دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

اميررضا ركن

اطلاعات تماس
تلفن: 0098 21 2289 5324
فکس: 0098 21 2289 5387
مرتبه علمی
استاد
دانشکده
دندانپزشكي
پريودنتيكس
مرکز تحقیقاتی
ايمپلنت دنداني
درباره
آخرین به روزرسانی: 1393/11/11

1.

Fellowship


Master Program in Implant Dentistry , UCLA, Los Angeles, USA, 2008
2.

M.Sc


Periodontology , Tehran university of medical science, Tehran, Iran, 1990
3.

DDS


Doctor Dental Surgery , Tehran university of medical science, Tehran, Iran, 1985
1.

English


2.

Farsi


1.

3rd A-Z Dental implant course


Hengam Dandan Co, Tehran, 2014 Presentaion, Lecturer
2.

Advanced Course for Dental Implants


Sina dental education center, Tehran, 2014 Presentaion, Lecturer
3.

Basic course for dental implant


Iranian Academy of periodontology, Tehran, 1386 Presentaion, Lecturer
4.

Principles for periodontics practice


Iranian Academy of periodontology, Tehran, 1385 Coordinator, Lecturer
5.

3rd Dental implant clinical & practical course


Sina dental education center, Tehran, 1387 Presentaion, Lecturer
6.

Second Dental implant clinical & practical course


Sina dental education center, Tehran, 1386 Presentaion, Lecturer
7.

First Dental implant clinical & practical course


Sina dental education center, Tehran, 1386 Presentaion, Lecturer
8.

Second Periodontology course for general dentists


Sina dental education center, 1388, Presentaion, Lecturer
9.

First Periodontology course for general dentists


Sina dental education center, Tehran, 1387 Presentaion, Lecturer
10.

Second A-Z Dental implant course


Hengam Dandan Co, Tehran, 1392 Presentaion, Lecturer
11.

First A-Z Dental implant course


Hengam Dandan Co, Tehran, 1391 Presentaion, Lecturer
12.

5th Nobel Biocare Basic course


Hengam Dandan Co, Mashhad, 1389 Presentaion, Lecturer
13.

4th Nobel Biocare Basic course


Hengam Dandan Co, Tehran, 1388 Presentaion, Lecturer
14.

3ed Nobel Biocare Basic course


Hengam Dandan Co, Tehran, 1387 Presentaion, Lecturer
15.

Second Nobel Biocare Basic course


Hengam Dandan Co, Tehran, 1387 Presentaion, Lecturer
16.

First Nobel Biocare Basic course


Hengam Dandan Co, Tehran, 1386 Presentaion, Lecturer
17.

ITI Basic course


Mehrarabon Co, Rasht, 1383 Presentaion, Lecturer
18.

ITI Basic course


Mehrarabon Co, Mashhad, 1381 Presentaion, Lecturer
19.

ITI Basic course


Mehrarabon Co, Isfahan, 1379 Presentaion, Lecturer
20.

8th clinical course for ITI dental implants


Mehrarabon Co, Tehran, 1384 Presentaion, Lecturer
21.

7th clinical course for ITI dental implants


Mehrarabon Co, Tehran, 1384 Presentaion, Lecturer
22.

22th basic course for ITI dental implants


Mehrarabon Co, Tehran, 1384 Presentaion, Lecturer
23.

21th basic course for ITI dental implants


Mehrarabon Co, Tehran, 1384 Presentaion, Lecturer
24.

6th clinical course for ITI dental implants


Mehrarabon Co, Tehran, 1383 Presentaion, Lecturer
25.

5th clinical course for ITI dental implants


Mehrarabon Co, Tehran, 1383 Presentaion, Lecturer
26.

20th basic course for ITI dental implants


Mehrarabon Co, Tehran, 1383 Presentaion, Lecturer
27.

19th basic course for ITI dental implants


Mehrarabon Co, Tehran, 1383 Presentaion, Lecturer
28.

4th clinical course for ITI dental implants


Mehrarabon Co, Tehran, 1382 Presentaion, Lecturer
29.

3ed clinical course for ITI dental implants


Mehrarabon Co, Tehran, 1382 Presentaion, Lecturer
30.

18th basic course for ITI dental implants


Mehrarabon Co, Tehran, 1382 Presentaion, Lecturer
31.

17th basic course for ITI dental implants


Mehrarabon Co, Tehran, 1382 Presentaion, Lecturer
32.

16th basic course for ITI dental implants


Mehrarabon Co, Tehran, 1382 Presentaion, Lecturer
33.

Second clinical course for ITI dental implants


Mehrarabon Co, Tehran, 1381 Presentaion, Lecturer
34.

15th basic course for ITI dental implants


Mehrarabon Co, Tehran, 1381 Presentaion, Lecturer
35.

14th basic course for ITI dental implants


Mehrarabon Co, Tehran, 1381 Presentaion, Lecturer
36.

13th basic course for ITI dental implants


Mehrarabon Co, Tehran, 1381 Presentaion, Lecturer
37.

First clinical course for ITI dental implants


Mehrarabon Co, Tehran, 1380 Presentaion, Lecturer
38.

12th basic course for ITI dental implants


Mehrarabon Co, Tehran, Presentaion, Lecturer
39.

11th basic course for ITI dental implants


Mehrarabon Co, Tehran, Presentaion, Lecturer
40.

10th basic course for ITI dental implants


Mehrarabon Co, 1381, Presentaion, Lecturer
41.

9th basic course for ITI dental implants


Mehrarabon Co, Tehran, Presentaion, Lecturer
42.

8th basic course for ITI dental implants


Mehrarabon Co, Tehran, 1380 Presentaion, Lecturer
43.

7th basic course for ITI dental implants


Mehrarabon Co, Tehran, 1380 Presentaion, Lecturer
44.

6th basic course for ITI dental implants


Mehrarabon Co, Tehran, 1379 Presentaion, Lecturer
45.

5th basic course for ITI dental implants


Mehrarabon Co, Tehran, 1379 Presentaion, Lecturer
46.

4th Basic course for ITI dental implants


Mehrarabon Co, Tehran, 1379 Presentaion, Lecturer
47.

3ed basic coursr for ITI dental implants


Mehrarabon Co, Tehran, 1378 Presentaion, Lecturer
48.

Second Basic course for ITI dental implants


Mehrarabon Co, Tehran, 1378 Presentaion, Lecturer
49.

first Basic course for ITI dental implant


Mehrarabon Co, Tehran, 1378 Presentaion, Lecturer
1.

The effect of Mucograft(prototype) on the width of keratinized gingiva in comparision by free gingival graft : A randomized controlled clinical trial


Status: Running, Executers: Dr Rokn, Sponser: Dental Implant Research center Tehran univerity of medical sciences, Location: Tehran university of Medical Sciences, 1391
2.

Evaluation of peri implant tissue health of implants installed in implant deoartment of tehran medical university between 1380-1389


Status: Running, Executers: Dr Rokn, Sponser: Dental Implant Research center Tehran univerity of medical sciences, Location: Tehran university of Medical Sciences, 1391
3.

Evaluation of Marginal Bone loss Around Bone Platform-switched and Non-Platform-switched Implants After 6 and 12 Months follow up: a randomized clinical trial


Status: Completed, Executers: Dr Rokn, Sponser: Dental Implant Research center Tehran univerity of medical sciences, Location: Tehran university of Medical Sciences, 1391
4.

Prevalence of edentulism among elderly people aged 60 years and over in Tehran


Status: Running, Executers: Dr Rokn, Sponser: Dental Implant Research center Tehran univerity of medical sciences, Location: Tehran university of Medical Sciences, 1391
5.

Retrospective evaluation of soft tissue stability in single implants in esthetic zone


Status: Running, Executers: Dr Rokn, Sponser: Dental Implant Research center Tehran univerity of medical sciences, Location: Tehran university of Medical Sciences, 1390
6.

Platelet Rich Plasma ;marrow-derived mesenchymal stem cells ;periodontal regeneration;animal study


Status: Completed, Executers: Dr Rokn, Sponser: Dental Implant Research center Tehran univerity of medical sciences, Location: Tehran university of Medical Sciences, 1390
7.

Effect of histologic and histomorphometric of ITB V.S Cenobone with and without using membrain Allograft in quality and quantity repairing rat calvarium critical size defect


Status: Running, Executers: Dr Rokn, Sponser: Dental Implant Research center Tehran univerity of medical sciences, Location: Tehran university of Medical Sciences, 1390
8.

clinical evaluation of trasmucosal implants with titanium and laser-lok collar


Status: Running, Executers: Dr Rokn, Sponser: Dental Implant Research center Tehran univerity of medical sciences, Location: Tehran university of Medical Sciences, 1390
9.

A comparative accuracy of linear measurements using cone beam c.t and clinical measurement


Status: Running, Executers: Dr Rokn, Sponser: Dental Implant Research center Tehran univerity of medical sciences, Location: Tehran university of Medical Sciences, 1390
10.

The relationship between jaws and skeletal bone mineral density using DXA technique


Status: Completed, Executers: Dr Rokn, Sponser: Dental Implant Research center Tehran univerity of medical sciences, Location: Tehran university of Medical Sciences, 1390-1391
11.

Evaluation of tactile sense of surgeon in determining bone density in the implant site


Status: Completed, Executers: Dr Rokn, Sponser: Dental Implant Research center Tehran univerity of medical sciences, Location: Tehran university of Medical Sciences, 1390-1391
12.

A Comparative study of lateral windiw & Osteotome technique for sinus floor augmentation


Status: Completed, Executers: Dr Rokn, Sponser: Dental Implant Research center Tehran univerity of medical sciences, Location: Tehran university of Medical Sciences, 1389-1390
13.

EVALUATION THE EFFECT OF GEOMETRY, LENGTH AND DIAMETER OF IMPLANT ON PRIMERY STABILITY


Status: Completed, Executers: Dr Rokn, Sponser: Dental Implant Research center Tehran univerity of medical sciences, Location: Tehran university of Medical Sciences, 1389-1390
14.

The Comparison of ISQ (Implant stability Quotient)of two Implant system.ITI and Nobel Biocare( Replace Select tapered) and determination the fast functional loading


Status: Completed, Executers: Dr Rokn, Sponser: Dental Research center Tehran univerity of medical sciences, Location: Tehran university of Medical Sciences, 1386-1388
15.

Histologic and histomorphometric evaluation of straumann Bone ceramic (with two different size) and Bio-oss in quantity and quality of healing in experimental defects in rabbit calvarium


Status: Completed, Executers: Dr Rokn, Sponser: Dental Research center Tehran univerity of medical sciences, Location: Tehran univerity of medical sciences, 1386-1389

Supervisor

1.

Evaluation of bone loss around implants with bone condensing & conventional surgical teqhnic


Mahshid Alizadeh,
DDS, Dentistry, 2012
2.

Surgeon sence in determination of bone density - a clinical study


Mahdieh Daneshmonfared,
M.S, Periodontics, 2011
3.

Histologic and histomorphometric evaluation of lactoferin & Bio oss in calvarium of rabbit


Felora Elhami,
DDS, Dentistry, 2011
4.

Evaluation of implant stability in ITI and REPLACE system with ISQ


Amir Alireza Rasouli Ghahroudi,
M.S, Periodontics, 2010
5.

Histologic and histomorphometric evaluation of semi dfdba & Bio oss in calvarium of rabbit


Pantea Moradinejad,
M.S, Periodontics, 2009
6.

Histologic and histomorphometric evaluation of straumann bone ceramic in calvarium of rabbit


Amin Khodadoostan,
M.S, Periodontics, 2009
7.

Bone loss evaluation around implants is smoker and non smoker patients


Fatemeh Abedi,
DDS, Dentistry, 2006
8.

Survival and sucsses rate of implants with different lenghts in posterior sites


Haniye Norani,
DDS, Dentistry, 2006
9.

Sucsses rate of eruption in canin impact teeth with holeing tequnic


Hosein Tahersoltani,
DDS, Dentistry, 2005
10.

Retrospective study of implant survival in periodontaly patients after 1-7 years


Leyla Farahani,
DDS, Dentistry, 2005

English

1.

Principles and practice of single implant and restoration


Authors: Mahmoud Torabinejad- Mohammad A Sabeti- Charles J Goodacre
English, Publisher: Elsevier, 2013, 1, Original
Abstract :

Chapter 3 - Factors Involved in Single Implants

Farsi

1.

Surgical principles for ITI Dental Implants -ISBN 964-60-0613-8


Authors: Amirreza Rokn
2005, 1, تالیف

مقالات

English

1.

Comparison of Bone Loss around Bone Platform Shift and Non-Bone Platform Shift Implants After 12 Months


Authors: Amir Reza Rokn, Samareh Badri, Amir Alireza Rasouli Ghahroudi, Rebeca Manasheof, Mohamad Javad Kharazi Fard, Hamidreza Barikani
Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences 2015, 12(3):183-187, Year. 2015,
2.

Histologic Evaluation of Bone Healing Capacity Following Application of Inorganic Bovine Bone and a New Allograft Material in Rabbit Calvaria


Authors: Mojgan Paknejad, Amir Reza Rokn Rokn, Nina Rouzmeh, Mohadeseh Heidari, Azadehzeinab Titidej, Mohammad Javad Kharazifard, Ali Mehrfard
Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences 2015, 12(1):31-38. , Year. 2015,
3.

Tactile Sense of the Surgeon in Determining Bone Density When Placing Dental Implant.


Authors: Rokn A1, Rasouli Ghahroudi AA, Daneshmonfared M, Menasheof R, Shamshiri AR.
Implant Dentistry, Vol.2014 Oct 24. , Year. 2014,
4.

Effects of Two Types of Anorganic Bovine Bone on Bone Regeneration: A Histological and Histomorphometric Study of Rabbit Calvaria


Authors: Mojgan Paknejad, Amirreza Rokn, Simak Yaghobee, Pantea Moradinejad, Mohadeseh Heidari, Ali Mehrfard
Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences 2014. 11(6):687-695., Year. 2014,
5.

Effect of low-level laser therapy irradiation and Bio-Oss graft material on the osteogenesis process in rabbit calvarium defects: a double blind experimental study


Authors: AAR Ghahroudi, AR Rokn, KAM Kalhori, A Khorsand, A Pournabi
Lasers in medical science 29 (3), 925-932, Vol.29, No.3, Year. 2014,
6.

The effect of shape, length and diameter of implants on primary stability based on resonance frequency analysis


Authors: Barikani H, Rashtak S, Akbari S, Fard MK, Rokn A.
Dent Res J (Isfahan). 2014 Jan;11(1):87-91., Year. 2014,
7.

Isolation and assessment of mesenchymal stem cells derived from bone marrow: histologic and histomorphometric study in a canine periodontal defect.


Authors: Paknejad M, Baghaban Eslaminejad M, Ghaedi B, Rokn A, Khorsand A, Etemad-Moghadam S, Alaeddini M, Dehghan M, Moslemi N, Nowzari H
the journal of oral implantology, Vol.2014 Jan 2, No.2014 Jan 2, Year. 2014,
8.

Designing and standardizing a questionnaire for evaluating knowledge, attitude, and practice of Iranian adults with cardiovascular diseases about oral health.


Authors: Rasouli-Ghahroudi AA, Rokn AR, Khorsand A, Aghajani H, Amini A, Shamshiri AR, Rahimi H, Kabir A.
ARYA Atheroscler. 2013 Nov;9(6):350-6., Year. 2013,
9.

Isolation, characterization and transduction of canine bone marrow-derived mesenchymal stem cells


Authors: Rezaei, M.1, Jamshidi, Sh.1, Saffarpour, A.2, Ashouri, M., Sharifi, D., Zamankhan Malayeri, H., Tamimi, N.Rokn,AR,
Iranian Journal of Veterinary Medicine, Vol.IJVM (2013), 7(3):193-199, Year. 2013,
Download
10.

The Effect of Implant Length and Diameter on the Primary Stability in Different Bone Types


Authors: Hamidreza Barikani, Shadab Rashtak, Soolmaz Akbari, Samareh Badri, Niloufar Daneshparvar, Amirreza Rokn
Journal of dentistry Tehran University of Medical Sciences, Vol.2013. 10(5):461-467, Year. 2013,
11.

An Unusual bone loss around implants


Authors: Amirreza Rokn, Neda Sajedinejad, hosnieh Yousefifakhr
Journal of dentistry Tehran University of Medical Sciences, Vol.2013. 10(4):388-392, Year. 2013,
Download
12.

Comparison of amnion allograft with connective tissue graft for root coverage procedures: a double-blind, randomized, controlled clinical trial.


Authors: Ghahroudi AA, Khorsand A, Rokn AR, Sabounchi SS, Shayesteh YS, Soolari A.
Journal of international academy of periodontology, Vol.J Int Acad Periodontol. 2013 Oct, Year. 2013,
13.

Correlation between bone mineral density of jaws and skeletal sites in an Iranian population using dual X-ray energy absorptiometry.


Authors: Esfahanizadeh N, Davaie S, Rokn AR, Daneshparvar HR, Bayat N, Khondi N, Ajvadi S, Ghandi M.
Dental Research Journal Isfahan University of Medical Sciences, Vol.Dent Res J (Isfahan). 2013 Jul;1, Year. 2013,
Download
14.

Effect of low-level laser therapy irradiation and Bio-Oss graft material on the osteogenesis process in rabbit calvarium defects: a double blind experimental study.


Authors: Rasouli Ghahroudi AA, Rokn AR, Kalhori KA, Khorsand A, Pournabi A, Pinheiro AL, Fekrazad R
Laser in Medical Sciences, Vol.Lasers Med Sci. 2013 Aug 31., Year. 2013,
15.

Autologous dental pulp stem cells in regeneration of defect created in canine periodontal tissue.


Authors: Khorsand A, Eslaminejad MB, Arabsolghar M, Paknejad M, Ghaedi B, Rokn AR, Moslemi N, Nazarian H, Jahangir S.
The journal of oral implantology, Vol.J Oral Implantol. 2013 Aug;39(4), Year. 2013,
16.

Histologic and histomorphometric evaluation of the effect of lactoferrin combined with anorganic bovine bone on healing of experimentally induced bony defects on rabbit calvaria.


Authors: Paknejad M, Rokn AR, Yaraghi AA, Elhami F, Kharazifard MJ, Moslemi N
Dental Research Journal Isfahan University of Medical Sciences, Vol.Dent Res J (Isfahan). 2012 Dec;9, Year. 2012,
Download
17.

The influence of low-intensity laser therapy on bone healing.


Authors: Ebrahimi T, Moslemi N, Rokn A, Heidari M, Nokhbatolfoghahaie H, Fekrazad R.
Journal of dentistry Tehran University of Medical Sciences, Vol.J Dent (Tehran). 2012 Fall;9(4):, Year. 2012,
Download
18.

Comparison of lateral window and osteotome techniques in sinus augmentation: histological and histomorphometric evaluation.


Authors: Esfahanizadeh N, Rokn AR, Paknejad M, Motahari P, Daneshparvar H, Shamshiri A
Journal of dentistry Tehran University of Medical Sciences, Vol.J Dent (Tehran). 2012 Summer;9(3, Year. 2012,
Download
19.

Is The Periapical lesion a Risk For Periimplantitis? (A review


Authors: Esfahrood ZR, Kadkhodazadeh M, Amid R, Rokn A.
Journal of dentistry Tehran University of Medical Sciences, Vol.J Dent (Tehran). 2012 Spring;9(2, Year. 2012,
Download
20.

Histologic Evaluation of Bone Healing Following Application of Anorganic Bovine Bone and β-tricalcium Phosphate in Rabbit Calvaria.


Authors: Rokn A, Moslemi N, Eslami B, Abadi HK, Paknejad M
Journal of dentistry Tehran University of Medical Sciences, Vol.J Dent (Tehran). 2012 Winter;9(1, Year. 2012,
Download
21.

Implant site development by orthodontic forced eruption of nontreatable teeth: a case report.


Authors: Rokn AR, Saffarpour A, Sadrimanesh R, Iranparvar K, Saffarpour A, Mahmoudzadeh M, Soolari A.
Open Dentistry journal, Vol.2012;6:99-104. doi: 10.2174/1874, Year. 2012,
Download
22.

Does Implant Staging Choice Affect Crestal Bone Loss?


Authors: H Siadat, M Panjnoosh, M Alikhasi, M Alihoseini, SH Bassir, AR Rokn
J Oral Maxillofac Surg, Year. 2012,
23.

Evaluation of Stability Changes in Tapered and Parallel Wall Implants: A Human Clinical Trial


[Evaluation of Stability Changes in Tapered and Parallel Wall Implants: A Human Clinical Trial]
Authors: AR Rokn, AARR Ghahroudi, A Mesgarzadeh, AA Miremadi, S Yaghoobi
Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, Vol.8, No.4, Year. 2011, Page:186-200,
Download
24.

Comparison of Peri-Implant Bone Loss and Survival of Maxillary Intrasinus and Extrasinus Implants After 2 Years


[Comparison of Peri-Implant Bone Loss and Survival of Maxillary Intrasinus and Extrasinus Implants After 2 Years]
Authors: AR Rokn, AARR Ghahroudi, S Hemati, A Soolari
Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences, Vol.8, No.3, Year. 2011, Page:117-122,
Download
26.

Radiographic vertical vertical bone loss evaluation around dental implants


Authors: AARR Ghahroudi, AR Talaeepour, A Mesgarzadeh, AR Rokn, ...
Journal of Dentistry .Tehran University of Medical Scienses , Vol.7, No.2, Year. 2010,
Download
27.

Implant stability changes during early phase of healing and suggested the trial study with ITI SLA implants.


Authors: AR Rokn, AAR Rasouli Ghahroudi, AS Miremadi, A Mesgarzadeh..
Journal of Dentistry .Tehran University of Medical Scienses , Vol.6, No.2, Year. 2009,
28.

Evaluation os serum anti-cardiolipin antibody titer of patients with coronic periodontally healty population.


Authors: SH Faghihi, AR Rokn, R Ebrahimi
Journal of Dentistry .Tehran University of Medical Scienses , Vol.6, No.2, Year. 2009,
29.

Evaluation stability changes of tapered roughened surface implants in different bone types: A prospective clinical cohort study


Authors: AR Rokn, AAR Rasouli Ghahroudi, A Mesgarzadeh, SA Miremadi
Journal of periodontology and implant dentistry , Vol.1, No.1, Year. 2009,
30.

Histologic and histomorphometric evaluation of two bone substitiute materials for bone regeneration: an experimental study in sheep


Authors: Paknejad M, Emtiaz S, Rokn A, Islamy B, Safiri A.
Implant Dentistry, Vol.17, No.4, Year. 2008,
31.

Prevalance and risk indicators of periodontal disease among high school students in Tehran


Authors: Kazemnejad A, Zayeri F, Rokn AR, Kharazifard MJ.
Eastern Mediterranean healt journal, Vol.14, No.1, Year. 2008,
32.

Prediction of 10 years survival in ITI implant


Authors: AR Rokn, A Miremadi, A Monzavi, H Behnaz, R Afzalifar, MJK Fard
Journal of Dentistry .Tehran University of Medical Scienses , Vol.5, No.1, Year. 2008,
33.

Evaluation of three bone substitute materials in the treatment of experimentallyinduced defects in rabbit calvaria


Authors: M Paknejad, AR Rokn, B Eslami, R Afzalifar, A Safiri
Journal of Dentistry .Tehran University of Medical Scienses , Vol.4, No.4, Year. 2007,
34.

Long term results of orthodontics and periodontal treatment of impact maxillary canine


Authors: MS.Akoundi,AR.Rokn
Iranian Journal of orthodontics, Vol.1, No.4, Year. 2006,
35.

Evaluation of the survaival rate and bone loss of implants with various lenghth


Authors: AR Rokn, H Noorani, R Afzalifar
Journal of Dentistry .Tehran University of Medical Scienses , Vol.3, No.4, Year. 2006,
36.

Effect of GBR in combination with deproteinized bovine bone material on the healing of calvaria defects in rabit


Authors: AA Khoshkhoonejad, A Miremadi, AR Rokn, B Eslami, M Dehghan
Journal of Dentistry .Tehran University of Medical Scienses , Vol.3, No.2, Year. 2006,
37.

Adherence to periodontal maintenance in Tehran, Iran a 7- year retrospective study


Authors: Soolari A, Rokn AR
Quintessence int, Vol.34, Year. 2003, Page:215-219,

Farsi

1.

Comparison of gingival health indices in smokers and nonsmokers


Authors: Amirreza Rokn- Fatemeh Abedi
Razi Journal of medical sciences, Vol.جلد 19, شماره 98 - ( 5-1391 ) , Year. 2012,
2.

Histologic comparison of Bio-Oss and Neo-Oss in bone regeneration of experimental defects on rabbit calvarium


Authors: P Motahhari, M Paknejad, AR Rokn
Journal of dental Medicine Tehran University of Medical Scienses, Vol.19, No.2, Year. 2006,
3.

Histological & histomorphometric evaluation of effectiveness of Bio- Oss in sheep surgical Defects


Authors: AR. Rokn
Iranian Dentistry Journal , Vol.4, Year. 2004,
4.

A Retrospective evaluation on one to six years ITI dental implants application based on clinical and radiographic parameters


Authors: AR. Rokn
Journal of Dental school- Tehran University , Vol.4, Year. 2004,
5.

Histological & histomorphometric evaluation of effectiveness of Biostite in sheep surgical Defects


Authors: AR. Rokn
Journal of Dental school- Tehran University , Vol.3, Year. 2003,
6.

Comparison of two methods (Rolling & M. Bass) in plaque control with time of tooth brushing


Authors: AR. Rokn
Iranian Dentistry Journal , Vol.4, Year. 2002,
7.

The success rate of Resective periodontal surgery in furcation involvement in molar teeth


Authors: AR. Rokn
Iranian Dentistry Journal , Vol.2, Year. 2002,
8.

The Efficacy of the single dose of solcoseryl paste as the pain contral after periodontal surgery


Authors: AR. Rokn
Iranian Dentistry Journal , Vol.4, Year. 2001,
9.

Histologic evaluation of effectiveness of Enamel Matrix Derivative in surgical defect of sheep tooth


Authors: AR. Rokn
Journal of Dental school- Tehran University , Vol.3, Year. 2001,
10.

Implant success Rate in the faculty of Dentistry


Authors: AR. Rokn
Journal of Dental school- Tehran University , Vol.3, Year. 2001,
11.

The Clinical and radiologic evaluation of the efficacy of the Biostitie in Vertical periodontal Defects


Authors: AR. Rokn
Iranian Dentistry Journal , Vol.3, Year. 2000,
12.

Determination of tetracycline dose in treatment of advanced periodontitis


Authors: AR. Rokn
Journal of Dental school- Tehran University , Vol.1, Year. 1998,
13.

Reconstraction of anterior mandible with Branemark and ITI Dental Implants in connection together (case report)


Authors: AR. Rokn
Journal of Dental school- Tehran University , Vol.1, Year. 1998,
14.

Comparison of Coamoxiclave and tetracycline in improvement of periodontal indexes in A.P


Authors: AR. Rokn
Iranian Dentistry Journal, Vol.2, Year. 1996,
15.

Success rate in 155 Dental Implants after two years


Authors: AR. Rokn
Journal of Dental school- Tehran University , Vol.3, Year. 1996,
16.

Single tooth Replacement by Bonefit one stage Implants


Authors: AR. Rokn
Iranian Dentistry Journal , Vol.22, Year. 1996,
17.

Effects of tetracycline or Metronidezal - amoxicillin in treatment of periodontal disease


Authors: AR. Rokn
Iranian Dentistry Journal , Vol.22, Year. 1996,
18.

Diagnosis and Treatment planning of periodontal disease in Specific hypothesis of Microbial plaque


Authors: AR. Rokn
Iranian Dentistry Journal, Vol.2, Year. 1996,
19.

The effect of 0.2% Clrohexidine Irrigation in periodontal surgery


Authors: AR. Rokn
Iranian Dentistry Journal , Vol.1, Year. 1996,
20.

Classification of periodontal disease


Authors: AR. Rokn
Iranian Dentistry Journal , Vol.3, Year. 1991,

ارائه ها و خلاصه ها

Farsi

1.

Long term prognosis for implant in esthetic zone


Location: Mashhad,
Date: 2014-Type : Presentaion, Lecturer,
2.

Scoket Preservation Why? When?


Location: Mashhad,
Date: 2014-Type : Presentaion, Lecturer,
3.

Different types of membrane: Selection and Application


12th congress of Iranian Society of Oral & Maxillofacial Surgeons
Location: Tehran,
Date: 24 Feb 2014--26 Feb 2014Type : Presentaion, Lecturer,
4.

History of implantology in the world and Iran


ICOI national congress
Location: Isfahan,
Type : Presentaion, Lecturer,
5.

Long term prognosis for implant in esthetic zone


International team for implantology -Iranian branch 4th 2013 study club
Location: Tehran,
Type : Presentaion, Lecturer,
6.

Long term prognosis for implant in esthetic zone


Iranian Association for Restorative dentistry-13th annual congress
Location: Tehran,
Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,
7.

Challenges in treatment planning for dental implants


Iranian Dental Association-53th annual congress
Location: Tehran,
Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,
8.

SAC classification in implant


49th annual congress-Iranian Dental Association
Location: Tehran,
Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,
9.

What happen after tooth extraction


13th annual congress
Location: Tehran,
Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,

English

1.

The effect of shape ,length and diameter of implants on primary stability based on resonance frequency analysis


Osteology symposium
Location: Monaco,
Date: 2-4 May 2013Type : Poster Presentaion & Abstract, Lecturer,
2.

Determination the primary stability and the changes in early healing fot ITI and Replace tapered implants


17 th EAO annual congress
Location: Warsaw,
Date: 18-20 sep 2008Type : Poster Presentaion & Abstract, Lecturer,
3.

histologic evaluation of bio oss and beta-TCP in defects of rabbit calvarium


16 th EAO annual congress
Location: Barcelona,
Date: 25-27 october 2007Type : Poster Presentaion & Abstract, Lecturer,
4.

Histological evauation of two bone substitute material for bone regeneration


16 th EAO annual congress
Location: Barcelona,
Date: 25-27 october 2007Type : Poster Presentaion & Abstract, Lecturer,
5.

Clinical and histological comparison of bio oss and emdogain


16 th EAO annual congress
Location: Barcelona,
Date: 25-27 october 2007Type : Poster Presentaion & Abstract, Lecturer,
6.

Adescriptive and time based analysis of sucsses rate usinf ITI dental implant system over a period of 10 years


16 th EAO annual congress
Location: Barcelona,
Date: 25-27 october 2007Type : Poster Presentaion & Abstract, Lecturer,
7.

Straumann bone ceramic versus bio oss : a histomopphometrical and histology animal study


19th EAO annual congress
Location: Glasgow,
Date: 6-9 october 2010Type : Poster Presentaion & Abstract, Lecturer,
8.

Forced eruption and implant site development in generalized aggressive periodontitis patient


Europerio 6
Location: Stockholm,
Date: 4-6 june 2009Type : Poster Presentaion & Abstract, Lecturer,
9.

Straumann bone ceramic versus bio oss : a histomopphometrical and histology animal study


Europerio 6
Location: Stockholm,
Date: 4-6 june 2009Type : Poster Presentaion & Abstract, Lecturer,
10.

Comparison of peri-implant bone loss and survival of maxillary intrasinus and extrasinus implant after 2 years


Europerio 7
Location: Vienna,
Date: 6-9 june 2012Type : Poster Presentaion & Abstract, Lecturer,
11.

evaluation of implant sucsses rate regarding to radiographic vertical bone loss


Europerio 7
Location: Vienna,
Date: 6-9 june 2012Type : Poster Presentaion & Abstract, Lecturer,
12.

Evaluation of serum anti cardiolipin antibody evaluation in generalized severe choronic periodontitis


Europerio 7
Location: Vienna,
Date: 6-9 june 2012Type : Poster Presentaion & Abstract, Lecturer,
1.

Journal of Dentistry (TUMS)0


1994- today, Editor,
2.

Dental Journal in Islamic association of dentistry


1997- 2002, Editor,
1.

Dental Implantology


2.

Periodontology


1.

International congress of oral Implantology(ICOI)0


Activity Type:Member
2010

Diplomate

2.

Iranian Academy of implantology


Activity Type:Member Of Board
2011
3.

International collage of Dentists (ICD)0


Activity Type:Member
2008

Fellow

4.

International Team for Implantology (ITI)0


Activity Type:Member
2005

Fellow

5.

Iranian Academy of Periodontology


Activity Type:Member
2003
6.

Iranian Dental Association


Activity Type:Member
1994
1. Periodontology & Implantology

2- Bone Regeneration

3- Periimplantitis

4- Stem cells in periodontology

5- Stem cells in Dental Implantology

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top