آدرس و شماره تلفن بیمارستان های دانشگاه
آدرس و شماره تلفن بیمارستان های دانشگاه
تاریخ: 1391/05/24 - 08:19

 

رديف

نام واحد

شماره تماس

نشاني

 

1

بيمارستان امام خميني «ره»- رياست

61192756

66581587

انتهاي بلوار كشاورز

 

بيمارستان امام خميني «ره» - مديريت

61192756

66581587

 

بيمارستان امام خميني «ره» - تلفنخانه

61190

 

2

بيمارستان انستيتو كانسر - رياست

61192509

66581571

انتهاي بلوار كشاورز، مجتمع بيمارستاني امام‌خميني

 

بيمارستان انستيتو كانسر – مديريت

61192564

66581624

 

بيمارستان انستيتو كانسر – تلفنخانه

61190

 

3

بيمارستان اميراعلم - رياست

66705390

 

خ سعدي شمالي

 

بيمارستان اميراعلم – مديريت

66708691

 

 

بيمارستان اميراعلم - تلفنخانه

66706108

66706109

 

4

بيمارستان بهارلو – رياست

55669300

 

ميدان راه آهن، ميدان بهداري

بيمارستان بهارلو – مديريت

55648144

 

بيمارستان بهارلو – تلفنخانه

11-55658500

5

بيمارستان بهرامي - رياست

77556969

 

خ دماوند، خ امير‌كيايي،  خ‌قاسم‌آباد

بيمارستان بهرامي – مديريت

77556969

 

بيمارستان بهرامي - تلفنخانه

4-77547971

6

بيمارستان جامع بانوان (آرش)- رياست

77883195

 

فلكه دوم تهرانپارس، خ فرجام، خ باغدارنيا، جنب كلانتري 126

بيمارستان جامع بانوان (آرش) – مديريت

77888752

77888751

بيمارستان جامع بانوان (آرش) - تلفنخانه

6-77883283

7

بيمارستان حضرت رسول (ص) – رياست

64352515

66507056

خيابان ستارخان- خيابان نيايش- نبش خيابان منصوري

بيمارستان حضرت رسول (ص) - مديريت

64352513

66507057

بيمارستان حضرت رسول (ص) - تلفنخانه

9-66516001

8

بيمارستان حضرت فاطمه (س) – رياست

88723150

 

خيابان سيدجمال‌الدين اسدآبادي- خيابان 21- جنب پارك شفق

بيمارستان حضرت فاطمه (س) – مديريت

88723150

 

بيمارستان حضرت فاطمه (س) - تلفنخانه

88717272

7-88713883

9

بيمارستان علي اصغر (ع) – رياست

23046391

22222382

بزرگراه مدرس- خيابان وحيدي دستگردي (ظفر سابق)

بيمارستان علي اصغر (ع) – مديريت

23046390

22223822

بيمارستان علي اصغر (ع) - تلفنخانه

5-2222041

10

بيمارستان رازي – رياست

5520300

 

ميدان وحدت اسلامي

بيمارستان رازي- مديريت

55633949

 

بيمارستان رازي – تلفنخانه

55630669

3-55609951

11

بيمارستان روزبه – رياست

55412222

 

خ كارگر‌جنوبي، پائين تر از چهارراه لشکر

بيمارستان روزبه – مديريت

55415999

 

بيمارستان روزبه – تلفنخانه

9-55419151

12

بيمارستان روانپزشكي ايران – رياست

44503402

 

كيلومتر 7 جاده مخصوص كرج- روبروي تهرانسر- نبش كمربندي آزادگان پشت پارگينگ تندگويان

بيمارستان روانپزشكي ايران – مديريت

44503402

 

بيمارستان روانپزشكي ايران – تلفنخانه

9-44503395

13

بيمارستان زنان (ميرزا) – رياست

88904172

 

خ كريمخان زند، خ استاد نجات‌الهيشمالي

بيمارستان زنان (ميرزا) – مديريت

88905063

 

بيمارستان زنان (ميرزا) – تلفنخانه

88900002

3-8897761

14

بيمارستان سينا – رياست

66348550

 

خ امام‌خميني نرسيده به ميدان‌حسن‌آباد

بيمارستان سينا – مديريت

66348552

 

بيمارستان سينا - تلفنخانه

9-66348500

15

بيمارستان شريعتي – رياست

84902285

88633431

خ كارگر شمالي،  روبروي دانشكده اقتصاد

بيمارستان شريعتي – مديريت

84902285

88633431

بيمارستان شريعتي – تلفنخانه

84901

16

بيمارستان شهيد اكبرآبادي – رياست

55624197

 

خيابان مولوي- ايستگاه باغ فردوس

بيمارستان شهيد اكبرآبادي – مديريت

55606036

 

بيمارستان شهيد اكبرآبادي – تلفنخانه

4-55606033

55637048

17

بيمارستان شهيد هاشمي‌نژاد – رياست

8116300

8864444

خيابان وليعصر (عج)- بالاتر از ميدان ونك- كوچه شهيد والي نژاد

بيمارستان شهيد هاشمي‌نژاد – مديريت

8116305

8864440

بيمارستان شهيد هاشمي‌نژاد – تلفنخانه

81161

18

بيمارستان شهيد مطهري – رياست

88771646

88772031

خيابان وليعصر (عج)- بالاتر از ميرداماد- خيابان رشيد ياسمي

بيمارستان شهيد مطهري – مديريت

88771646

88772031

بيمارستان شهيد مطهري – تلفنخانه

7-88770031

19

بيمارستان شفا يحيائيان – رياست

33542011

 

ميدان شهدا- خيابان مجاهدين اسلام- روبروي پمپ بنزين

بيمارستان شفا يحيائيان – مديريت

33542010

 

بيمارستان شفا يحيائيان – تلفنخانه

8-33542001

20

بيمارستان شهيد رجائي قلب – رياست

23922280

 

خيابان وليعصر-ابتداي بزرگراه نيايش- جنب پارك ملت

بيمارستان شهيد رجائي قلب – مديريت

23922866

 

بيمارستان شهيد رجائي قلب - تلفنخانه

23921

21

بيمارستان ضيائيان – رياست

55738012

 

ميدان ابوذر،20متري ابوذر، روبروي شهرداري منطقه 17

بيمارستان ضيائيان – مديريت

55738004

 

بيمارستان ضيائيان – تلفنخانه

7-55725216

22

بيمارستان فارابي - رياست

55410048

55418080

خ كارگر جنوبي،  ميدان قزوين

بيمارستان فارابي - مديريت

55410710

 

بيمارستان فارابي - تلفنخانه

6-55414941

9-55410005

23

بيمارستان فيروزگر – رياست

8241302

88940489

خيابان كريمخان زند–  خيابان به آفرين

بيمارستان فيروزگر – مديريت

8241302

88941775

بيمارستان فيروزگر – تلفنخانه

-

24

بيمارستان مركز طبي كودكان – رياست

61472051

66929234

انتهاي بلوار كشاورز، خ دكتر محمد قريب

بيمارستان مركز طبي كودكان – مديريت

61472938

66929234

بيمارستان مركز طبي كودكان – تلفنخانه

61479

25

بيمارستان مركز قلب تهران – رياست

88029721

 

خ کارگر شمالي، نبش بزرگراه جلال آل احمد

بيمارستان مركز قلب تهران – مديريت

88029725

 

بيمارستان مركز قلب تهران - تلفنخانه

69 – 88029600

26

بيمارستان وليعصر (عج)- رياست

61192300

66581631

انتهاي بلوار كشاورز مجتمع بيمارستاني امام‌خميني

بيمارستان وليعصر (عج)– مديريت

61192346

66581584

بيمارستان وليعصر (عج)- تلفنخانه

61190