دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

اكبر سلطاني

اطلاعات تماس
تلفن: 09123757048
مرتبه علمی
استاد
دانشکده
پزشكي
داخلي
بیمارستان
شريعتي
داخلي غدد
درباره
آخرین به روزرسانی: 1396/05/03

Top