Tehran University of Medical Sciences
home | Farsi
Print

Fahimeh Hajiabolhasan

Contact Information
Academic Rank
Lecturer
School
Rehabilitation
Audiology
About
CV last edited on: 2014/10/11

M.S

1.

کارورزی و کار آموزی بالینی در زمینه وزوز، مرکزی و eng


1385-1391 توانبخشی,M.S.
2.

سمينار


1388-1391 به طور مشترک توسط اساتید گروه, M.S.
3.

توانبخشی دهلیزی


1390-1391 توانبخشی,M.S.
4.

الكترونيستاگموگرافي( نظری)


1389-1391 M.S.
5.

واحدعملي الكترونيستاگموگرافي


1380-1390 M.S.

B.Sc

1.

کارورزی و کار آموزی بالینیر زمینه اطفال ،بزرگسال، وزوز، مرکزی و eng


1371-1391 تا کنون بیش از 200 واحد بوده است, امیر اعلم-امام خمینی -دانشکده تو,B.Sc.
2.

طب فيزيكي و توانبخشي براي دانشجويان گروه بهداشت دوره روزانه


به طور مشترک توسط اساتید گروه در 3 دوره, دانشکده بهداشت ,B.Sc.
3.

اصول توانبخشي


یک دوره , توانبخشی,B.Sc.
4.

ارزیابی تکمیلی شنوایی


1378-1391 توانبخشی,B.Sc.
5.

پروژه


1377-1391 هر سال به طور میانگین راه نمایی پایان نامه ی3 دانشجو بر عهده اینجانب بوده است, توانبخشی,B.Sc.
6.

مبانی علم شنوایی برای دانشجویان شنوایی شناسی


1384-1391 توانبخشی,B.Sc.
7.

مبانی علم شنوایی برای دانشجویان گفتار درمانی


1378-1384 بعد از باز نگری تجدید نظر در مورد سر فصل ها این واحد ارائه نمی شود, توانبخشی,B.Sc.

Papers

Farsi

1.

میگرن


Authors: معلمی -حاجی ابوالحسن-فتاحی-دکتر ابوالفضلی-دکتر جلایی

2.

پتانسیلهای عضلانی برانگیخته دهلیزی بیماران مبتلا به ميگرن


Authors: معلمی -حاجی ابوالحسن-فتاحی-دکتر ابوالفضلی-دکتر جلایی
شنوایی شناسی, Vol.20, No.1, Year. 1390, Page:16-25,
Download
3.

آشنايي با شبكه جهان گستر اينترنت(I)


Authors: حاجی ابوالحسن
شنوایی شناسی, Vol.14,
4.

بررسی کاهش بین گوشی گفتاری در بزرگسالان


Authors: حاجی ابوالحسن-افشین امیری
شنوایی شناسی, Vol.18, No.2-1, Year. 1388, Page:12-17,
Download
5.

ساخت واژه های اسپوندی فارسی و بررسی آن در افراد هنجار(SSW)


Authors: حاجی ابوالحسن-دکتر یونس لطفی
مجله شنوایی شناسی, Vol.15, No.1, Year. 1385,
Download
Top