کارگاه بین المللی پای دیابتی ویژه پرستاران
تاریخ شروع : 1395/06/30
تاریخ پایان : 1395/06/31
برگزار کننده : دانشگاه ملی تاجیکستان ، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
مهلت ثبت نام : 1395/06/20
مهلت ارسال مقالات : 1395/06/20
کشور : تاجیکستان
وبسایت : emri.tums.ac.ir
آدرس : دانشگاه ملی تاجیکستان