Tehran University of Medical Sciences
home | Farsi
Print

Saeid Farahani

Contact Information
Tel: 021-22250541
Academic Rank
Lecturer
School
Medicine
Audiology
About
CV last edited on: 2015/22/02

1.

دكترا


شنوایی شناسی, دانشگاه علوم پزشکی تهران, تهران, ایران, در حال تحصیل
Thesis Title:بررسی تاثیر مصرف نسبت های امگا6 به امگا3 در دوران بارداری و شیردهی مادر بر سیستم شنوایی نوزادان موش صحرایی توسط پاسخ های شنوایی ساقه مغز
Supervisor:جناب آقای دکتر مسعود متصدی و جناب آقای دکتر غلامرضا حسن زاده
2.

كارشناسي ارشد


شنوایی شناسی, دانشگاه علوم پزشکی تهران, تهران, ایران, 1378
Thesis Title:ارایه طرح ساخت دستگاه TEOAE در ایران و ارزشیابی پاسخ های آن
Supervisor:جناب آقای دکتر علیرضا کریمی یزدی
3.

لیسانس


شنوایی شناسی, دانشگاه علوم پزشکی تهران, تهران, ایران, 1369
Thesis Title:otoacoustic emissions
Supervisor:جناب آقای دکتر سید عبدالله موسوی
1.

انگلیسی


Speaking: Medium, Reading: Good, Writing: Good

مو قعيت علمي _ آكادميك

1.

مسئول بخش شنوایی شناسی بیمارستان امیراعلم


دانشگاه علوم پزشکی تهران, 1369-1373
2.

مدیر گروه شنوایی شناسی


دانشگاه علوم پزشکی تهران, 1387-هم اکنون

سمت اجرايي

1.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده توانبخشی


دانشگاه علوم پزشکی تهران, 1378-1388
2.

مدیر فرهنگی دانشگاه


دانشگاه علوم پزشکی تهران, 1383-1385

لیسانس

1.

ازمون های فیزیولوزیک 1


1386-هم اکنون دانشگاه علوم پزشکی تهران,لیسانس.
2.

اصول کالیبراسیون تجهیزات شنوایی


1375-هم اکنون دانشگاه علوم پزشکی تهران,لیسانس.
3.

سنجش شنوایی


1375 دانشگاه علوم پزشکی تهران,لیسانس.
4.

کاراموزی ارزیابی شنوایی بزرگسالان


لیسانس.
5.

امپدانس ادیومتری


1370-1380 دانشگاه علوم پزشکی تهران,لیسانس.
6.

ایمیتانس اکوستیک


1380-1386 دانشگاه علوم پزشکی تهران,لیسانس.

كارشناسي ارشد

1.

آزمون های الکتروفیزلوژی شنوایی(ERA)


1375-هم اکنون دانشگاه علوم پزشکی تهران,كارشناسي ارشد.
1.

تاثیر مصرف نسبت های امگا6 به امگا3 در دوران بارداری و شیردهی مادر بر سیستم شنوایی نوزادان موش صحرایی توسط پاسخ های شنوایی ساقه مغز


Status: Running, Executers: سعید فراهانی -دکتر مسعود متصدی- دکتر غلامرضا حسن زاده, Sponser: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران, Location: دانشکده توانبخشی, Main Partners: دکتر فرزاد شیدفر - شهره جلایی - ویدا رحیمی, 1/4/91
2.

مقایسه نتایج آزمون فاصله در نویز میان افراد بینا و نابینای مادر زادی


Status: Completed, Executers: سعید فراهانی، قاسم محمد خانی, Sponser: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران, Location: دانشگاه علوم پزشکی تهران, Main Partners: خانم مهسا سپهر نژاد، دکتر سقراط فقیه , 1388-1389
3.

مقایسه پتانسیل های وابسته به رخداد شنوایی در افراد بینا و نابینای زود هنگام 25 – 18 سال


Status: Completed, Executers: سعید فراهانی، قاسم محمد خانی, Sponser: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران, Location: دانشگاه علوم پزشکی تهران, Main Partners: خانم فاطمه حیدری،آقای دکتر ابراهیم جعفر زاده پور، خانم دکتر شهره جلایی, 1388-1390
4.

مقایسه میانگین استانه های حاصل از ازمون ASSR در افراد بزرگسال مبتلا به وزوز ذهنی ایدیوپاتیک با افراد هنجار در فرکانس های مدولاسیون 20،40 و 80 هرتز


Status: Completed, Executers: سعید فراهانی، آقای سعید محمودیان, Sponser: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران, Location: دانشگاه علوم پزشکی تهران, Main Partners: آقای دکتر سقراط فقیه زاده، خانم زهرا قاسم احمد, 1387-1389
5.

بررسی اثرکافئین بر زمان نهفتگی و دامنه پاسخ های شنوایی ساقه مغز در افراد هنجار25-18 سال


Status: Completed, Executers: سعید فراهانی ، خانم منصوره عادل قهرمان, Sponser: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران, Location: دانشگاه علوم پزشکی تهران, Main Partners: آقای دکتر عباس کبریایی زاده، اقای سقراط فقیه زاده, 1386-1388
6.

بررسي مقايسه اي ويژگي هاي فركانسي حلزون شنوايي هنجار، در نوزادان 1 تا 28 روزه با بزرگسالان 18 تا 25 ساله با استفاده از گسیل های صوتی برانگیخته گذرای گوش توسط روش


Status: Completed, Executers: سعید فراهانی، قاسم محمد خانی, Sponser: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران, Location: دانشگاه علوم پزشکی تهران, Main Partners: یوسف سلیم پور، سقراط فقیه زاده، مجتبی فتحعلی, 1385-1386
7.

مقايسه پتانسيل هاي برانگيخته ميان رس شنوايي در دانش آموزان دبستاني مبتلا به اختلال يادگيري با كودكان هنجار


Status: Completed, Executers: سعید فراهانی، مهین صدایی, Sponser: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران, Location: دانشگاه علوم پزشکی تهران, Main Partners: زهرا سلیمانی، ابراهیم پیراسته، شهره جلایی, 1385-1387
8.

بررسي تاثير اختلال يادگيري بر مهار دگر سويي گسيل هاي صوتي گوش در دانش آموزان دبستاني11-7 ساله


Status: Completed, Executers: سعید فراهانی ، منصوره عادل قهرمان, Sponser: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران, Location: دانشگاه علوم پزشکی تهران, Main Partners: مرضیه امیری، شهره جلایی, 1385-1387

Farsi

1.

شنوایی شناسی نوین


Authors: سعید فراهانی - دکتر احمد دانشی و دیگر همکاران
فارسی, Original

Papers

English

Farsi

16.

ارتباط بین تغییرات فشار تمپان و OAEs


Authors:
شنوایی شناسی, Vol.17,
17.

عوامل موثر بر کم شنوایی ناشی از نویز


Authors:
شنوایی شناسی, Vol.11و12,
1.

شنوایی شناسی


1384- Editorial Board Member (Persian Language Journal),
1.

آزمون های الکتروفیزیولوژی شنوایی


2.

شنوایی شناسی تشخیصی


1.

انجمن علمی شنوایی شناسی ایران


Activity Type:رئیس
1384-1389
2.

انجمن شنوایی شناسان ایران


Activity Type:عضو هیئت مدیره
1378-1384
1. فیزیولوژی حلزون
2. سیستم عصبی وابران شنوایی
3. گسیل های صوتی گوش
4. الکتروفیزلوژی شنوایی(ERP & ERA)
Top