنواره شهید مطهری/دکتر سیدروح الله قدسی]]> 2017-08-15T09:00:00+04:30 2017-08-15T09:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=48085970K&siteid=1&pageid=345&newsview=68694 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir گفت‌وگو با مجریان اصلی فرآیندهای برگزیده دهمین جشنواره شهید مطهری/دکتر سیدروح الله قدسی <![CDATA[ارائه جدیدترین یافته های حوزه چاقی در سمینار تازه های چاقی و دیابت]]> 2017-08-13T09:00:00+04:30 2017-08-13T09:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=70123 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir     ارائه جدیدترین یافته های حوزه چاقی در سمینار تازه های چاقی و دیابت <![CDATA[نشست مشترک هیات دانشکده پرستاری سلیمانیه کردستان عراق با مسئولین دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد]]> 2017-08-13T11:00:00+04:30 2017-08-13T11:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=70195 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir نشست مشترک هیات دانشکده پرستاری سلیمانیه کردستان عراق با مسئولین دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد <![CDATA[نخستین جلسه هیات مدیره هفتمین دوره نظام پزشکی تهران بزرگ برگزار شد ]]> 2017-08-11T12:00:00+04:30 2017-08-11T12:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=70070 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir همزمان با سراسر کشور، اولین جلسه هیات مدیره‌ نظام‌پزشکی تهران برگزار شد و اعضا اعتبار نامه های خود را دریافت کردند. <![CDATA[ گفت وگو با زیبا ویسی ملکشاهی برگزیده دومین همایش و فن بازار ملی سلامت ]]> 2017-08-11T13:00:00+04:30 2017-08-11T13:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=70183 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir گفت وگو با زیبا ویسی ملکشاهی برگزیده دومین همایش و فن بازار ملی سلامت <![CDATA[ مرحله‌ دوم از نخستین دوره آموزشی سطح یک تخصصی انتظامات در دانشگاه آغاز شد ]]> 2017-08-10T09:00:00+04:30 2017-08-10T09:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=67163010K&siteid=1&pageid=345&newsview=70045 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir مرحله‌ دوم از نخستین دوره آموزشی سطح یک تخصصی انتظامات در دانشگاه آغاز شد <![CDATA[ بازدید رییس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) و سرپرست گروه طب فیزیک و توانبخشی دانشکده پزشکی از موسسه خیریه ریحانه در شهرستان اسلامشهر ]]> 2017-08-10T09:00:00+04:30 2017-08-10T09:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=70053 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir بازدید رییس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) و سرپرست گروه طب فیزیک و توانبخشی دانشکده پزشکی از موسسه خیریه ریحانه در شهرستان اسلامشهر <![CDATA[پایگاه ارتباط با دانش آموزان دانشگاه علوم پزشکی تهران راه اندازی شد]]> 2017-08-10T09:00:00+04:30 2017-08-10T09:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=70079 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir پایگاه دانش آموزان <![CDATA[ دکتر ایرج فاضل: در برابر بیمار خاضع باشید، سوداگران به درد جراحی نمی‌خورند ]]> 2017-08-09T19:00:00+04:30 2017-08-09T19:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=68345 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir دکتر ایرج فاضل: در برابر بیمار خاضع باشید، سوداگران به درد جراحی نمی‌خورند <![CDATA[بررسی 7 دستور جلسه در بیست و دومین جلسه دوره چهارم شورای دانشگاه]]> 2017-08-09T11:00:00+04:30 2017-08-09T11:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=70010 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir بررسی 7 دستور جلسه در بیست و دومین جلسه دوره چهارم شورای دانشگاه <![CDATA[ندای تندرستی / نیاز به فعالیت بدنی در کودکان و نوجوانان]]> 2017-08-09T08:00:00+04:30 2017-08-09T08:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=346&newsview=69967 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir بازی روزانه و فعالیت بدنی از گذشته های دور، بخش مهمی از زندگی کودکان و نوجوانان به شمار می رقت ولی امروزه، کامپیوترها و رسانه های اجتماعی موجب شده اند نیاز و میل کودکان به حرکت و بازی کمتر شود. <![CDATA[ندای تندرستی / توصیه هایی برای خودمراقبتی]]> 2017-08-09T08:00:00+04:30 2017-08-09T08:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=346&newsview=69649 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir خودمراقبتی یکی از جنبه های مهم مدیریت استرس است. در واقع، داشتن یک برنامه جامع خودمراقبتی، نشان دهندۀ چگونگی رفتار ما با بدن، ذهن و روح و روانمان است. <![CDATA[مرکز مطالعه کوهورت سلامت کارکنان دانشگاه افتتاح شد]]> 2017-08-08T19:00:00+04:30 2017-08-08T19:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=69972 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir مرکز مطالعه کوهورت سلامت کارکنان دانشگاه افتتاح شد <![CDATA[ (+فیلم) گفت‌وگو با مجریان اصلی فرآیندهای برگزیده دهمین جشنواره شهید مطهری /دکتر امیرحسین جهانشیر ]]> 2017-08-08T14:00:00+04:30 2017-08-08T14:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=42407730K&siteid=1&pageid=345&newsview=68906 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir (+فیلم) گفت‌وگو با مجریان اصلی فرآیندهای برگزیده دهمین جشنواره شهید مطهری /دکتر امیرحسین جهانشیر <![CDATA[ قرارداد ساخت بیمارستان 540 تخت خوابی کودکان با دانشگاه علوم پزشکی تهران منعقد شد ]]> 2017-08-07T11:00:00+04:30 2017-08-07T11:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=70064 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir قرارداد ساخت بیمارستان 540 تخت خوابی کودکان با دانشگاه علوم پزشکی تهران منعقد شد <![CDATA[تایید نهایی هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی تهران]]> 2017-08-06T14:00:00+04:30 2017-08-06T14:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=69973 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir تایید نهایی انتخابات <![CDATA[ دومین جلسه هیات داوران چهارمین جشنواره دانشجویی ابن‌سینا برگزار شد ]]> 2017-08-06T07:00:00+04:30 2017-08-06T07:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=70039 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir دومین جلسه هیات داوران چهارمین جشنواره دانشجویی ابن‌سینا برگزار شد <![CDATA[قدرداني رييس دانشگاه از کارکنان و اعضاي گروه اجرايي هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی تهران]]> 2017-08-04T10:00:00+04:30 2017-08-04T10:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=69916 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir قدرداني رييس دانشگاه از کارکنان و اعضاي گروه اجرايي هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی تهران <![CDATA[نخستین جشنواره تقدیر از مجریان برتر مديريت درمان سکته‌های قلبی و مغزی برگزار شد]]> 2017-08-04T07:00:00+04:30 2017-08-04T07:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=69966 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir نخستین جشنواره تقدیر از مجریان برتر مديريت درمان سکته‌های قلبی و مغزی برگزار شد <![CDATA[تاریخ شفاهی دانشگاه/ دکتر جلال سید فرشی: توصیه می کنم در بیان مسائل صداقت و صراحت داشته باشیم ]]> 2017-08-03T07:00:00+04:30 2017-08-03T07:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=69480 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir تاریخ شفاهی دانشگاه/ دکتر جلال سید فرشی: توصیه می کنم در بیان مسائل صداقت و صراحت داشته باشیم <![CDATA[همایش یک‌روزه بزرگداشت هفته جهانی تغذیه با شیر مادر ]]> 2017-08-03T22:00:00+04:30 2017-08-03T22:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=69932 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir همایش یک‌روزه بزرگداشت هفته جهانی تغذیه با شیر مادر <![CDATA[ندای تندرستی / حیطه های خودمراقبتی برای حفظ سلامت ]]> 2017-08-02T09:00:00+04:30 2017-08-02T09:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=346&newsview=69618 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir طراحی یک برنامه خودمراقبتی، نیازمند توجه به همۀ عناصر زندگی است. پاکسازی محیط زندگی از آلودگی ها، یکی از ساده ترین و سریع ترین راه های تغییر کامل زندگی است. <![CDATA[شمارش مجدد تعدادی از آراي هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی تهران]]> 2017-08-02T19:00:00+04:30 2017-08-02T19:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=69915 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir شمارش مجدد تعدادی از آراي هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی تهران <![CDATA[گفت و گو با ایثارگران دانشگاه/دکتر ترابی: بايد دانش روز را به دست آورد و مؤثرتر خدمت کرد]]> 2017-08-02T19:00:00+04:30 2017-08-02T19:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=69786 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir گفت و گو با ایثارگران دانشگاه/دکتر ترابی: بايد دانش روز را به دست آورد و مؤثرتر خدمت کرد <![CDATA[ پاسخ روابط عمومی معاونت دانشجویی به مسائل اسکان دانشجویان در خوابگاههای تابستانی ]]> 2017-08-01T16:00:00+04:30 2017-08-01T16:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=69871 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir پاسخ روابط عمومی معاونت دانشجویی به مسائل اسکان دانشجویان در خوابگاههای تابستانی <![CDATA[ بازدید رئیس دانشگاه و تیم همراه از 15 پروژه عمرانی ]]> 2017-08-01T22:00:00+04:30 2017-08-01T22:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=25387527K&siteid=1&pageid=345&newsview=69896 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir بازدید رئیس دانشگاه و تیم همراه از 15 پروژه عمرانی <![CDATA[ نشست مشترک ستاد اجرایی طرح تحول نظام سلامت دانشگاه و روسا و مدیران بیمارستان‌ها برگزار شد ]]> 2017-08-01T16:00:00+04:30 2017-08-01T16:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=69921 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir نشست مشترک ستاد اجرایی طرح تحول نظام سلامت دانشگاه و روسا و مدیران بیمارستان‌ها برگزار شد <![CDATA[ششمین دوره جلسه آشنایی اعضای هیئت‌علمی جدید با دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد]]> 2017-07-31T07:00:00+04:30 2017-07-31T07:00:00+04:30 http://pr.tums.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=345&newsview=69870 DevTeam devteam@sanayco.ir http://www.devTeam.ir ششمین دوره جلسه آشنایی اعضای هیئت‌علمی جدید با دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد